Hyppää pääsisältöön

Arktinen geoportaali tehtiin karttalaitosten yhteishankkeessa

Tietoa Maasta 3/2019

Teksti: Suvi Staudinger

Maanmittauslaitos toimi arktisen paikkatieto-organisaatioiden yhteenliittymän puheenjohtajana kahden viime vuoden ajan. Kahdeksan valtion karttalaitoksen hankkeessa myös Venäjä ja Yhdysvallat ovat tehneet sujuvaa yhteistyötä.

Arktisia lumihuippuisia vuoria.
Kuva: Teemu Saloriutta. 

 

Suomi toimi kevääseen 2019 asti Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana. Arktisen neuvoston Suomen kauden 2017–2019 saavutukset liittyivät muun muassa öljyvuotojen ehkäisyyn ja öljykatastrofivalmiuteen, opettajien kouluttamiseen arktisen monimuotoisuuden aiheiden ympärillä sekä arktisten alueiden asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen.

Suomen puheenjohtajakauden ohjelmassa oli mukana myös arktinen paikkatietohanke Arctic Spatial Data Infrastructure, jossa Maanmittauslaitos oli mukana paikkatieto-osaajan roolissa. Paikkatiedon infrastruktuurihankkeen tavoitteena on kerätä yhteen paikkatietoa arktisilta alueilta esimerkiksi ympäristönsuojelun ja talouden päätöksenteon tueksi. Arktisia tietoja, joilla on sijainti, ovat esimerkiksi ikiroudan esiintyminen, merten pintalämpötila sekä arktisten eläin- ja kasvilajien levinneisyys.

Geoportaali apuna paikkatietoinfran rakentamisessa

Arktisessa paikkatietohankkeessa Suomen kaksivuotiskaudella jatkettiin perustavanlaatuista pohjatyötä, jotta jatkossa paikkatiedot olisivat laajasti erilaisten käyttäjien hyödynnettävissä. Hankkeessa karttalaitokset rakentavat arktiselle alueelle paikkatiedon infrastruktuuria.

– Arktinen alue on vajavaisesti kartoitettu, ja monin osin paikkatietojen hyödyntämisen estää juuri infrastruktuurin puute, kertoo hankkeen puheenjohtajana 22.5. asti toiminut pääjohtaja Arvo Kokkonen Maanmittauslaitoksesta.

Suomen Maanmittauslaitoksen keskeisin osuus hankkeessa liittyy arktiseen paikkatietoportaaliin.

– Rakensimme arktisen paikkatietoportaalin – Geoportaalin – joka toimii tarjottimena erilaisille aineistoille, jotka voidaan sijoittaa kartalle, Kokkonen sanoo.

Geoportaali on avoimen lähdekoodin Oskari-alustalle tehty paikkatietoportaali, joka toimii sekä näyteikkunana arktisen alueen paikkatietoaineistoihin että toimintojen alustana.

– Portaalissa paikkatietoaineistoja voi esimerkiksi visualisoida aikasarjoina, hakea paikannimellä tai aineiston nimellä sekä julkaista upotettuja karttoja muille verkkosivuille, kertoo hankkeessa Maanmittauslaitoksen osalta projektipäällikkönä toiminut kehityspäällikkö Jani Kylmäaho.

– Hankkeessa kehitettiin myös paikannimihakupalvelu, joka kattaa kaikkien kahdeksan arktisen maan nimistöt. Nimistö sisältää noin kolme miljoonaa paikannimeä, Kylmäaho toteaa.

Geoportaalin suurimpia käyttäjäryhmiä ovat Arktisen neuvoston työryhmät, kuten arktisen luonnon monimuotoisuutta edistävä työryhmä Conservation of Arctic Flora and Fauna. Se kerää aineistoja ja tekee tutkimusta, jotta luonnonsuojelu ja talouden kehitys arktisilla alueilla ovat hyvässä tasapainossa. Jotta voi suojella arktista luontoa, pitää selvittää ja seurata luonnon tilaa ja luonnon monimuotoisuudessa tapahtuvia muutoksia.

Monimuotoisuustyöryhmä on ottamassa verkkosivuillaan käyttöön geoportaalin avulla tehtyjä dynaamisia karttaupotuksia. Myös yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat karttalaitosten yhteensovitettujen tietojen hyödyntäjiä.

Lisää tunnettuutta ja arvostusta

Arvo Kokkonen on pohtinut puheenjohtajakauden merkitystä Maanmittauslaitokselle.

Suomi osallistui lukuisiin kansainvälisiin kokouksiin, seminaareihin ja konferensseihin sekä rakensi paikkatietoportaalin, jonka ylläpitoa se jatkaa edelleen.

– Panostimme erityisesti yhteistyön syventämiseen ja työvälineiden kehittämiseen. Saimme merkittävää kansainvälistä tunnettuutta, ja teknistä ja prosessien osaamistamme arvostettiin, Kokkonen sanoo.

Myös Jani Kylmäaho on samaa mieltä:

– Saimme muilta karttalaitoksilta erinomaista palautetta onnistuneesta puheenjohtajakaudesta ja kiitosta erityisesti geoportaalin edistämisestä sekä rakentavasta toimintatavastamme näinkin haastavassa hankkeessa.

– Olemme tottuneet pohjoismaiseen yhteistyöhön, joka on suoraa, läpinäkyvää ja käytännönläheistä. Itse opin valtavasti siitä, miten toimia kulttuureiltaan ja hallinnoiltaan erilaisten laitosten kanssa, Kokkonen pohtii.

Arktisen yhteistyön tulevaisuus näyttää hyvältä. Paikkatietohankkeen vetovastuu siirtyi Islannin karttalaitokseen.

– Seuraavan kahden vuoden aikana arktisen paikkatietohankkeen on painotuttava vielä enemmän käyttäjien tarpeiden yhä parempaan tyydyttämiseen, Kokkonen toteaa.

Yhteistyön rakentaminen myös merialueiden paikkatietoinfrastruktuurin kanssa on aloitettu. Yhteistyön avulla varmistetaan, ettei meri- ja maa-alueiden paikkatietoinfrastruktuureille rakenneta päällekkäisiä tai yhteentoimimattomia järjestelmiä. Geoportaalista on siten toivottavasti jatkossa hyötyä myös merialueille.

Arktisen alueen maat esitettynä kartalla.
© Winfried K. Dallmann, Norwegian Polar Institute

 

Arktisten alueiden karttalaitokset

  • Maanmittauslaitos, Suomi
  • United States Geological Survey, USA
  • Natural Resources Canada, Kanada
  • Lantmäteriet, Ruotsi
  • Kartverket, Norja
  • Landmaelingar Íslands, Islanti
  • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Tanska
  • Rosreestr, Venäjä

 

 

 

 

 

Takaisin sisällysluetteloon.