Hyppää pääsisältöön

Ensimmäinen askel asunto-osakekaupan digitalisoimiseksi

Tietoa Maasta 1/2019

Uusi vuosi tuo usein tullessaan uusia alkuja. Maanmittauslaitoksen toiminnassa ehkä merkittävin vuodenvaihteen uusi alku oli huoneistotietojärjestelmää koskevan lain voimaantulo. Sipilän hallituksen digitalisaatiohankkeena keväällä 2016 käynnistetty ASREK-hanke saavutti merkittävän merkkipaalun vuoden 2018 lopulla, kun viiden eri ministeriön kanssa yhteistyössä valmisteltu lakipaketti hyväksyttiin eduskunnassa. Toteutushankkeessa yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon ja Väestörekisterikeskuksen kanssa suunniteltiin ja toteutettiin asunto-osakkeiden omistusten ja panttausten rekisteri, menettelyt uusien asunto-osakeyhtiöiden sähköiseen perustamiseen, uudet toimintamallit osakeomistuksen panttaamiselle sekä toimintatavat vanhojen osakekirjojen muuttamiseksi sähköisiksi omistajamerkinnöiksi. Kaikki tämä tehtiin vajaassa kolmessa vuodessa siten, että järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto voitiin aloittaa kaupparekisteriin tehtävällä uusien asunto-osakeyhtiöiden sähköisellä perustamisilmoituksella vuoden 2019 alussa. Vaikka tehtävää on vielä paljon, ennen kuin kaikki tarpeelliset palvelut on toteutettu, on saavutus jo tässä vaiheessakin tarkasteltuna huima, ja siitä voi hyvällä syyllä olla ylpeä.

Huoneistotietojärjestelmä on edellytys ja ensimmäinen askel koko asunto-osakekaupan ja vakuushallinnan toimintatapojen digitalisoimiseksi. Osakekirjojen siirtelystä päästään eroon ja osaketta voidaan käyttää lainan vakuutena aiempaa huomattavasti joustavammin. Ensimmäisinä näihin muutoksiin joutuvatkin tutustumaan pankit, asunto-osakeyhtiöt ja isännöitsijät. Ja kun huoneistotietojärjestelmään kirjatuilla huoneistoilla käydään kauppaa, muuttuu myös kiinteistönvälittäjien tehtäväkenttä. Asukasta siirtyminen huoneistotietojärjestelmään koskettaa siinä vaiheessa, kun asunnon myynti tai hankinta tulee ajankohtaiseksi. Turhaa vaivaa on pyritty välttämään, ja siksi osakekirjojen korvaaminen rekisteriin tehtävällä omistusmerkinnällä tehdään useimmiten silloin, kun osakekirjaa jouduttaisiin muutoinkin käsittelemään.

Maanmittauslaitokselle huoneistotietojärjestelmä tuo lähes kiinteistöjen kirjaamista vastaavan tehtäväkokonaisuuden. Uusiksi asiakkaiksemme tulee yli 100 000 taloyhtiötä ja noin 1,5 miljoonaa osakkeenomistajaa. Lain siirtymäsäädökset on kuitenkin laadittu siten, että ne mahdollistavat rekisterin vaiheittaisen käyttöönoton. Tämä antaa aikaa niin rekisterin pitäjälle, kuin myös taloyhtiöille ja osakkeenomistajille siirtyä hallitusti ja kohtuutonta haittaa aiheuttamatta uuden järjestelmän piiriin.

Huoneistotietojärjestelmän kehittäminen jatkuu edelleen rekisterin palvelujen ja tietosisältöjen laajentamiseksi. Alkuun on päästy, mutta vielä on mahdotonta arvioida, kuinka laaja-alaiseen muutokseen päädymme. Jo nyt voidaan kuitenkin sanoa, että käynnissä on vuosikymmeniin merkittävin muutos asunto-omaisuutta koskevien tietojen ajantasaisuuden, kattavuuden ja saatavuuden parantamiseksi.

Antti Kosonen

Maanmittauslaitoksen innovaatiojohtaja Antti Kosonen työskentelee ASREK-hankkeessa sidosryhmien kanssa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takaisin sisällysluetteloon