Hyppää pääsisältöön

Fakta om landet

Fakta om landet 1/2018

Gå tillbaka

Från lantmätare till GIS-strateg

Geodatabranschkunskaper behövs vid fastighetsvärdering, samhälls- och byggnadsplanering, försäljning och marknadsföring samt vid utveckling av applikationer som utnyttjar geodata.

Det är möjligt att studera lantmäteri vid Lapplands yrkeshögskola, yrkeshögskolan Metropolia i huvudstadsregionen samt vid Ingenjörsvetenskapliga högskolan vid Aalto-universitetet. Titeln GIS-strateg kanske beskriver uppgifternas omfattning bättre än lantmätare.

Personer som studerat inom denna bransch har grundat start up-företag som riktar sig till den internationella marknaden. Forskning som väcker internationellt intresse görs vid både Aalto-universitetet och Geodatacentralen vid Lantmäteriverket.

Goda chanser att hitta jobb

Bild
Foto: Julia Hautojärvi

De som tagit en examen i lantmäteribranschen har placerat sig väl i arbetslivet. År 2017 utexaminerades 43 studerande från Lapplands yrkeshögskola. Av dessa hade 81 procent en fast arbetsplats då de blev färdiga.

Trots detta ordnas utbildning i branschen endast vid tre högskolor och det finns ganska få startplatser och sökande. Branschens utmaning är att berätta för de unga om de arbetsuppgifter som utbildningen i branschen ger möjlighet till på ett sätt som tilltalar dem. Det finns många olika möjligheter, någon kan avstycka en tomt på ett glesbebyggt område och någon annan designar en geodatatjänst för Google, Booking.com eller någon annan applikationstillverkare.

Lapplands yrkeshögskola har svarat på utmaningen av allt färre sökande genom att erbjuda webbaserad utbildning på distans. Denna utbildningsform har lockat studerande från hela Finland.

Arbetspraktik och doktorsstudier viktiga

Geodatabranschen är framme på utbildningsmässor, exempelvis TalentIT-mässan i Otnäs. Lantmäteriverket ökar kännedomen om branschen också genom att erbjuda praktikantplatser för studerande. I år anställer vi cirka 70 praktikanter. I somras syntes praktikanterna på Lantmäteriverkets Instagram-konto: under en vecka i taget berättade praktikanterna om sina erfarenheter och roliga händelser i arbetet.

Med tanke på branschens framtid, utveckling och image är det väsentligt att Aalto-universitetet erbjuder sina studerande en studieväg ända till doktorsexamen. Lantmäteriverket och Aalto-universitetet samarbetar tätt och kom i slutet av förra året överens om att grunda två samprofessurer inom fastighets- och geodatabranscherna. På detta sätt säkerställer vi att det inom branschen finns kompetent personal och framåtdrivande forskning även i framtiden.

 

Ansvar är att vara pålitlig och att använda skattepengar på ett förnuftigt sätt

Kuva Maanmittauslaitoksen Jyväskylän toimipisteestä
Foto:Julia Hautojärvi

– En statlig myndighet fungerar i princip på ett ansvarsfullt sätt. En syn på ansvarsfullhet är att man gör mer och bättre än lagen kräver. Själv hoppas jag att var och en som jobbar för staten frågar sig själv "vill jag att mina skattepengar används på det här sättet", säger kommunikationsdirektör Pirkko Yliselä om ansvarsfullheten i Lantmäteriverkets verksamhet.

– Vid Lantmäteriverket är ansvarsfullheten också nära kopplad till pålitlighet, fortsätter Yliselä.

Lantmäteriverket upplevs som pålitligt och ett tecken på detta är att mycket få av Lantmäteriverkets beslut överklagas.

Effektiv verksamhet är också ansvarsfullhet. Om förrättnings- eller kartproduktionen fortfarande fungerade "som alltid förr" utan modern teknik eller kontinuerlig förbättring av verksamheten, skulle kunderna och skattebetalarna knappast tycka att verksamheten var ansvarsfull. Tack vare en effektivare verksamhet kunde Lantmäteriverket i början av detta år sänka lantmäteriavgifterna.

Ett exempel på lösningar vid Lantmäteriverket som skonar miljön är ägoregleringar som minskar antalet körkilometer med traktor. Möjligheterna till distansarbete har å sin sida minskat personalens körkilometer och lokalkvadratmeter.

Enligt den senaste personalenkäten är personalen nöjd med Lantmäteriverket som arbetsgivare. De anställda är stolta över sitt arbete och vill sköta det väl.

– Ansvarsfullheten är en följd av allt man gör i vardagen, påpekar Pirkko Yliselä.

 

Geodata används effektivt i samhället

Geodata används för mycket sådant som ökar smidigheten och säkerheten i vår vardag. Exempel på detta är byggnadsprocesser, trafikplanering och logistik i många former.

De mest väsentliga geodatamängderna samlas in och underhålls av kommunerna. Lantmäteriverket upprätthåller terrängdatabasen som omfattar hela Finland. Den geodata som samlas in i Finland används dock inte fullt ut. En orsak till detta är att kommuner och myndigheter har samlat in geodata i sina egna system på ett sätt som bäst lämpat sig för dem, vilket innebär att geodatamodellerna ser olika ut. De kan därmed inte användas ihop så där bara. All geografisk information finns inte i ett digitalt format och den är inte tillgänglig via gränssnitt.

Vissa geodatamaterial som samlats in med offentliga medel är inte tillgängliga som öppna, avgiftsfria data. Geodataplattformen kommer att via gränssnitt samla kommunernas, Lantmäteriverkets och andra offentliga organisationers geodatamaterial och erbjuda dem till alla öppet, utan avgift och i kompatibla format.

I projektet för en gemensam geodataplattform har kommunerna, Lantmäteriverket och företag i branschen tillsammans skrivit anvisningar för att skapa enhetliga byggnadsuppgifter över hela landet. Samtidigt uppdateras byggnadsuppgifterna så att de blir tredimensionella.

Geodataplattformen skapar också ett nytt adressdatasystem i Finland. Adressdatasystemet förenhetligar förvaltningen av adresser och exempelvis ingångarnas läge läggs till i adressuppgifterna. Detta gör det lättare för var och en att hitta ingången och är speciellt nyttigt för räddningsväsendet.

Geodataplattformen minskar på överlappande arbete och effektiverar hela den offentliga förvaltningens verksamhet. Geodataplattformen gör det även lättare för företag att fatta investeringsbeslut och att planera logistiken. Med enhetliga geodata som underlag kan företag skapa tjänster och tillämpningar som lätt kan anpassas även till större
marknader. Beslut som påverkar oss alla kan fattas utgående från en tidsenlig lägesbild.

www.paikkatietoalusta.fi (på finska)