Hyppää pääsisältöön

GeoForum-yhdistys laajentaa paikkatietoyhteisöä

Tietoa Maasta 3/2020

Teksti: Juha Saarentaus

Kuva: Pixabay.

Paikkatietopoliittiseen selonteon vuonna 2018 asettama tavoite on tehdä Suomeen maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi. Tavoitetta lähestytään useilla toimilla, joista yksi on yhteistyön tehostaminen uudella yhteistyöelimellä.

GeoForum-yhdistyksen perustamista on valmisteltu laajalla joukolla viime syksystä. Toimintaan on haettu mallia muiden Pohjoismaiden vastaavista järjestöistä. Keskeistä on antaa mahdollisuudet pitkäjänteiseen yhdessä tekemiseen ja riippumattomaan toimintaan. Alan ja toimijoiden tilanteen tunnistamiseksi on perustettu 14 hengen strateginen ohjausryhmä, joka on kesän aikana työstänyt strategian ohjaamaan käynnistyvää toimintaa. Strategia nojaa kestävän kehityksen periaatteisiin, jotka ovat voimakkaasti esillä alan kansainvälisessä keskustelussa.

Kohderyhmänä paikkatietoalan ammattilaiset

Toiminnan ensimmäinen painopiste on viestinnässä ja verkostoitumisessa. Viestinnässä kohderyhmänä ovat kaikki yhteiskunnan eri tasot. Näin tavoitetaan niin poliittiset päättäjät kuin suuntaansa etsivät nuoretkin. Intensiivisellä viestinnällä tavoitetaan paikkatietoalan ammattilaiset kotimaassa ja tarvittaessa myös ulkomailla.

Tavoitteena on luoda ja ylläpitää verkostoa, jossa ovat mukana alalla toimivat organisaatiot laajasti. Näitä on Suomessa yli 200, joista lähes puolet ovat kuntia ja kasvava joukko yrityksiä. Yhdistys toimii alan yli 1 500 ammattilaisen kohtaamispaikkana. Tapahtumissa ja mediassa tapahtuvat kohtaamiset edistävät tiedonvaihtoa ja luovat positiivisen ympäristön innovaatioille.

Toiminnan suuntaviivat linjataan loppuvuoden aikana

Aktiivinen toiminta ja vakituinen sihteeristö edellyttää rahoitusta. Sen on katettava lukuisat tapahtumat ja systemaattinen viestintä eri viestintäkanavissa, mukaan lukien lehdet ja julkaisut. Rahoitus on tarkoitus kerätä jäsenmaksuilla ja tapahtumien osallistumismaksuilla. Kuluvan vuoden koronapandemia asettaa haasteita perinteisen verkostoitumisen toteuttamiseen ja erityisesti tapahtumien tuomiin tuloihin.

Yhdistys aloittaa toimintansa siemenrahoituksen turvin. Rahoitukseen on sitoutunut useita valtionhallinnon organisaatioita, kuntia ja yrityksiä. Siemenrahoitusvaiheen toimijat linjaavat yhdistyksen toimintaperiaatteet yhdistyksen yleiskokouksessa ennen vuoden 2020 loppua. Siemenrahoittajia otetaan mukaan marraskuun 2020 loppuun asti.

Suuntaviivat toiminnalle vahvistetaan tämän vuoden aikana, kun mukaan lähtevät toimijat aktivoidaan miettimään, miten toteutamme yhteisen visiomme. Paikkatietoyhteisön laajentaminen tarjoaa kotipesän yhä laajemmalle joukolle paikkatietoalan toimijoita. GeoForum-yhdistyksen avulla varmistamme yhdessä paikkatiedon hyödyt koko yhteiskunnalle. Geowise Oy:n toimitusjohtaja Juha Saarentaus toimii yhdistyksessä vt. toiminnanjohtajana. Yhdistyksen viestinnästä vastaa Elina Ranta.

 

Takaisin sisällysluetteloon.