Hyppää pääsisältöön

Kansainvälisyys on osa arkista työtä

Tietoa Maasta 3/2019

Yhteisö- ja Suomi-kuvan luominen tapahtuu osaamisemme ja ratkaisujemme esittelyllä kansainvälisissä yhteyksissä. Näin vaikutamme parhaiten muun maailman käsitykseen Suomesta ja Maanmittauslaitoksesta.

Kansainvälisten normien ja säännösten valmisteluun osallistuminen antaa meille syvempää käsitystä Euroopan Unionin säännöksistä ja kansainvälisistä standardeista. Yhteistyö erityisesti Pohjoismaiden kanssa yhteisten kantojen löytämiseksi on tärkeää; säännösten valmisteluvaiheessa painoarvomme muodostuu suuremmaksi kuin Suomen kanta yksin.

Kansainvälisen toiminnan painotus on Maanmittauslaitoksen lakisääteisissä tehtävissä, toiminnan kehittämisessä verkostoitumisen ja vertailukehittämisen avulla sekä toimintaympäristön vaatimien toimenpiteiden ymmärtämisessä muutostrendien seuraamisen avulla. Maanmittauslaitoksen tutkimuspolitiikka määrittelee tutkimustoiminnan linjaukset kattaen myös kansainvälisen tutkimustoiminnan.

Osaamisen kehittäminen on tärkeää. Meidän on tunnettava alan kansainväliset kehitystrendit ja toimialaan kohdistuvat muutokset, jotta osaamme suunnata toiminnan kehittämisen oikein. Kiinteistöasioiden sekä kartta- ja paikkatietojen osalta painotus on teknologian kehityksessä ja lainsäädännössä. Paikkatietojen osalta on valmistauduttava myös mahdollisten kansainvälisten palvelujen tuottamiseen ja niihin liittyvän osaamisen hankkimiseen. Digitalisaatio vaikuttaa kaikkeen toimintaan ja sen tarjoamien mahdollisuuksien kartoittamisessa benchmarking on avainasemassa.

Maanmittauslaitos on tuottanut toimialaansa liittyviä asiantuntijapalveluita ulkoministeriölle Suomen kehityspoliittisten ohjelmien mukaisesti. Ulkoministeriö tukee kehitysyhteistyövaroin suomalaisten yritysten kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia kehitysmaissa. Esimerkiksi paikkatietoalan vienninkehittämishanke on aloitettu otsikon Land Administration from Finland alla.

Kansainvälinen yhteistyö luo edellytykset korkeatasoiselle tutkimukselle. Tutkimuspoliittisiin tavoitteisiin sisältyy mm. EU-rahoitteisten tutkimusprojektien osuuden lisääminen ja laadun parantaminen sekä tutkijoiden kansainvälistymisen edistäminen.

Olen edellä kuvannut niitä tavoitteita, joita Maanmittauslaitoksen kansainvälinen toiminta nykyisin pitää sisällään. Laitos sopii kansainvälisiin hankkeisiin osallistumisesta ja linjauksista maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Päälinjat kuvataan vuosittaisessa tulossopimuksessa, ja edellisvuoden tapahtumat ja tulokset raportoidaan tilinpäätöksessä. Kansainvälinen toiminta on siten osa Maanmittauslaitoksen jokapäiväistä arkista toimintaa ja tehtäviä. Sen osuus on tulevaisuudessa pikemminkin kasvava kuin vähenevä.

 

Arvo Kokkonen on Maanmittauslaitoksen pääjohtaja. 

 

Takaisin sisällysluetteloon.