Hyppää pääsisältöön

Nopeus on valttia kaupanteossa

Tietoa Maasta 1/2019

Teksti: Katri Isotalo

Kiinteistökaupan on voinut tehdä sähköisesti jo pitkään. Huoneistotietojärjestelmä helpottaa tulevaisuudessa myös osakehuoneistojen vaihdantaa.

Pauliina Heikkilä
Pauliina Heikkilä kannustaa sähköiseen asiointiin. Henkilötietoja sisältävää kirjepostia ei tarvitse lähettää ja säästyy matkustamiselta. Kuva: Maanmittauslaitos.

 

Sähköinen asiointi vähentää matkustustarvetta, lisää turvallisuutta ja nopeuttaa asioiden etenemistä.

Kiinteistövaihdannan palvelu on Maanmittauslaitoksen verkkopalvelu, joka on tarkoitettu sekä yksityishenkilöille että alan ammattilaisille kuten kiinteistönvälittäjille ja pankeille. Palvelun avulla voi laatia ja allekirjoittaa kiinteistön luovutusta koskevan sopimuksen tai esisopimuksen ja hoitaa kiinnitysasioita. Ammattikäyttöön tarkoitetun palvelun kautta voi laatia myös maanvuokrasopimuksia sekä purkaa ja kuolettaa kiinnityshakemuksia.

Sähköisen kiinteistövaihdannan etuja on luonnollisesti se, ettei ulkomailla tai toisella puolella Suomea asuvan osapuolen tarvitse matkustaa kaupantekoa varten paikan päälle. Esimerkiksi jotkut kunnat ovat aktiivisia tarjoamaan kiinteistövaihdannan palvelua kaupantekopaikaksi.

Reaaliaikaisuus pienentää riskejä

Matkustamisen vähentämisen rinnalla sähköisen kaupankäynnin etuja on mahdollisuus liittää kiinteistön asiakirjoja kauppakirjaan sähköisesti. Näin säästetään aikaa, eikä henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja tarvitse jättää postin kuljetettavaksi. Sähköisenä saa tällä hetkellä kaikki tavanomaisen kiinteistön luovutuksen vaatimat asiakirjat eli lainhuutotodistuksen, kiinteistörekisteriotteen ja rasitustodistuksen. Myös karttaote voidaan jakaa kaikille osapuolille sähköisesti. Sähköisessä kiinteistövaihdannassa lainhuutohakemus tulee automaattisesti vireille, kun kauppa on tehty, eli toisin kuin paperilla tehdyssä kaupassa, lainhuutoa ei tarvitse erikseen hakea.

Ennen lainhuudon myöntämistä kaupan tarkistaa vielä Maanmittauslaitoksen kirjaamishenkilöstö.

– Seuraava kehityskohde on lainhuudon automaattiratkaisu, kertoo tietopalveluasiantuntija Pauliina Heikkilä Maanmittauslaitoksesta. Automaattiratkaisu on mahdollinen, kun esimerkiksi purkavien ja lykkäävien ehtojen täyttyminen, puolison suostumuksen tarpeellisuus tai kunnan etuosto-oikeus pystytään tarkastamaan koneellisesti. Kiinnitysten vahvistamiset ja sähköisten panttikirjojen siirrot ratkaistaan jo nyt automaattisesti silloin, kun edellytykset täyttyvät.

– Kun omistusten ja panttausmerkintöjen rekisteröimisestä tulee reaaliaikaista ja erilaiset välitila-ajat lyhenevät tai jopa poistuvat, kaikkien osapuolien riskit vähenevät, toteaa johtaja Juha Pohjola Danske Bankista.

– Kiinnitysten hakemisessa pääasiallinen toimintamallimme on jo nyt, että pankki täyttää asiakkaalle valmiiksi kiinnityshakemuksen, jonka asiakas käy hyväksymässä Kiinteistöasiat.fi-palvelussa. Näin panttikirja saadaan vahvistettua yleensä samana päivänä, Pohjola jatkaa.

Maanmittauslaitokselle toimintojen digitalisoiminen tarkoittaa sitä, että kun selkeät ja ongelmattomat tapaukset hoituvat automaattisilla tarkistuksilla, resurssit voidaan kohdentaa monimutkaisempien saantojen selvittämiseen.

Osakehuoneistot rekisteriin järjesty!

Asuntokauppaan ja osakehuoneistojen rekisteröintiin liittyvä lakiuudistus viime vuoden lopussa on luonut odotuksia mahdollisuudelle tehdä myös osakehuoneiston kauppoja sähköisesti.

Kuluvan vuoden alusta uudet asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt on perustettu sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen palvelussa. Sieltä yhtiön, osakehuoneiston ja omistajien tiedot siirtyvät suoraan Maanmittauslaitoksen vastuulla olevaan huoneistotietojärjestelmään. Uusien asunto-osakkeiden osakekirjoja ei siis enää paineta. Vanhat asunto-osakeyhtiöt siirtyvät järjestelmään vaiheittain. Siirron jälkeen osakehuoneistoille voidaan tehdä sähköisiä omistus-, panttaus- tai rajoitusmerkintöjä samalla tavalla kuin tällä hetkellä kiinteistöille.

Järjestelmä saadaan tarkistamaan esimerkiksi reaaliaikaisesti, että myyjällä on oikeus myydä asunto eikä sitä ole ulosmitattu.

Taloyhtiön tiedot sähköisiksi?

Asunto-osakkeen kaupassa tai osakkeen käyttämisessä vakuutena ei kuitenkaan riitä, että käytettävissä on huoneistoa koskevat tiedot. Tiedot tarvitaan myös asunto-osakeyhtiön tilasta.

– Tällä hetkellä tiedot esimerkiksi tehdyistä remonteista ja taloyhtiön ja huoneiston lainamääristä saa vain isännöitsijäntodistuksesta, jonka tilaamisprosessi ei ole tätä päivää. Vakuuskannan hyvä arvon seuranta edellyttäisi, että myös huoneistokohtaiset peruskorjaus- ja yhtiölainatiedot olisi saatavissa kohtuullisella hinnalla digitaalisesta rekisteristä, muistuttaa Juha Pohjola. Samaa mieltä on lakimies Kati Piilo OP Ryhmästä:

– Tietosisällön karttuessa ja sääntelyn mahdollisesti kehittyessä myös asunto-omaisuuden arvioiminen digitaalisten tietojen perusteella helpottuu.

Rajapinnat ratkaisevat

Digitaalisten kaupankäyntijärjestelmien täysi hyöty saadaan siinä vaiheessa, kun kaupan kohteena on digitaalisessa muodossa olevat asunto-osakeyhtiön osakkeet ja tarvittavat liitetiedot. Hämmennystä aiheuttaa tällä hetkellä esimerkiksi se, että kaikki taloyhtiöt eivät ilmoita hallituksen jäsenten muutoksista Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Kati Piilo tuo esiin, että sähköisten järjestelmien kehittämisessä on ratkaistava myös kaupankäynnin suoritusten samanaikaisuus.

– Kun kauppahinta maksetaan, on oltava varmaa, että omistus saadaan kirjattua uuden omistajan nimiin. Kiinteistövaihdannan palvelussa ei ole kauppahinnan maksamiseen liittyviä toimia, jolloin edellä mainittu samanaikaisuus on vähintäänkin haasteellista. Tämä on yksi syy, miksi asiakkaamme eivät ole sitä kovin paljon käyttäneet.

Sekä Danske Bank että OP Ryhmä ovat mukana kehittämässä muiden kaupallisten toimijoiden kanssa digitaalista asunto-osakkeiden kaupankäyntijärjestelmää, jossa tiedot olisivat hajautettuna eri tietokannoissa ja yhteydet eri osapuoliin kuten kiinteistönvälittäjiin, pankkeihin, Maanmittauslaitokseen ja verottajaan rakennettaisiin rajapinnoilla.

 

Takaisin sisällysluetteloon