Hyppää pääsisältöön

Paikkatiedot tehokäyttöön yhteiskunnassa – miksi se minua liikuttaisi?

Tietoa Maasta 1/2018

Takaisin sisällysluetteloon

Teksti: Heli Laaksonen

Kuvituskuva liikenteestä

Laadukkaat paikkatiedot palvelevat meitä kaikkia, tekevät arjen sujuvaksi ja ovat edellytys palveluiden kehittämiselle. Paikkatietoalusta kokoaa tiedot yhteen paikkaan koko yhteiskunnan käyttöön.

Suurin osa meistä käyttää päivittäin sovelluksia, jotka perustuvat paikkatietoon. Katsomme reittioppaasta nopeimman tavan päästä töistä kotiin. Lomareissulla syötämme navigaattoriin päämäärän osoitteen. Paikkatieto siis todella liikuttaa meitä. Moni arjen tapahtuma nojaa paikkatietoon eli yksilöityyn maantieteelliseen tietoon esineen, ihmisen tai asian sijainnista.

Suomessa kerätään ja ylläpidetään laadukasta paikkatietoa niin kaupunkialueilta kuin maaseudulta. Suomessa toimii lukuisia paikkatietoalan yrityksiä. Voidaan kysyä, eivätkö paikkatiedot ole jo tehokkaasti käytössä. Onhan esimerkiksi Googlella jo kattava karttapalvelu, jota kaikkien on helppo hyödyntää. Google Maps onkin oivallinen palvelu, mutta oletko kokeillut käyttää sitä suomalaisessa sienimetsässä tai erämökillä? Niinpä – kaikkeen ei Googlekaan pysty.

Kohti yhtenäistä paikkatietoalustaa

Voimaa ja osaamista paikkatietopalvelujen kehittämiseen on monella toimijalla. Tällä hetkellä kunnat keräävät ja ylläpitävät oleellisimpia paikkatietoja. Ne tekevät asemakaavoja ja myöntävät rakennuslupia. Kuntien tehtäviin kuuluu antaa rakennuksille osoitteet. Maanmittauslaitos ylläpitää koko Suomen kattavaa maastotietokantaa ja esimerkiksi Suomen ympäristökeskus vastaa vesistöjä koskevista paikkatiedoista.

Haasteena on, että kunnat ja valtion viranomaiset ovat perinteisesti keränneet paikkatietoja omiin järjestelmiinsä parhaaksi katsomallaan tavalla. Paikkatietoja on mallinnettu eri tavoilla. Siksi niitä ei voi suoraan yhdistää toisiinsa. Kaikkia tietoja ei ole tehty digitaaliseen muotoon eikä niitä ole saatavilla koneluettavilta rajapinnoilta. Osa julkisin rahoin kerätystä paikkatiedosta ei ole avoimena datana saatavilla.

Nyt on tullut aika yhtenäistää tietovarannot. Paikkatietoalusta tulee koostamaan rajapinnoilta kuntien, Maanmittauslaitoksen ja muiden julkishallinnon toimijoiden tuottamat paikkatiedot ja tarjoaa ne kaikkien käyttöön avoimesti ja yhteensopivina.

Rakennustieto on tuhannen taalan paikka

Paikkatietoalusta-hanke on aloittanut talkoot rakennuksiin liittyvän paikkatiedon yhtenäistämisestä. Rakennustiedot ovat yksi merkittävimmistä paikkatiedoista, sillä suuri osa koko Suomen taloudellisesta pääomasta on kiinteistöissä. Kunnat, Maanmittauslaitos ja alan yritykset ovat yhdessä kirjoittaneet ohjeen, jota hyödyntämällä rakennustiedot koko maasta saadaan yhtenäisiksi. Samalla kertaa päivitetään rakennustiedot kolmiulotteiseksi.

Monet kaupungit tuottavat jo nyt kolmiulotteisia kaupunkimalleja. Jatkossa 3D-rakennussuunnitelma voidaan istuttaa uudisrakennuksen malliin jo ennen peruskiven muurausta. Voidaan tarkastella, miltä rakennus maisemassa todella näyttäisi ja miten se varjostaa ympäristöään. Asukkailla on paljon realistisempi kuva tulevasta kaupunkikehityksestä, ja he voivat vaikuttaa siihen entistä tehokkaammin.

Ovet kohdalleen

Osoite on meille luonnollinen tapa löytää perille haluttuun kohteeseen. Ongelmana on, että emme aina tiedä, missä oikea ovi on. Silloin, kun ei ole kiire tapaamiseen, voi oikean sisäänkäynnin etsimisen ajatella hyötyliikuntana. Mutta hätätapaus on eri juttu. Kun palomiesten pitäisi päästä oikeaan asuntoon mahdollisimman nopeasti, nuo metrit ovat kriittisiä.

Paikkatietoalusta luo Suomeen uuden osoitetietojärjestelmän. Se yhtenäistää osoitteiden hallinnan ja esimerkiksi sisäänkäyntien sijainti lisätään osoitetietoihin. Tietoja täydennetään myös kulkupisteillä, jotka ohjaavat kulkua osoitteeseen. Osoitetietojärjestelmässä osoitteet ovat ajan tasalla ja muillekin kohteille kuin rakennuksille voidaan antaa osoite. Esimerkiksi uimarannat ja puistot tunnetaan usein vain nimeltä – jatkossa niillekin voi
antaa osoitteen.

Tulevaisuus rakentuu paikkatiedolle

Itseohjautuvat autot ovat jo osin tätä päivää. Paketteja toimittavat kohta dronet eivätkä pyörälähetit. Paikkatieto on meille tärkeää jo nyt, ja sen merkitys tulee vain kasvamaan. Tarvitsemme koko maan kattavat yhtenäiset paikkatiedot, jotta yhteiskunta toimii paremmin.

Paikkatiedossa on kyse myös talouskasvusta. Yritykset luovat paikkatiedon varaan palveluja ja sovelluksia, jotka toimivat Hangosta Inariin. Paikkatietoalustan ratkaisut tukevat kansainvälisiä standardeja. Suomen mittakaavassa testattu paikkatietosovellus voidaan helposti skaalata isommillekin markkinoille. Uusien sovellusten lisäksi paikkatietoalusta helpottaa yritysten investointipäätöksiä ja helpottaa logistiikan suunnittelua.

Paikkatietoalusta karsii päällekkäistä työtä ja tehostaa koko julkisen sektorin toimintaa. On tärkeää, että julkishallinnon päätöksiä kunta-, maakunta- ja valtiotasolla voidaan tehdä niin, että tilannekuva perustuu ajantasaiseen tietoon. Arjessa näillä päätöksillä on suuri merkitys: esimerkiksi päiväkodit ja terveyskeskukset voidaan perustaa sinne, missä niiden tarve on suurin, ja minne asiakkaat pääsevät helpoimmin. Säästyvät verorahat voidaan kohdentaa sinne, missä tarvetta on eniten.

Paikkatietoalusta rakennetaan yhdessä kaikkien alan toimijoiden kanssa. Se vaatii niin kunnilta, valtionhallinnolta kuin yrityksiltä toimenpiteitä ja yhteistä tahtotilaa. Paikkatietoalustahankkeessa yhteinen tahto on löytynyt. On pakkokin, sillä laadukkaat paikkatiedot palvelevat meitä kaikkia ja ovat edellytys monen eri elämänalueen palveluiden kehittämiselle.

 

Yksi hallituksen kärkihankkeista

Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti Paikkatietoalusta-hanke vuonna 2017. Se on yksi hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeista. Ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2019 lopussa.

Paikkatietoalusta toteutetaan kahdeksassa osahankkeessa:

  •  Kansallinen maastotietokanta
  •  Maankäyttöpäätökset
  •  INSPIRE-palvelut
  •  Satelliittikuvien prosessointi ja jakelu
  •  Osoitetietojärjestelmä
  •  Tekninen alusta
  •  Maakuntien paikkatietoinfrastruktuuri
  •  Paikkatietojen tukipalvelut

Hankeorganisaatiossa ovat mukana maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, Maanmittauslaitos ja Suomen ympäristökeskus. Paikkatietoalusta-hanke toteutetaan laajassa yhteisyössä useiden eri valtionhallinnon toimijoiden, alan yritysten ja kaikkien Suomen kuntien kanssa.

www.paikkatietoalusta.fi