Hyppää pääsisältöön

Kunnista kajahtaa – Paikkatietoalustan kuntafoorumin työ jatkuu

Tietoa Maasta 2/2020

Paikkatietoalustan kuntafoorumi edustaa kuntien ääntä Paikkatietoalustan kehityksessä. Kuntafoorumissa kunnat saavat tietoa kehittämistyöstä ja pääsevät vaikuttamaan siihen, miten työtä viedään eteenpäin.

Paikkatietoalustan kuntafoorumi toimi vuosina 2018–2019 Paikkatietoalusta-hankkeen kuntafoorumina. Hankekausi päättyi viime vuoden lopussa, mutta kuntafoorumin verkostomainen työ jatkuu.

– Kuntafoorumin koko on kasvanut huikeasti viimeisen vuoden aikana ja lisää jäseniä ilmoittautuu mukaan säännöllisesti. Meille Maanmittauslaitoksessa on ollut tärkeää saada mukaan monenlaisia kuntia ja kuulla, miten palveluja voidaan kehittää kuntia paremmin palveleviksi, Kuntafoorumin koordinointiryhmän sihteerinä toimiva johtava asiantuntija Kari Hautamäki kertoo.

Kuntafoorumissa on tällä hetkellä yli 160 jäsentä eri puolilta Suomea. Maanmittauslaitos huolehtii jäsenten koolle kutsumisen ja kirjoittaa muistiot kokouksista.

Paikkatiedot saadaan toimiviksi vain yhdessä

Kuntafoorumin toimintaa ohjaa kuntafoorumin koordinointiryhmä. Koordinointiryhmä on asiantuntijaelin, joka tuo kuntasektorin asiantuntemuksen Paikkatietoalustan kehitykseen. Mukana ovat edustajat erikokoisista kunnista, Kuntaliitosta ja Maanmittauslaitoksesta. Koordinointiryhmän jäsenet kokoustavat kuukausittain ja vievät eteenpäin yhteisesti kirjattuja tavoitteita. Puheenjohtajana toimii kaupungingeodeetti Anna Mustajoki Tampereen kaupungilta.

– Osallistumalla kuntafoorumiin voi saada tietoa, mutta myös jakaa omaa osaamista ja näkemyksiä, herättää keskustelua ja kuulla muiden kuntien ajatuksia Paikkatietoalustan kehittämisestä. Onnistumme parantamaan paikkatietojen yhteentoimivuutta vain yhdessä – yksin ei tarvitse ongelmia ratkaista, puheenjohtaja Anna Mustajoki painottaa.

Paikkatietoalustan kuntafoorumi toimii Maanmittauslaitoksen työn sparraajana ja yhteentoimivien paikkatietojen äänitorvena yhteiskunnassa. Maanmittauslaitos tekee tiivistä yhteistyötä Paikkatietoalustan ja paikkatietojen yhteentoimivuuden kehittämiseksi muun muassa ympäristöministeriön ja Kuntaliiton kanssa.

Kuntafoorumin toimintaan osallistujat saavat tietoa paitsi Paikkatietoalustan edistymisestä, myös valtakunnallisesta paikkatietojen kehittämistyöstä säännöllisissä Skype-tilaisuuksissa ja kuntafoorumin uutiskirjeessä.

Kuntafoorumin hyödyt

  • Jäsenet kutsutaan noin kuusi kertaa vuodessa Skype-tapaamisiin, joissa on vaihtuvat teemat ja ajankohtaisia katsauksia paikkatiedoista.
  • Jäsenille lähetetään uutiskirje kerran kuussa.
  • Jäsenet pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan yhteentoimivien paikkatietojen kehittämiseen.

Kuntafoorumi on paikkatietojen digitalisaatiosta kiinnostuneille kuntatoimijoille hyvä paikka verkostoitumiseen. Asioita ei tarvitse ratkoa yksin, tukea ja neuvoa saa muilta foorumin jäseniltä.

Takaisin sisällysluetteloon.