Hyppää pääsisältöön

Pyörät pyörimään

Tietoa Maasta 4/2018

Takaisin sisällysluetteloon

Olen alkujaan kotoisin Siilinjärveltä. Vaikka elämä on nyt osaltani asettunut Espooseen, tulee lomalla vietettyä aikaa myös vanhalla kotiseudulla. Vanhempieni luota Siilinjärveltä Kuopioon ajan mielelläni polkupyörällä. Välin hienoimmat maisemat saa nauttia Kallan silloilla (Kyllä, on Siilinlahtikin hieno!). Silta nousee korkealle Kallaveden pinnan yläpuolelle, ja Kuopioon tultaessa Puijo torneineen kohoaa edessä. Siilinjärvelle palatessa maantiepyörä rullaa hienosti sillan pitkässä alamäessä ja samalla itään  katsottaessa erottuu Sorsasalossa sijaitseva vanha Savon Sellun tehdas, jonka taakse on nyt nousemassa uusi Finnpulpin havusellutehdas. Investoinnin on arvioitu olevan 1,4 miljardin suuruinen, ja tehtaan puun tarve tulee olemaan 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa.

Suomessa metsätilat ovat pirstoutuneet maamme värikkään historian johdosta keskimäärin noin 30 hehtaarin kokoisiksi, mikä on pohjoiseurooppalaisittain varsin pieni tilakoko. Pieni koko aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia metsänhoitotöihin ja puunkorjuuseen. Olen työssäni tavannut varsinaissuomalaisen metsänomistajan, joka pyysi neuvoja, miten metsätilalleen löytäisi. Sen verran pirstoutunut alue oli, ettei hän
ollut löytänyt palstalleen 30 vuoteen.

Maanmittauslaitoksen vastaus pirstoutuvaan metsätilarakenteeseen on yhteismetsien muodostaminen, ja eniten pirstoutuneilla alueilla metsätilusjärjestelyt. Yhteismetsä, tämä metsien asunto-osakeyhtiö, toimii kaupungistuvassa Suomessa, jossa yhä harvempi metsänomistaja asuu metsäpalstansa vieressä. Yhteismetsässä metsänomistajat lyöttäytyvät yhteen saadakseen suuruuden ekonomian hyödyt myös  pienmetsänomistajan ulottuville. Metsätilusjärjestelyissä taas kootaan metsätilojen pienet ja hajanaiset lohkot suuremmiksi ja paremman muotoisiksi kokonaisuuksiksi. Kumpikin keino edesauttaa metsien kestävää käyttöä. Kun pirstoutunut lohkorakenne ei ole määrittämässä sitä, mitä metsälohkoilla tehdään, saadaan metsätalous ja suojelu
keskitettyä kuhunkin parhaiten sopivalle alueelle.

Maanmittauslaitos on parhaillaan mukana useissa Suomen metsäkeskuksen vetämissä metsätilarakenteen kehittämishankkeissa. Hankkeissa pyritään kasvattamaan metsätilojen kokoa ja etsimään keinoja metsien pirstoutumisen ehkäisyyn. Käytännön työnä on metsänomistajien neuvominen juuri heille sopivien toimintamallien löytämiseksi.

Osaltaan tällä työllä ollaan turvaamassa sitä, että puuta riittää myös Finnpulpin tehtaalla Sorsasalossa. Tähän työhön haluan kutsua mukaan kaikki metsäalan organisaatiot. Työtä riittää. Hoidetaan homma niin, että jatkossakin Kallan silloilla kulkee muutakin kuin minun hiilikuiturunkoinen polkupyöräni!

 

Kalle Konttinen.Kalle Konttinen on tilusjärjestelypäällikkö Maanmittauslaitoksessa.