Hyppää pääsisältöön

Suomen ensimmäinen 3D-kiinteistö rekisteröitiin Espoossa

Tietoa Maasta 1/2020

Suomen ensimmäinen kolmiulotteinen kiinteistö rekisteröitiin tammikuussa Espoon Keilalahdessa. Rekisteröidyssä kohteessa uusi paikoitustontti lohkottiin nykyisen tontin alapuolelle. Alueelle on kaavoitettu 40-kerroksisia asuinkerrostaloja.

Lainsäädäntö kolmiulotteisten kiinteistöjen rekisteröinnistä tuli voimaan 1.8.2018. Ensimmäinen kolmiulotteinen kiinteistö merkittiin kiinteistörekisteriin 9.1.2020. Kolmiulotteisen kiinteistön muodostaminen edellyttää asemakaavan muuttamista, jos olemassa oleva kaava ei mahdollista kolmiulotteista tonttijakoa.

3D-kiinteistöjen muodostamisen tarpeellisuuden nostivat ensimmäisenä esiin kuntien kiinteistöinsinöörit, mutta myös suuret rakennuttajat ovat pitäneet uudistusta tarpeellisena. Kiinteistöjärjestelmän selkeys ja omistuksen yksikäsitteisyyden parantaminen ovat olleet tavoitteena koko ajan. Uudistus vähentää erillisten hallinnanjako- ja muiden sopimusten tarvetta.

Kuntien omiin järjestelmiin on tehty merkittäviä tietojärjestelmämuutoksia, jotta kolmiulotteinen tonttijako on mahdollista. Kunnat ovat vastanneet näistä muutoksista.

Kolmiulotteisella kiinteistönmuodostuksella haetaan selkeyttä kohteiden omistamiseen, sopimusten tekemiseen, kiinteistökauppoihin ja kiinteistöveron kohdentamiseen.

Useita vuosia valmistelua ja yhteistyötä

Uutta kolmiulotteista kiinteistöjärjestelmää on edistetty tiiviissä yhteistyössä Maanmittauslaitoksen, kuntien ja Kuntaliiton kanssa. Toteutus- ja käyttöönottoprojektien projektiryhmässä olivat mukana Helsingin, Espoon ja Tampereen kaupungit sekä Kuntaliitto. Käyttöönottoprojekti koordinoi ja valmisteli tarvittavien lainsäädäntömuutosten etenemistä. 

– Uudistushankkeen onnistumisen kannalta oli oleellista ja hienoa, että saatoimme koko hankkeen ajan rakentaa uutta mallia yhteistyön hengessä. Kaikki osapuolet olivat innostuneesti matkalla kohti samaa tavoitetta, Maanmittauslaitoksen kehitysjohtaja Pekka Halme kertoo.

Maanmittauslaitoksen johtamien projektien ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Halme. Toteutusprojektin projektipäällikkönä toimi vastuualuepäällikkö Mikko Peltokorpi ja käyttöönottoprojektin projektipäällikkönä johtava asiantuntija Paavo Häikiö.

Kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän kehittäminen alkoi vuonna 2006, kun maa- ja metsätalousministeriö perusti laajapohjaisen työryhmän. Työryhmään osallistuivat ympäristöministeriö, oikeusministeriö, Maanmittauslaitos, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki ja Teknillinen korkeakoulu, nykyinen Aalto-yliopisto.

Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen asetti 1.4.2015 toteutus- ja käyttöönottoprojektit toteuttamaan kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän edellyttämät muutokset Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmiin. 

Mikä on kolmiulotteinen kiinteistö? 

Kolmiulotteisella kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistöä, joka on rajoiltaan kolmiulot teisesti määritelty tila. 3D kiinteistöllä ei ole pinta alaa, mutta sillä on ulottuvuustiedot. Kolmiulotteisesta kiinteistöstä tallennetaan kiinteistörekisterin tietokantaan 3D malli. 
 

Takaisin sisällysluetteloon.