Hyppää pääsisältöön

Tietoa Maasta 1/2020

Lehti PDF-muodossa

Artikkelit

Pääkirjoitus: Tiluksista rekistereihin – maanmittarin arjesta kauppahintoihin

Huoneistotietojärjestelmä käyttöön taloyhtiöille ja isännöitsijöille 
Taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden on hyvä tietää, miten huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa uusien ja vanhojen yhtiöiden toimintaan.

Suomen ensimmäinen 3D-kiinteistö rekisteröitiin Espoossa 
Lainsäädäntö kolmiulotteisten kiinteistöjen rekisteröinnistä tuli voimaan 1.8.2018. 

Mikä merkitys on peltolohkojen tilusjärjestelyillä? 
Tilusjärjestelyissä pyrimme saamaan aikaan isoja, hyvänmuotoisia ja lähellä talouskeskusta sijaitsevia peltolohkoja. 

Kiinteistön omistajatietoja luovutetaan oikealle taholle ja oikealla tavalla 
Kiinteistön omistajatiedot ovat julkista tietoa. Julkinen tieto ei ole kuitenkaan kaikissa tapauksissa avointa, vaan tietojen luovuttaminen on tarkkaan säädeltyä. 

Euroja, kilometrejä ja aikaa – tilusjärjestely säästää niitä kaikkia
Pelto- ja metsätalouden harjoittaminen tehostuu samalla kun hiilijalanjälki pienenee. Lista tilusjärjestelyjen plussista on pitkä. 

Toimitusinsinöörit ottivat haltuun lainhuudon 
Maanmittaustoimituksissa on siirrytty toimintamalliin, jossa toimitusinsinööri myöntää lainhuudon ennen varsinaista lohkomista. 

Kauppahintarekisteri seuraa kiinteistöjen hintojen kehitystä
Maanmittauslaitos on ylläpitänyt kiinteistöjen kauppahintarekisteriä 1980-luvulta lähtien. 

Terminurkka: Saantomiehestä lainhuutoon 
Terminurkassa esitellään maanmittausalan ammattisanastoa.