Hyppää pääsisältöön

Toimitusinsinöörit ottivat haltuun lainhuudon

Tietoa Maasta 1/2020

Teksti: Marjut Partanen
Kuva: Maanmittauslaitos

Toimitusinsinööri Anne-Mari Niemi Jyväskylästä on myöntänyt lainhuutoja vuodesta 2015. Niemi on tyytyväinen uuteen toimenkuvaan.

 

Maanmittaustoimituksissa on siirrytty toimintamalliin, jossa toimitusinsinööri myöntää lainhuudon ennen varsinaista lohkomista. Aiemmin samaan tarvittiin kaksi ammattilaista: kirjaamissihteeri ja toimitusinsinööri.

Toimitusinsinöörien työnkuvan uudistaminen hyödyttää kaikkia osapuolia. Lainhuudon ratkaisemisesta on tehty osa lohkomista. Asiakas on kiinnostunut laadukkaasta, nopeasta ja joustavasta palvelusta sekä lopputuloksesta. Lainhuutojen ratkaisemisen ja saantoihin perehtymisen avulla toimitusinsinöörit ovat päässeet laajentamaan toimenkuvaansa ja osaamistaan.

Toimitusinsinööri Anne-Mari Niemen saama palaute asiakkailta on ollut positiivista.

– Olemme onnistuneet, kun asiakkaat kiittelevät asioiden sujuvaa etenemistä lainhuudon hakemisesta lohkomisen toimituskokoukseen, Niemi kertoo tyytyväisenä.

Uudistunut toimintatapa saa Niemeltä kiitosta eikä hän halua palata aikaisempaan toimintamalliin. Maanmittauslaitoksessa halutaan palvella kaikkia asiakkaita riippumatta toimituksen maantieteellisestä sijainnista tai siitä, onko kyseessä henkilö- tai organisaatioasiakas.

– Kehitämme toimintaamme asiakaslähtöisesti. Tekemisen myötä opimme lisää ja pystymme palvelemaan asiakasta entistä nopeammin ja paremmin, Niemi toteaa.

Toimitusinsinöörien uudet työtavat

Toimitusinsinöörien työnkuvaan ja työviikon rytmitykseen uusi toimintatapa on vaikuttanut merkittävästi. Toimitusinsinöörit ovat kouluttautuneet kirjaamisasioissa, joista saaduilla opeilla he voivat käsitellä lähes kaikki tarvittavat kirjaamiset. He ovat ottaneet käyttöön uusia työtapoja ja luopuneet joistakin vanhoista – itselle ehkä mieluisistakin tavoista.

Osa toimitusinsinööreistä on ratkaissut lainhuutoja jo useamman vuoden. Niemi aloitti lainhuutojen ratkaisun talvella 2015, jolloin hän sai myös perehdytyskoulutuksen.

– Järjestettyjen koulutusten lisäksi myös myönteinen asenne muutokseen on auttanut minua asian sisäistämisessä, Niemi toteaa.

Maastokaudella toimitusinsinöörien on aikataulutettava työnsä niin, että toimistopäiviä on riittävästi lainhuutojen ratkaisemiseen. Niemi kertoo luopuneensa useista peräkkäisistä maastopäivistä ja käsittelevänsä lainhuutoja maastokaudella viikoittain.

– Käyn tarkistamassa mahdolliset uudet lainhuutohakemukset lähes päivittäin kirjaamisjärjestelmästä ja pyrin käsittelemään ne heti mahdollisimman pitkälle, Niemi kertoo.

Seuraavana tulossa sähköinen toimituskartta

Muutaman vuoden käytössä ollutta toimitusinsinöörien uutta työnkuvaa kehitetään koko ajan. Helmikuusta lähtien lainhuutoa hakeva asiakas on saanut vastaanottoilmoituksen yhteydessä asiaa käsittelevän toimitusinsinöörin yhteystiedot. Toimitusinsinööri ottaa yhteyttä asiakkaaseen eli asiakkaan ei itse tarvitse olla aktiivinen tarvittavissa jatkotoimissa.

– Näin asiakas saa tiedon missä vaiheessa lainhuudossa ollaan ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Yhteydenpito on helppoa ja asiakas pääsee keskustelemaan heti alkuvaiheessa oikean henkilön kanssa. Tämä ei ole itsestään selvää kaikkien virastojen kanssa asioidessa ja asiakkaat ovatkin kiitelleet toimintatapaamme, Niemi summaa.

Lohkomisen asiakirjat lähetetään asiakkaalle 14 vuorokauden kuluessa toimituksen lopettamisesta, usein jo samalla viikolla.

– Nykyisen toimintamallin mukaisesti lähetän asiakkaalle toimituspöytäkirjan sekä kiinteistörekisteri- ja rekisterikarttaotteen. Odotan innolla uudistusta, jonka jälkeen meillä on käytössä sähköinen toimituskartta, josta asiakas pääsee itse valitsemaan, mitä asioita hän haluaa kartalta tarkastella.


Asiointipalvelu

Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta löytyy asiointipalvelu, jonka kautta voit hoitaa kiinteistöösi liittyviä asioita. Palvelusta voit katsoa tiedot omistamistasi kiinteistöistä ja määräaloista sekä vuokra-alueista. Palvelu näyttää kiinteistöjen sijainnin kartalla ja kiinteistön perustiedot, kuten pinta-alan, nimen ja rekisteröintipäivän.

Asiointipalvelun kautta voit hakea kaikkia maanmittaustoimituksia, kuten rajankäyntiä, yksityistietoimitusta, rasitetoimitusta, halkomista ja lohkomista. Kun haet määräalalle lainhuutoa, tulee lohkomistoimitus automaattisesti vireille, sitä ei tarvitse erikseen hakea.

Verkon asiointipalvelu on käytettävissä päivittäin klo 01.00–23.00.

Vastaanota toimitusasiakirjat sähköisesti

Maanmittaustoimitusasiakirjoja voi ottaa vastaan sähköisesti Suomi.fi-viestien kautta. Palvelun kautta saat maanmittaustoimitukseesi liittyvät asiakirjat tietoturvallisesti itsellesi. Henkilökohtaiselle tilille kirjaudutaan pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Suomi.fi-viesteihin saapuneesta asiakirjasta tulee ilmoitus sähköpostiisi.

 

Takaisin sisällysluetteloon.