Hyppää pääsisältöön

Vastuullisuus on tekoja ja valintoja, päivittäisiä päätöksiä

Tietoa Maasta 3/2020

Teksti: Virva Luoto

Julkishallinnollisena toimijana Maanmittauslaitoksen toiminnan on oltava paitsi lainmukaista myös vastuullista. Tämä tarkoittaa yhteisen hyvän tuottamista yhteiskunnalle ja negatiivisten vaikutusten minimoimista omassa toiminnassa.

Olemme mitanneet ja arvioineet toimintamme yhteiskuntavastuuta vuodesta 2014. Meillä vastuullisuus näkyy esimerkiksi siinä, että huolehdimme henkilöstömme, asiakkaidemme ja toimintaympäristömme hyvinvoinnista sekä toiminnan taloudellisesta kestävyydestä.

Vastaamme päivittäin päätöstemme ja toimintamme vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön, asiakkaisiin ja henkilöstöön. Olemme yksi Suomen suurimmista virastoista lähes 1 650 työntekijällä ja 36 toimipaikkakunnalla.

Uusi strategia ja organisaatio

Uudessa strategiassa vastuullisuuden merkitys kasvaa entisestään. Vastuullisuuden periaatteet on määritelty aiempaa tarkemmin. Ensimmäistä kertaa periaatteissa on mainittu myös vapaaehtoiset toimet, joilla edistämme kestävää kehitystä yli lain minimivaatimusten.

Uudistuneessa organisaatiossa on aloittanut viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Ilvonen. Hän on työskennellyt lähes 15 vuotta viestinnän johtotehtävissä teknologia-alalla, turvallisuushallinnossa ja ilmailualalla. Näillä näköalapaikoilla hän on seurannut, miten vastuullisuus on integroitu kiinteäksi osaksi päätöksentekoa. Yksikään organisaatio ei voi kääntää katsettaan toimintansa ja toimintaympäristönsä suorista ja epäsuorista vaikutuksista.

– Vastuullinen päätöksenteko ottaa kantaa tekemisen tapaan, siihen miten tehdään, Ilvonen muistuttaa.

– Vastuullisuus on myös tekoja ja valintoja: miten käytämme julkista valtaa päivittäisessä työssä, miten kohtelemme toinen toisiamme ja miten huomioimme ympäristövaikutukset päätöksenteossa ja arjessa, Ilvonen luonnehtii.

Vastuullisuusohjelma

Yhteiskuntavastuuraportissa kuvataan Maanmittauslaitoksen toiminnan yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä niihin liittyviä tavoitteita ja mittareita taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista. Tulevaisuudessa tavoitteiden ja niiden mittaamisen tukena on koko organisaation vastuullisuusohjelma.

Vastuullisuus on osa päivittäistä työtä. Käytännön toimet ovat toimintayksiköiden johdon vastuulla. Laitoksen strategiaryhmä kantaa vastuun kestävän kehityksen edistämisestä, jota kehitetään vastedes Ilvosen johdolla. Pääjohtaja Arvo Kokkonen hyväksyy ja päättää vastuullisuuteen liittyvät keskeiset hankkeet ja tavoitteet.

Käytännön esimerkki vastuullisuudesta oli sitoutuminen sovittuihin kesätöihin koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen kevään jälkeen. Kesällä 2020 työllistimme lähes 100 nuorta erilaisissa toimisto- ja toimitustöissä.

Maanmittauslaitoksen yhteiskunta-vastuuraportit vuosilta 2014–2019

Compliance – hyvät toimintatavat Maanmittauslaitoksessa

Hyvät toimintatavat Maanmittauslaitoksessa -projekti on yksi tapa varmistaa vastuullisen toiminnan toteutuminen läpi organisaation. Projektissa kootaan ja vahvistetaan nykyiset periaatteet ja juridinen pohja taloudenhoidossa, yksityisyys- ja julkisuuskäytännöissä, hyvässä hallinnossa sekä esimies- ja työyhteisötaidoissa. Jokainen työntekijä osallistuu hyviä toimintatapoja käsittelevään verkkokoulutukseen ja saa itselleen arkityön opastuksen ja osaamisen.

Projektilla varmistamme henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin, läpinäkyvän ja oikeudenmukaisen viranomaistoiminnan, kestävän taloudenhoidon sekä kustannustehokkaasti ja laadukkaasti asiakkaiden tarpeisiin vastaamisen. Seuraamme myös sitä, että toimimme yksityisyys- ja julkisuuslainsäädännön mukaan ja olemme luotettava sopimuskumppani. Vastuullisuus ei ole vain hienoja sanoja vaan osa arkisia valintoja ja suunnitteluratkaisuja.

– Otamme päivittäin askeleita kohti tavoitteitamme ja seuraamme niiden toteutumista. Tämän työn näkyväksi tekemisessä, sen vaikutusten mittaamisessa sekä tulevaisuuden tavoitteiden asettamisessa on kehitettävää. Lähtökohtia kehitykselle ovat asiakaskeskeisyys, digitaalisten palvelujen saavutettavuus ja ekosysteemien kumppanuudet, Ilvonen kertoo.

Green office -ohjelma

Tulevia kehityskohteita on tavoitteellisempi ympäristötyö. Välillistä ympäristöhyötyä yhteiskunnan käyttöön laitos tuottaa muun muassa tilusjärjestelyiden sekä laadukkaan paikkatiedon ja tutkimuksen avulla. Toiminnan suoria ympäristövaikutuksia seurataan maailman ympäristöjärjestö WWF:n Green Office -ympäristöohjelman avulla.

– Tuloksellinen ympäristötyö vaatii tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa. Se vaatii myös sitoutumista ja valmiutta muuttaa toimintatapoja. Ympäristöohjelman ja vuosiraportoinnin avulla pystymme seuraamaan, missä asioissa olemme onnistuneet ja missä on vielä parannettavaa, Ilvonen kiteyttää.

Aloitimme Green Office -ohjelman vuonna 2014 ja tänä vuonna mukaan liittyi 10. toimipaikkamme. Seuraamme paperin kulutusta, sähkön kulutusta, matkustamista ja hankintoja. Haluamme laajentaa ohjelman koko laitoksen toimintaan ja tehdä kestävän kehityksen periaatteista toimipaikkojemme ja palvelupisteidemme arkea. Lisäksi kehitämme päästöraporttia koko laitoksen ympäristötyötä varten.

 

Takaisin sisällysluetteloon.