Hyppää pääsisältöön

Yhteistyötä yli rajojen

Tietoa Maasta 3/2018

Takaisin sisällysluetteloon

Meitä valtionhallinnon viranomaisia on monesti moitittu omissa hiekkalaatikoissa pyörimisestä vailla ymmärrystä ympäröivien viranomaisten tekemisestä saati asiakkaiden tarpeista. Isojen kehittämishankkeiden myötä olemme alkaneet todellisiin siilojen purkajaisiin ja raja-aitojen kaatajaisiin.

Teemme yhteistyötä isoissa hankkeissa eri toimijoiden kanssa. ASREK-hankkeessa rakennamme Suomeen uutta kattavaa huoneistotietojärjestelmää yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen, Väestörekisterikeskuksen ja Verohallinnon kanssa. MaaVero-projektissa digitalisoimme ja uudistamme maapohjan verotusarvioinnin yhteistyössä Verohallinnon ja Kuntaliiton kanssa. Paikkatietoalusta-hankkeessa rakennamme helppokäyttöistä alustaa paikkatietojen hyödyntämistä varten koko yhteiskunnan ja kansalaisten tarpeisiin hyvin monen toimijan kanssa.

Näissä hankkeissa on mukana useita ministeriöitä ohjaavassa ja lainsäädännöllisessä roolissa. Yhteistyö niin julkishallinnon kuin yksityisten yritysten kanssa on antoisaa, mutta vaatii paljon keskustelua, jotta jokainen toimija ymmärtäisi asiat samalla tavalla ja sama termi tarkoittaisi kaikille samaa asiaa. Meille maanmittareille kiinteistö on itsenäinen rekisteriyksikkö, isännöitsijöille se on rakennus, joka sijaitsee tontilla.

On helppo sanoa, että järjestelmien pitää kommunikoida keskenään ja tietojen siirron on tapahduttava automaattisesti. Toteuttaminen vaatii paljon työtä ja kommunikaatiota, mutta on sen vaivan väärti. Digitalisaatio vaatii yhteistyötä, enää kukaan ei voi toimia yksin. Tulee tunne, että yhdessä saamme aikaan enemmän ja olemme samassa veneessä.

Isoilla hankkeilla otamme, ellemme harppauksia, niin ainakin askeleita kohti digitalisoituvaa Suomea. Asiakkaille tämä tarkoittaa helpompaa asiointia ja joustavuutta. Asiakkaiden ei tarvitse toimittaa samoja tietoja usampaan paikkaan. Sähköiset palvelut ovat hyödyksi arjessa, olipa kyse viranomaisasioinnista, työtehtävien hoidosta tai vapaa-ajan käytöstä.

Siiloja ja rajoja löytyy oman viraston sisältäkin. Niitä on vaikeampi nähdä. Viimeisen kahden vuoden aikana myös Maanmittauslaitoksen sisällä Leankokeilut ovat ravistelleet omaa sisäistä tekemistämme ja olemme onnistuneesti kyseenalaistaneet vanhojen toimintatapojen tarpeellisuutta mentaliteetilla ”onks pakko tehdä näin”. Tämä on valmistanut meitä myös ottamaan vastaan uusia tulevia tehtäviä.

Kun tekemistä katsoo asiakkaan näkökulmasta, sisäisesti erillään olevat toiminnot näyttäytyvätkin yhtenä samana asiana ja palveluna. Oiva esimerkki on määräalan osto kesämökkiä varten. Asiakas unelmoi auringonlaskusta. Viranomainen puolestaan kirjaa kaupan tietoja rekistereihin, selvittelee ja vahvistaa omistusoikeuden, mittaa palstan sijaintia maastossa ja rekisteröi muodostettavan kiinteistön oikeuksia ja velvollisuuksia. Sisäisten raja-aitojen kaatamisten jälkeen nämä toiminnot tekee yksi henkilö, joka on tarvittaessa asiakkaan apuna mieltä askarruttavissa asioissa. Ilman Lean-kokeiluja ja kysymystä, miksi näin toimimme, muutosta tuskin olisi tapahtunut. Samalla työkavereiden työn arvostaminen on huikeasti lisääntynyt.

Yhteistyö eri aloilla jatkuu vilkkaana myös tulevana syksynä: teemme yhteistyötä yli rajojen, opettelemme uutta ja teemme toisin tavoitteena parempi asiakaskokemus, lyhyet käsittelyajat ja kohtuullinen hintataso. Haluamme olla asiakkaalle hyödyksi arjessa.

Irma Lähetkangas on ylijohtaja Maanmittauslaitoksessa.

Irma Lähetkangas