Opinnäytetyöntekijä maan- ja merennousun tutkimukseen

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista. Työntekijöitä meillä on noin 1650 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus on runsaan 100 hengen moderni, innovatiivinen, joustava ja yhteistyökykyinen paikkatietoalan asiantuntija- ja tutkimuslaitos Kirkkonummen Masalassa. Teemme kartoitusalan mittaus- ja tutkimustyötä yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten kanssa Suomessa ja muualla maailmassa.

Paikkatietokeskuksen Geodesian ja geodynamiikan osasto kehittää ja ylläpitää koordinaatti-, korkeus- ja painovoimajärjestelmiin liittyviä infrastruktuureja, kansainvälisiä liitoksia, paikkatietojen metrologiaa ja tekee alan tutkimusta.

Tule joukkoomme tekemään opinnäytetyösi Euroopan aluekehitysrahaston (Interreg Botnia-Atlantica) rahoittamassa Lystra-hankkeessa, jossa päivitetään tietoa Merenkurkun saariston ja Korkean rannikon Unescon maailmanperintökohteesta (https://www.maanmittauslaitos.fi/node/10926). Opinnäytetyön aiheena on tutkia tulevaisuuden maannousua alueella, ottaen huomioon merenpinnan muutokset. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena on kerätä tietoa menneestä ja tulevasta merennoususta Itämerellä sekä tutustua erilaisiin tulevaisuuden ennusteisiin (esim. IPCC). Toisena tavoitteena on katsoa, miten maailmanperintökohteen alue tulee muuttumaan maan- ja merennousun seurauksena eri tulevaisuuden ennusteissa.

Olet hakemamme henkilö, jos opiskelet geotieteitä tai muuta soveltuvaa alaa yliopistossa. Opiskelijalta edellytetään kiinnostusta maannousuilmiöön sekä merennousuun. Ohjelmointitaito katsotaan eduksi.

Toivomme, että voit aloittaa elo-syyskuussa. Maksamme työstä palkkaa 6 kuukauden ajalta. Palkkaus määräytyy MML:n harjoittelijoita koskevan sopimuksen mukaisesti. Työ tulee tehdä edellä mainitun 6 kuukauden osalta Maanmittauslaitoksen tiloissa Kirkkonummella, Helsingissä tai Lahdessa.  

Toimita vapaamuotoinen hakemuksesi 12.8.2019 klo 16:00 mennessä joko sähköpostitse MML:n 
kirjaamoon kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai postitse Maanmittauslaitoksen kirjaamo, PL 84, Opastinsilta 12 C, 00521 Helsinki. 

Lisätietoja opinnäytetyöstä antaa: 

Erikoistutkija Maaria Nordman, maaria.nordman@maanmittauslaitos.fi, 040 661 6678