Lunastuslain 72 c §:ssä tarkoitetun erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen

  Arvonlisäveroton hinta, euroa/tunti (€)/h Arvonlisäverollinen hinta, euroa/tunti (€)/h
Erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen 88,00 ei arvonlisäveroa