Maanmittaustoimitukset

Etsi tästä tuoteryhmästä:

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1010
Lohkominen
0,1 850,00 Ei arvonlisäveroa
1 1 010,00 Ei arvonlisäveroa
5 1 240,00 Ei arvonlisäveroa
20 1 530,00 Ei arvonlisäveroa
60 1 950,00 Ei arvonlisäveroa
100 2 300,00 Ei arvonlisäveroa
200 3 200,00 Ei arvonlisäveroa
300 4 150,00 Ei arvonlisäveroa
400 5 250,00 Ei arvonlisäveroa
500 6 350,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 100 ha 560 Ei arvonlisäveroa

Kunta saa asemakaava-alueella oman toimitusmaksunsa osalta 30 prosentin alennuksen taulukon mukaisesta maksusta, jos toimitus suoritetaan kunnan omistamalla alueella ja kunta on hyväksyttävästi tehnyt kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt omia rajamerkkejään käyttäen.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Lohkomisessa on kolme määräalaa kolmesta eri kiinteistöstä; määräala A 0,5 ha, määräala B 0,3 ha ja määräala C 1,2 ha. Määräalat A ja B lohkotaan yhdeksi kiinteistöksi ja määräala C siirretään omistajan ennestään omistamaan kiinteistöön. Maastotyöt tehdään kokouksen yhteydessä, apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan. Lohkomisen suorittamiseksi on tarpeen käydä raja yhtä naapurikiinteistöä vastaan ja suorittaa tieoikeuden perustaminen kahden ulkopuolisen kiinteistön alueelle.

Kummankin lohkomismaksun suuruus saadaan suoraan edellä olevasta taulukosta pinta-alojen perusteella eli määräala A ja määräala B yhteensä 0,8 ha = 1 010 euroa sekä määräala C 1,2 ha = 1 240 euroa. Rajankäynti-, tieoikeuden perustamis-, mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun. Kiinteistötoimitusmaksun maksaa lohkokiinteistön omistaja, ellei asiasta ole muuta sovittu.

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1480
Vapaaehtoinen tilusvaihto
0,1 850,00 Ei arvonlisäveroa
1 1 010,00 Ei arvonlisäveroa
5 1 240,00 Ei arvonlisäveroa
20 1 530,00 Ei arvonlisäveroa
60 1 950,00 Ei arvonlisäveroa
100 2 300,00 Ei arvonlisäveroa
200 3 200,00 Ei arvonlisäveroa
300 4 150,00 Ei arvonlisäveroa
400 5 250,00 Ei arvonlisäveroa
500 6 350,00 Ei arvonlisäveroa
600 5 940,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 100 ha 560 Ei arvonlisäveroa

Kunta saa asemakaava-alueella oman toimitusmaksunsa osalta 30 prosentin alennuksen taulukon mukaisesta maksusta, jos toimitus suoritetaan kunnan omistamalla alueella ja kunta on hyväksyttävästi tehnyt kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt omia rajamerkkejään käyttäen.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Kiinteistöjen A ja B omistajat ovat sopineet alueiden vaihtamisesta. Kiinteistöstä A vaihdettavan alueen pinta-ala on 0,5 ha ja kiinteistöstä B 0,6 ha. Maastotyöt tehdään kokouksen yhteydessä asianosaisten toimiessa apuhenkilöinä. Toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Maksun suuruus saadaan taulukosta vaihdettavien alueiden yhteenlasketun pinta-alan (1,1 ha) perusteella. Maksu on 1 240 euroa. Rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun. Asianosaisten toimiminen apuhenkilöinä ei vaikuta maksun suuruuteen. Yleensä kummankin kiinteistön omistaja maksaa puolet kustannuksista.

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1641
Vesijätön lunastus
0,1 1 690,00 Ei arvonlisäveroa
0,5 1 870,00 Ei arvonlisäveroa
1 2 130,00 Ei arvonlisäveroa
2 2 670,00 Ei arvonlisäveroa
5 3 330,00 Ei arvonlisäveroa
10 3 980,00 Ei arvonlisäveroa
20 4 700,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 ha 650 Ei arvonlisäveroa

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Samassa toimituksessa kiinteistöön A lunastetaan 0,3 ha:n alue yhteisestä vesijätöstä, jonka osakaskunta on järjestäytynyt, sekä kiinteistöön B lunastetaan 0,4 ha:n alue yksityisestä vesijätöstä ja 0,2 ha:n alue yhteisestä vesijätöstä, jonka osakaskunta ei ole järjestäytynyt. Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Kummankin lunastuksen maksun suuruus saadaan lunastettujen alueiden pinta-alojen perusteella edellä olevasta taulukosta eli kiinteistö A 0,3 ha = 1 870 euroa ja kiinteistö B 0,6 ha = 2 130 euroa. Mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun. Osakaskuntien järjestäytymättömyys tai järjestäytyminen ei vaikuta maksun suuruuteen.

 

 

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1642
Yhteisen alueen lunastus
0,1 1 690,00 Ei arvonlisäveroa
0,5 1 870,00 Ei arvonlisäveroa
1 2 130,00 Ei arvonlisäveroa
2 2 670,00 Ei arvonlisäveroa
5 3 330,00 Ei arvonlisäveroa
10 3 980,00 Ei arvonlisäveroa
20 4 700,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 ha  650 Ei arvonlisäveroa

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Samassa toimituksessa kiinteistöön A lunastetaan 0,3 ha:n alue yhteisestä alueesta sekä kiinteistöön B lunastetaan 0,6 ha:n alue yhteisestä alueesta. Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Kummankin lunastuksen maksun suuruus saadaan lunastettujen alueiden pinta-alojen perusteella edellä olevasta taulukosta eli kiinteistö A 0,3 ha = 1 870 euroa ja kiinteistö B 0,6 ha = 2 130 euroa. Mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun.

Erikseen suoritetun rajankäynnin tai kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä suoritetun sellaisen rajankäynnin, jonka kustannukset eivät sisälly kiinteään hintaan, kiinteistötoimitusmaksu määräytyy seuraavasti:

Normaali rajankäynti:

 • 110 euroa käytyä rajaa määräävää jokaista rajapistettä kohti
 • 175 euroa kutakin rajankäyntiin osallista rekisteriyksikköä kohti
 • 0,65 euroa kutakin alkavaa maa-alueella käytyä rajametriä kohti

Määräävällä rajapisteellä tarkoitetaan jokaista käytyä rajaa määräävää rajamerkkiä tai rajapistettä. Luonnollisen rajan rajapisteitä ei lasketa mukaan, ellei rajapisteeseen ole rakennettu rajapyykkiä. Jos rajapisteen paikka on esitetty kahdella tai useammalla rajamerkillä, lasketaan määräävien rajapisteiden määräksi yksi.

Kiinteistönmuodostamislain 108 §:n mukainen rajankäynti (rajamerkin siirto tai kunnostaminen):

 • 155 euroa kutakin rakennettua, korjattua tai siirrettyä rajamerkkiä kohti
 • 100 euroa kutakin rajankäyntiin osallista rekisteriyksikköä kohti

Aikaveloitteisten toimitusten yhteydessä suoritetut rajankäynnit ja muut kuin kiinteistönmuodostamislain mukaisten rekisteriyksiköiden rajankäynnit ovat aikaveloitteisia.

Katso myös yleistä kiinteistötoimitusmaksuista.

Ei arvonlisäveroa.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki 1:

Kiinteistöjen A ja B rajaa osoittavat rajamerkit 11 ja 12, joista 11 on kadonnut. Rajan pituus on 100 m. Rajankäynnissä rakennetaan kadonneen rajamerkin 11 paikalle uusi rajamerkki. Raja käydään pyykkivälillä 11-12. Apuhenkilöitä ei tarvita ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Rajaa määrääviä rajamerkkejä tai -pisteitä: 2 kpl, 110 € / kpl = 220 €,
Osallisia kiinteistöjä: 2 kpl, 175 € / kpl = 350 € ja
Käydyn rajan pituus: 100 m, 0,65 € / m = 65 €

Yhteensä:     635 €

Rajamerkkikustannus sisältyy maksuun. Apuhenkilöiden tarpeettomuus ei vaikuta maksun suuruuteen. Yleensä kummankin kiinteistön omistaja maksaa puolet kustannuksista.

Esimerkki 2:

Kiinteistöllä A suoritetaan rajankäynti kiinteistöjä B ja C vastaan rajalla 1-2-3-4. Näistä rajamerkit 2 ja 3 ovat kateissa. Rajamerkin 2 paikalle rakennetaan uusi rajamerkki ja rajamerkin 3 paikka määritetään rajapisteenä. Käytävä raja B:tä vastaan on 320 m ja C:tä vastaan 80 m. Lisäksi kiinteistöjen A ja D välinen rajamerkki 5 on tarpeen siirtää rakennettavan tien vuoksi. Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies, kiinteistöjen A ja B välillä käyty metsäraja avataan rajankäynnin yhteydessä ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Rajaa määrääviä rajamerkkejä tai -pisteitä: 5 kpl (4 kpl, 110 € / kpl ja 1 kpl, 155 € / kpl) = 595 €,
Osallisia kiinteistöjä: 4 kpl (3 kpl, 175 € / kpl ja 1 kpl, 100 € / kpl) = 625 € ja
Käydyn rajan pituus: 400 m, 0,65 € / m = 260 €

Yhteensä:     1 480 €

Mittamies-, rajanavaamis- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun. Toimituksen kustannukset jaetaan siihen osallisten kiinteistöjen kesken toimituksessa päätettävällä tavalla.

Muut kuin kiinteähintaiset toimitukset ovat sekä erikseen että muun toimituksen yhteydessä tehtyinä aikaveloitteisia. Niissä kiinteistötoimitusmaksu määräytyy käytetyn työajan perusteella tuntihinnan 88 euroa mukaisesti. Näitä toimituksia ovat esimerkiksi yksityistietoimitus, halkominen, maantietoimitus ja lunastustoimitus.

Aikaveloitteisen toimituksen tuntihintaan sisältyvät

 • rajamerkkikustannukset
 • kokoustilakustannukset

Muut toimituksen suorittamisesta aiheutuneet kustannukset ja korvaukset, esimerkiksi apuhenkilökustannukset ja asiantuntijapalkkiot peritään erikseen. Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvan mittamiehen käyttämisestä apuhenkilönä peritään tunnilta 33 euroa.

Aikaveloitteisen toimituksen maksun määräytymisen tuntihintana käytetään yleensä työn suorittamisen ajankohtana voimassa olevia tuntihintoja.

Ei arvonlisäveroa.

Kun kiinteähintainen toimitus tai toimenpide on jätetty sikseen, rauennut tai peruutettu, siitä määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena, jonka suuruus perustuu toimituksen etenemisvaiheeseen.

 • Jos toimitukselle ei ole merkitty työaikaa, maksua ei peritä
 • Maksu on 310 euroa, jos hakemus perutaan ennen maastotöiden aloittamista
 • Maksu on 60 % hakemuksen mukaisen toimituksen toimituskorvauksesta, jos hakemus perutaan maastotöiden suorittamisen jälkeen
 • Maksu on 100 % hakemuksen mukaisen toimituksen toimituskorvauksesta, jos hakemus perutaan siinä vaiheessa, kun kaikki toimitukseen kuuluvat tehtävät on suoritettu
 • Maksu on 720 euroa, jos toimituksen suorittamiselle ei ole laillisia edellytyksiä ja toimitus jätetään sikseen toimitusmiesten päätöksellä

Maksu voi kuitenkin olla enintään vastaavasta suoritetusta toimituksesta tai toimenpiteestä määrättävän toimituskorvauksen suuruinen.

 

Kun aikaveloitteinen toimitus tai toimenpide on jätetty sikseen, peruutettu tai rauennut, määrätään siitä kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella.

Ei arvonlisäveroa.