Viranomaispäätökset

Etsi tästä tuoteryhmästä:

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75093010865
Kaupanvahvistajahakemuksen hylkääminen
225,00 Ei arvonlisäveroa
75093010844
Kaupanvahvistajamääräyshakemuksen käsittely
225,00 Ei arvonlisäveroa

Kaupanvahvistajamääräyksen peruuttamisesta ei peritä maksua.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
76701010758
Maankäyttö- ja rakennuslain 91 h §:ssä (132/1999) tarkoitetun lausunnon antaminen
88,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75092010755
Ennakkohaltuunottoluvan antaminen lunastuslain 59 § 1 momentin nojalla
88,00 Ei arvonlisäveroa
75092010757
Lunastuksen hakijan vaihtaminen silloin (kun hakemus on tehty toimituksen lopettamisen jälkeen ennen lunastuksen lopettamista)
180,00 Ei arvonlisäveroa
75092010905
Lunastuslain 84 §:ssä tarkoitetun tutkimusluvan myöntäminen
88,00 Ei arvonlisäveroa
75092010754
Lunastusluvan antaminen lunastuslain 5 § 2 momentin nojalla
88,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75091010756
Lunastuslain 72 b §:ssä tarkoitetun lakkauttamisen merkitseminen kiinteistörekisteriin
88,00 Ei arvonlisäveroa
7509105891
Lunastuslain 72 c §:ssä tarkoitetun erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen
88,00 Ei arvonlisäveroa
7509104288
Lunastuslain 72 d §:ssä tarkoitetun erityisen oikeuden käyttötarkoituksen muuttaminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen
88,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7509104270
Päätös kiinteistön laadun muuttamisesta
135,00 Ei arvonlisäveroa
75091010526
Päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä
88,00 Ei arvonlisäveroa
7509105009
Rekisteriyksikön nimen muuttaminen
135,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75051011040
Kiinnityksestä vapauttaminen (sähköinen panttikirja) / kiinnitys
35,00 Ei arvonlisäveroa
75051011042
Kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttaminen / eläkeoikeus
87,00 Ei arvonlisäveroa
75051011043
Yhteisestä alueesta muodostetun lohkokiinteistön vapauttaminen kiinnityksestä tai eläkeoikeudesta
300,00 Ei arvonlisäveroa

Kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamisen voi hoitaa toimituksen yhteydessä tai kirjaamisasiana, mikäli pantti- tai eläkeoikeuden haltija antaa suostumuksen. Maksut määräytyvät samoin perustein molemmissa tapauksissa.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7500105001
Kiinteistöjen yhdistäminen, yhdistämisen koskiessa enintään kahta kiinteistöä
155,00 Ei arvonlisäveroa
7500105002
Lisämaksu jokaisesta muusta yhdistettävästä kiinteistöstä
55,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75001011104
Kiinteistön liittäminen yhteismetsään
165,00 Ei arvonlisäveroa

Kiinteistötoimitusmaksu sopimukseen perustuvasta yksityistielain mukaisen tieoikeuden tai muun käyttöoikeuden taikka kiinteistönmuodostamislain mukaisen rasiteoikeuden lakkauttamisesta taikka niiden käyttämistä koskevan määräyksen muuttamisesta määräytyy toimenpiteeseen osallisten rekisteriyksiköiden lukumäärän perusteella niin, että maksu on 300 euroa kahta rekisteriyksikköä koskevasta toimenpiteestä ja 100 euroa jokaisesta muusta osallisesta rekisteriyksiköstä. Sopimus on tehtävä etukäteen kirjallisena taikka toimituksen alkukokouksessa ennen asian varsinaista käsittelyä.

Ilman sopimusta toimenpide on aikaveloitteinen, mutta maksu on kuitenkin vähintään sopimukseen perustuvasta toimenpiteestä veloitettavan maksun suuruinen.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Sopimukseen perustuva lakkauttaminen taikka käyttömääräyksen muuttaminen voidaan Maanmittauslaitoksessa suorittaa paitsi kiinteistötoimituksena myös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksenä. Toimenpide on kummassakin tapauksessa samanhintainen.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75051010960
Lisämaksu jokaisesta muusta rekisteriyksiköstä
100,00 Ei arvonlisäveroa
75051010959
Tie-, käyttö- tai rasiteoikeuden lakkauttaminen 2 rekisteriyksikköä
300,00 Ei arvonlisäveroa
75051010966
Tiekunnan perustaminen, jakaminen tai lakkauttaminen
300,00 Ei arvonlisäveroa

Esimerkki:

Toimituksessa lakkautetaan asianosaisten sopimuksen perusteella kiinteistön A tieoikeus kiinteistöjen B ja C alueilla, kiinteistön A oikeus veden ottamiseen kiinteistön C alueella sekä kiinteistön D tieoikeus kiinteistön A alueella.

Kahdesta osallisesta kiinteistöstä: 300 € ja
Kahdesta lisäkiinteistöstä: 2 x 100 € = 200 €

Yhteensä: 500 €

Ilman sopimusta toimenpide on aikaveloitteinen, mutta maksu on kuitenkin vähintään sopimukseen perustuvasta toimenpiteestä veloitettavan maksun suuruinen.

Sopimukseen perustuva lakkauttaminen taikka käyttömääräyksen muuttaminen voidaan Maanmittauslaitoksessa suorittaa paitsi kiinteistötoimituksena myös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksenä. Toimenpide on kummassakin tapauksessa samanhintainen.

  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
Maksu päätöksestä 155,00 ei arvonlisäveroa

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat saman hintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen. Jos toimenpiteen suorittamisen yhteydessä tehdään kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamisia, veloitetaan lisäksi niistä säädetyt erilliset maksut.

Yhteisalueosuuden siirtäminen kiinteistöön tai tilaksi muodostaminen voidaan Maanmittauslaitoksessa suorittaa paitsi kiinteistötoimituksena myös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksenä. Toimenpide on kummassakin tapauksessa saman hintainen.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75051010965
Lisämaksu jokaisen muun kiinteistön osalta
100,00 Ei arvonlisäveroa
75051010963
Yhdestä kiinteistöstä suoritettu osuuden tai osuuksien siirtäminen taikka tilaksi muodostaminen, kun päätöksen yhteydessä ei tehdä kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamista
300,00 Ei arvonlisäveroa

Esimerkki:

Kiinteistön A omistaja on ostanut samalta myyjältä kiinteistöstä B osuuden yhteisestä vesialueesta ja kiinteistöstä C osuuden yhteisestä venevalkamasta. Kiinteistöihin B ja C ei kohdistu kiinnityksiä ja osuudet siirretään kiinteistöön A. Maksu 300 € + 100 € = 400 €.

Yhteisalueosuuden siirtäminen kiinteistöön tai tilaksi muodostaminen voidaan Maanmittauslaitoksessa suorittaa paitsi kiinteistötoimituksena myös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksenä. Toimenpide on kummassakin tapauksessa saman hintainen.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75051010962
Lisämaksu jokaisesta muusta liitettävästä yhteisestä alueesta
100,00 Ei arvonlisäveroa
75051010961
Yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön yksi liitettävä alue
300,00 Ei arvonlisäveroa

Jos kaikki yhteisen alueen osuudet ovat tulleet kuulumaan samaan kiinteistöön, liitetään yhteinen alue asianomaiseen kiinteistöön omistajan hakemuksesta toimituksessa, jonka kiinteistötoimitusmaksu on 300 euroa yhden yhteisen alueen liittämisestä ja 100 euroa jokaisesta muusta liitettävästä yhteisestä alueesta.

Yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön voidaan Maanmittauslaitoksessa suorittaa paitsi kiinteistötoimituksena myös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksenä. Toimenpide on kummassakin tapauksessa saman hintainen.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat saman hintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.