Yleistä kiinteistötoimitusmaksuista

Maksun perusteista on säädetty laissa kiinteistötoimitusmaksusta (558/1995) ja suuruudesta maa- ja metsätalousministeriön antamassa asetuksessa kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2018 ja 2019 (874/2017).

Kiinteistötoimitusmaksuista ei peritä arvonlisäveroa.

Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti:

 • noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset
 • noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt
 • noin 50 % asiakirjojen ja karttojen valmistaminen sekä toimituksen rekisteröinti kiinteistötietojärjestelmään

Kiinteistötoimitukset ovat joko kiinteähintaisia tai aikaveloitteisia. Kiinteistötoimitusmaksuun kuuluvat toimituksen suorittamisesta aiheutuvat kustannukset ja korvaukset. Niistä yleisimmät sisältyvät keskimääräisinä kustannuksina kiinteään hintaan tai työaikakorvaukseen sen mukaan, kuin jäljempänä on esitetty, ja muut peritään erikseen.

Kiinteähintaiset toimitukset

Kiinteähintaisia toimituksia ovat

 • lohkominen
 • vapaaehtoinen ja pakollinen tilusvaihto
 • vesijätön lunastaminen
 • yhteisen alueen lunastaminen
 • erikseen suoritettu rajankäynti
 • kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä suoritettu muu kuin toimituksen suorittamiseksi välttämätön rajankäynti
 • yhteisalueosuuden siirtäminen kiinteistöön tai muodostaminen tilaksi
 • sopimukseen perustuva tie- tai käyttöoikeuden taikka rasiteoikeuden lakkauttaminen taikka käyttömääräyksen muuttaminen
 • yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön.

Kiinteähintaisen toimituksen maksuun sisältyvät toimituksen tekemisen kannalta välttämättömät toimenpiteet kustannuksineen, kuten

 • toimituksen suorittamiseksi välttämätön rajankäynti
 • lohkomisessa ja tilusvaihdossa toimituksen suorittamisen vaatima tie- tai kulkuoikeuden perustaminen tai siirtäminen
 • apuhenkilökustannukset
 • rajamerkkikustannukset
 • kokoustilakustannukset.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Aikaveloitteiset toimitukset

Muut kuin edellisessä kappaleessa luetellut toimitukset ovat sekä erikseen että muun toimituksen yhteydessä tehtyinä aikaveloitteisia. Niissä kiinteistötoimitusmaksu määräytyy käytetyn työajan perusteella tuntihinnan 88 euroa mukaisesti. Näitä toimituksia ovat esimerkiksi yksityistietoimitus, halkominen, maantietoimitus ja lunastustoimitus.

Aikaveloitteisen toimituksen tuntihintaan sisältyvät

 • rajamerkkikustannukset
 • kokoustilakustannukset

Muut toimituksen suorittamisesta aiheutuneet kustannukset ja korvaukset, esimerkiksi apuhenkilökustannukset ja asiantuntijapalkkiot peritään erikseen. Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvan mittamiehen käyttämisestä apuhenkilönä peritään tunnilta 33 euroa.

Aikaveloitteisen toimituksen maksun määräytymisen tuntihintana käytetään yleensä työn suorittamisen ajankohtana voimassa olevia tuntihintoja.

Esimerkki:

Samassa toimituksessa tehdään lohkominen ja vesijätön lunastaminen, jotka ovat kiinteähintaisia toimituksia, sekä rasitetoimitus, joka on aikaveloitteinen. Lohkomisessa on määräala 0,8 ha ja siihen lunastetaan vesijättöä 0,2 ha. Rasitetoimitukseen käytetään aikaa 2 h.
Maksut: Lohkominen 1 010 €, vesijätön lunastaminen 1 870 € ja rasitetoimitus (88 € / h) 176 €

Yhteensä 3 056 €

Kiinteistötoimitusmaksut, hinnasto (pdf)