Hinnasto

Maanmittauslaitoksen tuotteiden ja palveluiden hintatiedot.

Hinnat perustuvat osittain maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (1117/2016) kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista (voimassa 1.1.2017 – 31.12.2018) sekä Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (1386/2016) Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista (voimassa 1.1.2017 – 31.12.2018)

 

  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24 %
Palvelun perustaminen (sis. 1-3 käyttäjätunnusta) 60,00 74,40
Palvelun uudelleen avaaminen / asiakasorganisaatio 80,00 99,20
Ylläpitomaksu / käyttäjätunnus / kuukausi 12,00 14,88
     
Lainhuutotodistus / rekisteriyksikkö 5,30 Ei arvonlisäveroa
Rasitustodistus / rekisteriyksikkö 5,30 Ei arvonlisäveroa
Vuokraoikeustodistus / rekisteriyksikkö 5,30 Ei arvonlisäveroa
Ote käyttöoikeusyksiköstä / käyttöoikeusyksikkö 5,30 Ei arvonlisäveroa
Yhteystiedot / rekisteriyksikkö 2,00 Ei arvonlisäveroa
Kiinteistörekisteriote / rekisteriyksikkö 5,30 Ei arvonlisäveroa
Määräalan kiinteistörekisteriote / rekisteriyksikkö 5,30 Ei arvonlisäveroa
Kiinteistörekisterin karttaote / rekisteriyksikkö 5,30 Ei arvonlisäveroa
Muodostumisketju eteenpäin / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan 0,70 Ei arvonlisäveroa
Muodostumisketju taaksepäin / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan 0,70 Ei arvonlisäveroa
Muodostajarekisteriyksiköt ajankohtana / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan 2,00 Ei arvonlisäveroa
Voimassa olevat muodostuneet / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan 2,00 Ei arvonlisäveroa
Muodostajaselvitys / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan 2,00 Ei arvonlisäveroa
     
Lainhuutotodistus, oikeaksi todistettava 5,30 Ei arvonlisäveroa
Rasitustodistus, oikeaksi todistettava 5,30 Ei arvonlisäveroa
Ote käyttöoikeusyksiköstä, oikeaksi todistettava 5,30 ei arvonlisäveroa
Vuokraoikeustodistus, oikeaksi todistettava 5,30 Ei arvonlisäveroa
Kiinteistörekisteriote, oikeaksi todistettava 5,30 Ei arvonlisäveroa
Määräalan kiinteistörekisteriote, oikeaksi todistettava 5,30 Ei arvonlisäveroa
Kiinteistörekisterin karttaote, oikeaksi todistettava 5,30 Ei arvonlisäveroa
     
Rekisteriyksikön perustiedot 0,50 0,62
Määräalan perustiedot 0,50 0,62
Laitoksen perustiedot 0,50 0,62
Käyttöoikeusyksikön tai yksityistien perustiedot 0,50 0,62
Rekisteriyksikön palstat ja määräalat kartalle 0,50 0,62
Käyttöoikeusyksikkö kartalle / käyttöoikeusyksikkö 0,50 0,62
Rekisteriyksikköön liittyvät rakennuskiellot kartalle 0,50 0,62
Määräala kartalle 0,50 0,62
     
Kiinteistöjen kauppahintarekisteri:    
Kauppahintarekisterin tiedot / kauppa 1,10 1,36
Rakennustiedot:    
Rakennuksen ominaisuustiedot 0,50 0,62
Rakennuksen ominaisuus- ja omistajatiedot 0,50 0,62
Kauppahintarekisterin kiinteähintainen käyttö (sovittava erikseen):    
Palvelusta veloitetaan kuukausimaksu. Edellyttää sopimuksen tekemistä vähintään vuodeksi.    
maksu / käyttäjätunnus / kuukausi 70,00 86,80
     

Kiinteistötietopalvelun käyttöä laskutetaan kerran kuukaudessa takautuvasti. Mikäli kuukauden ajalta on kertynyt laskutettavaa alle 30 euroa, siirtyy lasku seuraavalle kuukaudelle.

Palvelun avaamisesta veloitetaan perustamismaksu. Tämän jälkeen veloitetaan kuukausittaista ylläpitomaksua jokaisesta käyttäjästä, riippumatta siitä käyttikö palvelua kuukauden aikana vai ei.

Ylläpitomaksun lisäksi käytöstä veloitetaan haetuista tuotteista ja tiedoista. Esimerkiksi käyttäjä voi hakea karttarajauksella kiinteistöjä, jolloin haun tulos tulee näkyville kiinteistölistana. Kiinteistöjen hausta listaan ei veloiteta. Jos käyttäjä valitsee listasta kiinteistön ja hakee Perustiedot -tuotteen, veloitetaan häneltä Rekisteriyksikön perustiedot -tuotteen mukainen hinta.

Käyttäjätunnukset suljetaan, jos laskua ei ole maksettu kehotuksista huolimatta. Maksumuistutuksista perimme viiden euron lisämaksun. Palvelun uudelleen avaaminen maksaa 80 € + alv. Palvelua ei avata automaattisesti, vaan asiakkaan täytyy laskun maksettuaan olla yhteydessä Kiinteistötietopalvelun asiakastukeen.

  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24 %
Asiointimaksu / esisopimus 55,00 Ei arvonlisäveroa
Asiointimaksu / luovutus (lainhuudon/erityisen oikeuden siirron käsittelystä veloitetaan jälkikäteen hinnaston mukaisesti) 55,00 Ei arvonlisäveroa
Kiinnityksen vahvistaminen (sähköinen panttikirja) / kiinnitys 35,00 Ei arvonlisäveroa
     
Asioinnin ja kiinnityksen vahvistamisen yhteydessä erikseen ostettavat todistukset ja otteet    
- Lainhuutotodistus / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Rasitustodistus / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Kiinteistörekisteriote / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Määräalan kiinteistörekisteriote / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Vuokraoikeustodistus / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Kiinteistörekisterin karttaote / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
Sähköisen panttikirjan saajaa koskeva merkintä / kiinnitys 17,00 Ei arvonlisäveroa
Kirjallisen panttikirjan haltijaa koskeva ilmoitus / kiinnitys 17,00 Ei arvonlisäveroa
Yleisvaltuutus / hakemus 250,00 310,00
- Yleisvaltuutuksen poistamisesta ei peritä maksua    
Laskutussopimuksen uudelleenavausmaksu 80,00 99,20

 Lainhuudon / erityisen oikeuden siirron käsittelystä veloitetaan jälkikäteen hinnaston mukaisesti.

Arvonlisäveroton hinta euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta euroa (€), alv. 24 %
Kiintopisteiden koordinaattitiedot (luettelomuodossa) / kiintopiste 0,65 0,80
Kuitenkin vähintään / tilaus 17,74 22,00
Kiintopistetietojen (pisteselityskortti) yksittäinen toimittaminen / kiintopiste 4,03 5,00
Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
Tiedoksiantomaksu Kustannusten mukaan Laskulla olevan verokannan mukaan
Lehti-ilmoituksesta perittävä maksu Kustannusten mukaan Laskulla olevan verokannan mukaan
Arvonlisäveroton hinta euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta euroa (€), alv. 24 %
KÄSITTELYMAKSUT
Korkeusmalli 2 m:
- Ensimmäinen lehti 85,00 105,40
- Seuraavat lehdet 15,00 18,60
Korkeusmalli 10 m:
- Ensimmäinen lehti 85,00 105,40
- Seuraavat lehdet 15,00 18,60
- Koko Suomi 750,00 930,00
Arvonlisäveroton hinta euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta euroa (€), alv. 24 %
KÄSITTELYMAKSUT:
Pikselikoko 32 m, 64 m ja 124 m
- Ensimmäinen karttalehti 85,00 105,40
- Seuraavat karttalehdet 15,00 18,60
Pikselikoko 512 m
- Ensimmäinen karttalehti 55,00 68,20
- Seuraavat karttalehdet 15,00 18,60
Koko Suomi:
- Pikselikoko 32 m 300,00 372,00
- Pikselikoko 64 m 160,00 198,40
- Pikselikoko 124 m 85,00 105,40
- Pikselikoko 512 m 85,00 105,40
Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24 %
KÄSITTELYMAKSUT:
VUOSIVERSIOT
Koko Suomi
- Kuntajako 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 tai 1:4 500 000 85,00 105,40
- Kuntajakorasteri 1:10 000, 1:100 000 tai 1:250 000 85,00 105,40
- Kuntajakorasteri 1:1 000 000 tai 1:4 500 000 55,00 68,20

Hinnat perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (1117/2016) kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista (voimassa 1.1.2017 – 31.12.2018).

Kiinteistörajojen, palstojen tunnuspisteiden ja rekisteriyksikön sijaintitiedot sekä palstan tiedot ovat maksuttomia ja Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia.

  Kyselypalvelu kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosasta Arvonlisäveroton hinta, euroa (€)
  Ylläpitomaksu / käyttäjätunnus / vuosi 120,00
  Rekisteriyksikön kiinteistörekisteritietoja / rekisteriyksikkö 0,10
  Yksityistien perustiedot / haku 0,10
  Käyttöoikeusyksikön perustiedot / haku 0,10
  Käyttöoikeusyksikön osan perustiedot / haku 0,10
  Käyttöoikeusyksikön osan laajat tiedot / käyttöoikeusyksikön osa 4,00
  Käyttöoikeusyksikön laajat tiedot / käyttöoikeusyksikkö 4,00
  Tiekunnan perustiedot / haku 0,10
     
  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
maksu / kiinteistö, määräala tai määräosa    
Lainhuudatus 119,00 / kiinteistö, määräala tai määräosa ei arvonlisäveroa
Omistusoikeuden rekisteröinti 119,00 / kiinteistö, määräala tai määräosa ei arvonlisäveroa
Lainhuudatus, joka sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä 225,00 / kiinteistö, määräala tai määräosa ei arvonlisäveroa
Selvennyslainhuuto (maakaaren 11 luvun 6 §, 540/1995) 75,00 / kiinteistö, määräala tai määräosa ei arvonlisäveroa
Merkintä kiinteistöä hallinnoivasta viranomaisesta tai sitä koskevasta muutoksesta sekä muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus 65,00 / kiinteistö, määräala tai määräosa ei arvonlisäveroa