Hinnasto

Maanmittauslaitoksen tuotteiden ja palveluiden hintatiedot.

Arvonlisäveroton hinta, euroa (€)Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
Maksu päätöksestä155,00ei arvonlisäveroa
  Pinta-ala enintään ha Toimitusmaksu / €
  0,1 1 690
  0,5 1 870
  1 2 130
  2 2 670
  5 3 330
  10 3 980
  20 4 700
  Kukin seuraava alkava 10 ha 650

Ei arvonlisäveroa.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Samassa toimituksessa kiinteistöön A lunastetaan 0,3 ha:n alue yhteisestä vesijätöstä, jonka osakaskunta on järjestäytynyt, sekä kiinteistöön B lunastetaan 0,4 ha:n alue yksityisestä vesijätöstä ja 0,2 ha:n alue yhteisestä vesijätöstä, jonka osakaskunta ei ole järjestäytynyt. Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Kummankin lunastuksen maksun suuruus saadaan lunastettujen alueiden pinta-alojen perusteella edellä olevasta taulukosta eli kiinteistö A 0,3 ha = 1 870 euroa ja kiinteistö B 0,6 ha = 2 130 euroa. Mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun. Osakaskuntien järjestäytymättömyys tai järjestäytyminen ei vaikuta maksun suuruuteen.

Arvonlisäveroton hinta, euroa (€)Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24 %
KÄSITTELYMAKSUT:
Pikselikoko 2 m, 8 m, 32 m, 64 m ja 128 m
- Ensimmäinen karttalehti85,00105,40
- Seuraavat karttalehdet15,0018,60
Pikselikoko 512 m
- Ensimmäinen karttalehti55,0068,20
- Seuraavat karttalehdet15,0018,60
Koko Suomi:
- Pikselikoko 2 m ja 8 m500,00620,00
- Pikselikoko 32 m300,00372,00
- Pikselikoko 64 m160,00198,40
- Pikselikoko 128 m85,00105,40
- Pikselikoko 512 m85,00105,40

Yhteisalueosuuden siirtämisen kiinteistöön tai tilaksi muodostamisen kiinteistötoimitusmaksu määräytyy seuraavasti:

  • Maksu on 300 euroa yhdestä kiinteistöstä suoritettavaa osuuden tai osuuksien siirtämistä taikka tilaksi muodostamista kohti ja 100 euroa jokaisesta muusta kiinteistöstä suoritettavaa siirtämistä tai tilaksi muodostamista kohti.
  • Jos toimenpiteen suorittamisen yhteydessä tehdään kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamisia, veloitetaan lisäksi niistä säädetyt erilliset maksut.

Ei arvonlisäveroa.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Yhteisalueosuuden siirtäminen kiinteistöön tai tilaksi muodostaminen voidaan Maanmittauslaitoksessa suorittaa paitsi kiinteistötoimituksena myös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksenä. Toimenpide on kummassakin tapauksessa samanhintainen.

Esimerkki:

Kiinteistön A omistaja on ostanut samalta myyjältä kiinteistöstä B osuuden yhteisestä vesialueesta ja kiinteistöstä C osuuden yhteisestä venevalkamasta. Kiinteistöihin B ja C ei kohdistu kiinnityksiä ja osuudet siirretään kiinteistöön A. Maksu 300 € + 100 € = 400 €.

Yhteisalueosuuden siirtäminen kiinteistöön tai tilaksi muodostaminen voidaan Maanmittauslaitoksessa suorittaa paitsi kiinteistötoimituksena myös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksenä. Toimenpide on kummassakin tapauksessa samanhintainen.

  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
Yhdestä kiinteistöstä 300,00 ei arvonlisäveroa
Lisämaksu jokaisesta muusta kiinteistöstä 100,00 ei arvonlisäveroa
Jos päätöksen yhteydessä tehdään kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamisia, niistä veloitetaan lisäksi seuraavat maksut:    
Kiinnityksestä vapauttaminen (sähköinen panttikirja) / kiinnitys 35,00 ei arvonlisäveroa
Kiinnityksestä vapauttaminen (kirjallinen panttikirja) / kiinnitys 42,00 ei arvonlisäveroa
Kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttaminen / eläkeoikeus 79,00 ei arvonlisäveroa

Jos kaikki yhteisen alueen osuudet ovat tulleet kuulumaan samaan kiinteistöön, liitetään yhteinen alue asianomaiseen kiinteistöön omistajan hakemuksesta toimituksessa, jonka kiinteistötoimitusmaksu on 300 euroa yhden yhteisen alueen liittämisestä ja 100 euroa jokaisesta muusta liitettävästä yhteisestä alueesta.

Ei arvonlisäveroa.

Yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön voidaan Maanmittauslaitoksessa suorittaa paitsi kiinteistötoimituksena myös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksenä. Toimenpide on kummassakin tapauksessa samanhintainen.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
Yhdestä liitettävästä alueesta 300,00 ei arvonlisäveroa
Lisämaksu jokaisesta muusta liitettävästä alueesta 100,00 ei arvonlisäveroa
  Pinta-ala enintään ha Toimitusmaksu / €
  0,1 1 690
  0,5 1 870
  1 2 130
  2 2 670
  5 3 330
  10 3 980
  20 4 700
  Kukin seuraava alkava 10 ha 650

Ei arvonlisäveroa.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Samassa toimituksessa kiinteistöön A lunastetaan 0,3 ha:n alue yhteisestä alueesta sekä kiinteistöön B lunastetaan 0,6 ha:n alue yhteisestä alueesta. Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Kummankin lunastuksen maksun suuruus saadaan lunastettujen alueiden pinta-alojen perusteella edellä olevasta taulukosta eli kiinteistö A 0,3 ha = 1 870 euroa ja kiinteistö B 0,6 ha = 2 130 euroa. Mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun.

KÄSITTELYMAKSUTArvonlisäveroton hinta, euroa (€)Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24 %
Koko Suomi105,00130,20
KÄSITTELYMAKSUTArvonlisäveroton hinta, euroa (€)Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24 %
Koko Suomi55,0068,20