Case-esimerkit

Tutustu Mitpan case-esimerkkeihin.

Case: Oiva hymyilee nyt myös mobiililaitteissa

Kahviloissa ja ravintoloissa esillä olevat Oiva-hymynaamat ovat tulleet kuluttajille tutuiksi kuluneen vuoden aikana. Leveä hymy viestii lain mukaan toteutetusta hyvästä elintarvikehygieniasta ja tuoteturvallisuudesta. Tietotekniikan palvelukeskus on tehnyt teknisen toteutuksen Eviran Oivahymy-palveluun. Keväällä 2014 palvelun käyttömahdollisuudet laajenivat, kun Tietotekniikan palvelukeskuksen toteuttama hakupalvelun mobiiliversio otettiin käyttöön. Nyt esimerkiksi oman lounasravintolan elintarvikevalvontatiedot voi helposti ja nopeasti tarkastaa oman kännykän ruudulta.

Oivahymy-palvelu laajenee edelleen vuoden 2015 aikana. Tietotekniikan palvelukeskuksessa tehdään parasta aikaa aktiivista valmistelutyötä, jotta yhdenmukainen valvonta voidaan ulottaa kaikkiin elintarvikehuoneistoihin ensi vuoden aikana. Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä. Tavoitteena on myös lisätä elintarvikevalvonnan tunnettavuutta ja vaikuttavuutta.

Tutkivan journalismin yhdistys myönsi huhtikuussa 2014 Eviran Oiva-palvelulle Jääraappa-palkinnon tunnustuksena avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämisestä yhteiskunnassa. Edelleen täydentyvästä ja laajentuvasta Oiva-palvelun avoimesta tietokannasta on hyötyä sekä journalisteille että ennen kaikkea yleisölle, palkinnon perusteluissa todetaan.

Case: Asiakastyytyväisyys on paras käyttövaltuus

Eri järjestelmien käyttövaltuuksien hallinnointi on usein aikaa vievää ja byrokraattista paperien pyörittelyä. Pääsynhallinnan (IAM, Identity and Access Management) avulla Tietotekniikan palvelukeskuksen asiakkaat ja heidän asiakkaansa voivat hallinnoida käyttövaltuuksia helposti verkossa ilman paperin paperia.

Järjestelmän kautta voi hakea uusia käyttöoikeuksia, vaihtaa unohtuneen salasanan sekä uusia avainlukulistoja. Pääsynhallinta helpottaa esimiesten työtä ja vähentää käyttövaltuuksien hallinnointiin liittyvää byrokratiaa. IAMissa esimies voi helposti nähdä, mitä käyttöoikeuksia hänen alaisillaan on, myöntää uusia oikeuksia ja passivoida tarpeettomia.

Sähköisen asioinnin lähtökohtana on aina ensisijaisesti huippuluokan tietoturvallisuuden takaaminen. IAMissa käyttäjä voi luottaa siihen, että tiedot ovat järjestelmässä turvallisesti ja oikein. Maksatusjärjestelmien sovellusvastaavat pystyvät helpommin näkemään, ettei vaarallisia tunnusyhdistelmiä pääse muodostumaan. Tietoturvavastaavat valvovat IAMin tietoturvallisuutta tarkastelemalla tapahtumalogeja.

Case: Ketterää järjestelmätuotantoa

Tietotekniikan palvelukeskuksen it-palvelutuotannossa asiakasprojekteja johdetaan ketterin periaattein. Asiakasvirastoille menetelmillä on paljon etuja. Kehitystyössä edetään muutaman viikon mittaisin etapein ja kohti määränpäätä luovitaan pienin askelin. Näin toimimalla virheaskeleet vähenevät ja kustannukset sekä konkreettinen työlista pysyvät hyvin järjestelmän hankkijan käsissä.

Ketteriä menetelmiä käyttävissä projekteissa ei tehdä alkuvaiheessa massiivista määrittelyä, vaan projektia viedään eteenpäin pienissä paloissa ja määrittelyä tarkennetaan jatkuvasti. Mahdolliset harhapolut tulevat nopeasti näkyviin kun kehityssyklit ovat lyhyitä ja resurssien käyttöä seurataan tiiviisti. Tärkeää on tarkkailla, että työ ja rahat suunnataan tärkeäksi koettuihin kokonaisuuksiin annetun budjetin raameissa.

Ketterien menetelmien käytöstä hyödytään eniten kun asiakkaat ja toteuttaja jakavat saman ajattelutavan. Menetelmistä huolimatta tärkeintä on edelleen pitää kirkkaana mielessä perimmäinen tavoite toimittaa asiakasvirastoille näiden tarpeisiin sopiva toimiva järjestelmä, joka valmistuu sovitussa aikataulussa.

Case: Tietojen yhteiskäyttö on Mitpan erityisosaamista

Peltojen pinta-alojen mukaan myönnetään vuosittain suuria tukisummia, joiden maksaminen perustuu tehokkaalle viranomaisvalvonnalle. Valvovien viranomaisten käytössä on vuodesta 2010 alkaen ollut Tietotekniikan palvelukeskuksen karttakuvapalveluita hyödyntävä Kartturi-karttasovellus. Paikkatietoa hyödyntävä Kartturi on mahdollistanut siirtymisen paperikarttojen pyörittelystä sähköisiin karttakorjauksiin.

Kartturi on erinomainen esimerkki Tietotekniikan palvelukeskuksen erityisosaamisesta tuottaa yhteentoimivuuspalveluita. Yhteentoimivuuspalvelut on keskuksen tarjoama palvelukokonaisuus, joka tarjoaa valmiita ratkaisuja yhteensopivien tietojärjestelmien toteuttamiseen sekä niissä olevien tietojen hallinnointiin.

Tietotekniikan palvelukeskus on toteuttanut rajapinnat kaikkiin Kartturin käyttämiin rekistereihin siten, että erilaiset taustatietojärjestelmät on saatu toimimaan tehokkaasti yhteen. Toisin sanoen keskuksella on ylläpitovastuu Kartturissa käytetyistä rekistereistä ja yhteisistä komponenteista. Kartturissa hyödynnetään Open Source -teknologiaa, mikä tekee sovelluksen laajentamisen helpoksi ja edulliseksi.

Case: Mitpa ja Mavi yhteistyössä mobiiliratkaisujen maailmaan

Tietotekniikan palvelukeskuksen (Mitpa) viranomaisasiakkaat ovat viime aikoina havahtuneet siihen, että kansalaisten aktiivisessa käytössä olevat mobiiliratkaisut voisivat tehostaa toimintaa myös omalla hallinnonalalla. Samaan aikaan on alettu etsiä ratkaisuja, joilla asiakasvirastoille yhteisiä palveluja voitaisiin hyödyntää mobiiliratkaisujen kehittämisessä.

Nämä tavoitteet yhdistyvät alkuvuodesta 2013 käynnistyneessä Tietotekniikan palvelukeskuksen asiakasvirastojen sekä Maaseutuviraston (Mavi) yhteisessä pilottiprojektissa. Projektissa suunniteltiin mobiilisovellus peltovalvontojen tehostamiseksi. Sovelluksella tarkastaja pystyy tallentamaan valvontatiedot valvontapaikassa mobiililaitteelle.

Peltovalvonnat tehdään ulkona haastavissa olosuhteissa. Maastotallennin-mobiilisovelluksesta piti kehittää sellainen, että sitä voidaan käyttää pellolla myös ilman internetyhteyttä, mikäli tietoliikenneyhteydet ovat heikot.

Teknisestä näkökulmasta Maastotallennin-pilottiprojekti oli erinomainen mahdollisuus kehittää HTML5-tekniikoita hyväksi käyttäen sellainen mobiilisovellus, joka voi myöhemmin toimia myös Tietotekniikan palvelukeskuksen muiden vastaavien asiakasratkaisujen pohjana. Kysyntä erilaisille mobiilisovelluksille tulee jatkossa kasvamaan myös viranomaisten keskuudessa. Keskus jatkaa mobiiliteknologioihin panostamista. Työn alla ovat muun muassa mobiilitunnistusratkaisun kehittäminen, tietojen lukitus sekä kameran ja sanelutoimintojen lisääminen sovellukseen.