Sähköinen asiointi

Maanmittauslaitos haluaa palvella asiakkaitaan laadukkaasti myös verkossa. Visiomme on, että kaikki Maanmittauslaitoksen palvelut tarjotaan tulevaisuudessa myös verkon kautta.

Sähköinen asiointi -hankkeessa toteutetaan kirjaamistehtävien ja toimitustuotannon sähköiset asiointipalvelut sekä uudistetaan Karttapaikka.

Asiakas voi olla palvelun kautta yhteydessä Maanmittauslaitokseen ja hoitaa asiansa ajasta ja paikasta riippumatta. Hän voi seurata asiansa, esimerkiksi lainhuudon tai lohkomisen, etenemistä, sekä osallistua asiansa käsittelyyn verkon kautta.

Asiointipalvelut otetaan käyttöön vaiheittain kesään 2019 mennessä.

Kokoamme tälle sivulle tietoa Sähköinen asiointi -hankkeen etenemisestä.

Alustava aikataulu

Syksy 2016

  • Uusi Karttapaikka

Kevät  2017

  • Omien kiinteistöjen tiedot

Syksy 2017

  • Kiinnitysvaraus (pankeille)

Talvi 2018

  • Kirjaamishakemukset

Kevät 2018

  • Kiinteistönmuodostamisilmoitus