Hyppää pääsisältöön

ITS Finland rakentaa älyliikenteelle kestävää tulevaisuutta

Tulevaisuuden liikennejärjestelmää rakennetaan parhaillaan. Joka puolella maailmaa suunnitellaan ja rakennetaan uusia liikkumisen ratkaisuja. Älyliikenne kiinnostaa useita eri toimijoita. ITS Finland varmistaa, että Suomi on mukana tässä kehityksessä.

Teksti: Marko Forsblom

Yöllä kuvattu hyvin valaistu moottoritie.

Liikenneratkaisut vaikuttavat meidän kaikkien elämään. Vuosikymmenen loppuun mennessä maailmassa on yli kaksi miljardia autoa. Ruuhkat kaupungeissa lisääntyvät koko ajan, ja joka päivä liikenteessä kuolee ihmisiä määrä, joka vastaa kuutta matkustajakoneellista.

Pariisin ilmastosopimus ja Euroopan komission kunnianhimoiset tavoitteet päästövähennyksissä kannustavat ympäristöystävällisempiin liikenneratkaisuihin. Siksi liikenteen murros kiinnostaa tällä hetkellä ja liikennejärjestelmiä uudistetaan koko ajan. Älyliikenne on tämän muutoksen ytimessä.

Käyttäjälähtöisen liikennejärjestelmän rakennuselementit

Nykyaikaisessa liikennejärjestelmässä on monta osaa. Liikenneinfrastruktuuri, liikennevälineet, tieto- ja energiaverkot, moninaiset tietovarannot ja -teknologiat sekä varsinaiset liikkumis- ja kuljetuspalvelut muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden.

Kehitys kaikissa liikennemuodoissa vie kohti puhtaita käyttövoimia käyttävää, jaettua ja asteittain etenevää autonomista liikennettä sekä integroitua liikennejärjestelmää, jossa liikkumisen ja logistiikan eri muodot ja palvelut kytketään saumattomasti toisiinsa. Käyttäjälähtöisyys on älykkään liikennejärjestelmän tärkein lähtökohta, kestävyys on sen tärkein päämäärä ja aika- ja paikkasidonnainen data on sen tärkein rakennuselementti.

Suomi erittäin kilpailukykyinen liikenteen markkinoilla

Älykäs ja kestävä liikennejärjestelmä sisältää uusia liiketoimintamahdollisuuksia kaikilla tasoilla ja läpi koko järjestelmän. Perinteisesti suurimmat liiketoiminta-alueet ovat löytyneet järjestelmän kapasiteettia lisäävistä ratkaisuista, mutta yhteiskunnalliset tavoitteet yhdessä digitalisaation kanssa ovat muokkaamassa koko liikennesektoria.

Nyt kasvussa ovat erityisesti tehokkuutta ja kestävyyttä edistävät ratkaisut, joissa keskiössä on digitaalinen uudistuminen, vihreä siirtymä ja nykyisiä toimintamalleja haastavat radikaalit innovaatiot.

Suomessa liikenteen digitalisoitumisen parissa työskentelee jo satoja yrityksiä, joista suurimmat ovat pörssiyhtiöitä ja pienimmät startup yrityksiä. Osa yrityksistä on erikoistunut uusien kuluttajille suunnattujen palvelujen toteuttamiseen ja osa laajemmin koko liikennejärjestelmän digitalisoimiseen.

Suomalainen osaaminen digitalisaation saralla on edelleen maailman kärkeä ja digitaalinen infrastruktuuri on osoittautunut kansainvälisessä vertailussa erittäin kilpailukykyiseksi. Suomen asema uudistuvilla liikenteen markkinoilla onkin erinomainen.

Liikenteen digitalisaatio synnyttää uusia työpaikkoja

Liikennealan vientivetoisen kasvun edistäminen on yksi ITS Finlandin tämän, ja tulevienkin vuosien, painopistealueista. Keskeisinä työkaluina ovat piakkoin julkaistava liikennealan kestävän kasvun ohjelma sekä tiivistyvä yhteistyö ITS Nordics+ -toimijoiden kesken.

Suomen tulevaisuuden kannalta liikennepoliittisia tavoitteitakin tärkeämpiä ovat elinkeinopoliittiset tavoitteet. Kun mietitään aloja, joilla Suomeen saadaan uusia kasvuyrityksiä ja uusia työpaikkoja, liikenteen digitalisaatio on varmasti yksi potentiaalisimmista.

Kestävän kasvun ohjelmassa liikenteen toimialalle rakennetaan professori Mariana Mazzucaton peräänkuuluttamaa ekosysteemi-ajattelua, jossa yhdistyvät valtion, kaupunkien, tutkimuslaitosten ja yritysten intressit. Ensimmäiset ekosysteemirakenteet ovat jo toiminnassa.

Tulevaisuuden suunnitelmia laatiessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä Mahatma Gandhin viisaat sanat: ”The future depends on what you do today.” Eli vapaasti suomennettuna ”Älykkäällä yhteistyöllä askel kerrallaan kohti kestävää tulevaisuutta”.

Liikennealan tulevaisuus

Liikenteen murros on vasta ottanut ensimmäisiä askeleita ja tulemme näkemään vielä lukuisia uusia innovaatioita. Mitä liikennealalla tapahtuu seuraavaksi? Tässä TOP 10 -veikkaus kuumimmista teemoista, tuotteista ja palveluista:

 1. Digitalisaatiohankkeet (esimerkiksi GAIA-X, 5G, EEbus, Galileo, New Space, Findy)
 2. Tekoälyn hyödyntäminen liikenteessä
 3. Olosuhdetiedon havaintojärjestelmät
 4. Autoteollisuuden ohjelmisto-osaaminen (mukaan lukien automaatio)
 5. Liikenteen sähköistyminen (mukaan lukien autovalmistus, älykkään latauksen palvelut ja akkuteknologiat)
 6. Kaupunkiraitiovaunujen kehittyminen
 7. Automatisoituvat satamat ja data-alustat
 8. Smart Maritime -ratkaisut
 9. Digitaaliset innovaatiohubit, erityisesti kaupunkien ekosysteemikehitys
 10. Mobility as a Service, Ticketing as a Service ja Everything as a Service
 11. Mustana hevosena vielä Scouter – maailman ensimmäinen poljettava sähköauto

Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry

ITS Finland on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa yhteen valtion, kaupunkien, tutkimus- ja oppilaitosten sekä yritysmaailman edustajat edistämään liikennealan digitalisaatiota. ITS Finlandin tavoitteena on rakentaa sujuvaa, turvallista ja ympäristöystävällistä tulevaisuutta.

Lue lisää: its-finland.fi

Marko Forsblom on ITS Finland ry:n toiminnanjohtaja. Hän on työskennellyt liikenteen parissa neljällä vuosikymmenellä. Sähköposti: etunimi.sukunimi@itsfinland.fi

Palaa lehden sisällysluetteloon.