Saavutettavuusseloste: Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristö

Tämä saavutettavuusseloste koskee Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristöä beta.paikkatietoalusta.fi. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Seloste on päivitetty 23.11.2020.

Saavutettavuusvaatimukset täyttyvät suurelta osin

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 8.9.2020Verkkosivusto täyttää suurelta osin saavutettavuusvaatimukset eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Seuraavat verkkosivuston osat eivät vastaa saavutettavuuden vaatimuksia:

Havaittavuuden ongelmat

Seuraavat verkkosivuston osat eivät vastaa saavutettavuuden vaatimuksia:

 • Sivustolla on videoita, joissa ei ole tekstitystä. Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan ennen 23.9.2020 julkaistuja ei-saavutettavia videoita ei tarvitse poistaa verkkosivuilta eikä niitä tarvitse tehdä saavutettaviksi takautuvasti. WCAG 1.2.2 
 • Esitystavan mukaista informaatiota, suhdetta ja rakennetta ei saa aina ohjelmallisesti selville. WCAG 1.3.1
 • Ohjeistuksen ymmärtäminen vaatii välillä aistinvaraista tunnistamista, sillä osa ohjeistuksesta on kuvattu komponenttien aistinvaraisilla ominaispiirteillä WCAG 1.3.3 
 • Väri on virheilmoituksessa tekstin lisäksi ainoa komponentti välittämään informaatiota WCAG 1.4.1
 • Sisältö ei käänny mobiililaitteella oikein, esimerkiksi Raportit-sivulla taulukko, jota pitää myös vierittää sivusuuntaisesti tai pystysuuntaisesti pienellä näytöllä WCAG 1.3.4 ja WCAG 1.4.10
 • Kenttien ja painikkeiden kontrasti ei ole riittävä. Tiedonyhdistämispalvelun käyttöliittymäkomponentit eivät ole kontrastiltaan riittävän erotettavia verrattuna taustaväriin. WCAG 1.4.3, WCAG 1.4.6 ja WCAG 1.4.11

Hallittavuuden ongelmat

Seuraavat verkkosivuston osat eivät vastaa saavutettavuuden vaatimuksia:

 • Osa palveluiden toiminnallisuuksista vaatii käyttäjää painamaan näppäintä alhaalla, jotta toiminto onnistuu. WCAG 2.1.1  ja WCAG 2.1.3
 • Jokaisessa linkissä ei ole linkkitekstiä tai linkkikontekstia ja niiden tarkoitusta ei tällöin saa selville WCAG 2.4.4  ja WCAG 2.4.9
 • Näppäimistökohdistin ei ole näkyvissä kaikissa toiminnoissa, esimerkiksi Footerin ”Lähetä tukipyyntö”-nappulassa. WCAG 2.4.7
 • Osassa toimintoja komento suoritetaan heti klikkauksen alussa ja sitä ei pysty perumaan ennen painalluksen vapauttamista esimerkiksi Suomigrammin alasvetolaatikoissa WCAG 2.5.2  
 • Osassa käyttöliittymäkomponenttien nimilappuja ei ole komponentin nimeä WCAG 2.5.3 
 • Käyttäjä ei pysty estämään keskeytystä esimerkiksi sivun päivitystä esimerkiksi Raportit-sivulla WCAG 2.2.4
 • Osa kohteista on kooltaan pienempi kuin 44 x 44 CSS-pikseliä esimerkiksi info-napeissa WCAG 2.5.5
 • Sivu ei tue kaikkialla rinnakkaisia syötemekanismeja WCAG 2.5.6  

Ymmärrettävyyden ongelmat

Seuraavat verkkosivuston osat eivät vastaa saavutettavuuden vaatimuksia:

 • Jokaisen sivun tekstikatkelman luonnollista kieltä ei voida selvittää ohjelmallisesti WCAG 3.1.2 
 • Sivulla on epätavallisia sanoja, joille ei ole olemassa määrittelyä tai selitystä. WCAG 3.1.3  

Toimintavarmuuden ongelmat

Seuraavat verkkosivuston osat eivät vastaa saavutettavuuden vaatimuksia:

 • Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien nimet ja arvot eivät ole ohjelmallisesti selvitettävissä WCAG 4.1.2 

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Yllämainitut verkkosivustolla havaitut ongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.