Saavutettavuus huomioitu -leima

Maanmittauslaitoksen Maanmittauslaitos.fi-sivustolle on myönnetty Saavutettavuus huomioitu -leima toukokuussa 2017. Saavutettavuusleima myönnetään verkkosivustoille, joissa on huomioitu erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet.

Saavutettavuus huomioitu -leima on Yleisradion, Adagen ja Näkövammaisten liiton yhteistyössä kehittämä kriteeristö ja saavutettavuuden arviointimalli verkkosivuille. Leimaa hallinnoi Näkövammaisten liitto.

Lisätietoja saavutettavuusleimasta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Saavutettavuus huomioitu -leimaa varten tarvittavan auditoinnin suoritti Annanpura Oy.

Tutkitulle palvelulle tehtiin laaja saavutettavuuden arviointi, jossa auditoitiin sivuston kaikki sisältö ja toiminnallisuudet.

Auditoinnissa havaitut ongelmat

Kriittiset ongelmat

Auditoinnissa ei havaittu kriittisiä ongelmia.

Merkittävät ongelmat

Huomio 1: Sivu avautuu uuteen välilehteen. Karttapalveluita esittelevällä sivulla on linkki Karttapaikka-palveluun. Tämä linkki avaa sivun selaimen uuteen välilehteen, mutta tästä ei ilmoiteta käyttäjälle linkin yhteydessä.

Toimenpide 1: Tilannetta on parannettu lisäämällä ulos sivustolta vievän tekstilinkin jälkeen ikoni (nuoli ulos laatikosta).

Linkkiin lisätään vielä tekstimuotoinen ilmoitus linkin avautumisesta uuteen välilehteen ruudunlukuohjelman käyttäjiä varten.

Huomio 2: Puutteellinen kontrasti. Sivustolla oli kaksi erilaista tekstin ja taustavärin yhdistelmää, jotka eivät täyttäneet WCAG-standardin mukaisia kontrastivaatimuksia.

Toimenpide 2: Tekstien ja taustavärien sävyjä on muutettu siten, että yhdistelmät täyttävät kontrastivaatimukset.

Huomio 3: Tekstiä kuvan päällä. Etusivulla on sekä sivun yläosassa että sivun keskivaiheilla kuvan päälle sijoitettua tekstiä. Kuvan epätasainen tausta tekee kirjainten hahmottamisesta vaikeaa erityisesti heikkonäköisille. Lisäksi käytettäessä kuvaa tekstin taustana ei voida varmistaa riittävää kontrastia kuvan ja taustan välillä.

Toimenpide 3: Osittain korjattu: Etusivun teemanostoissa fontin kokoa on suurennettu, lisäksi tyylioppaassa ohjeistetaan kuvien käytöstä siten, että kuvan tulee olla riittävän rauhallinen siltä kohtaa, mihin tekstiä tulee.

Toistaiseksi korjaamatta kokonaan ja poikkeama saavutettavuudessa: Sivun yläosassa kuvan päälle sijoitetun tekstin ”Tervetuloa asioimaan kanssamme” kontrasti olisi korjattavissa vaihtamalla taustakuvaa. Kyseinen kuva on ollut keskeinen visuaalinen elementti sivustolla, ja sen katsotaan symboloivan raikkautta, jota myös palvelun on haluttu ilmentävän.

Kohtalaiset ongelmat

Huomio 4: Sivupohjan osiot eivät erotu visuaalisesti. Sivupohjan eri osioiden kuten ylänavigaation, sisältöosan, sivunavigaation ja alaosan footer-elementin tulee erottua visuaalisesti selkeästi toisistaan. Tämä tekee sivun rakenteen hahmottamisen helpommaksi erityisesti heikkonäköisille ja kognitiivisista ongelmista kärsiville.

Sivun alanavigaatioalueen harmaan taustavärin ja sivun leipätekstin valkoisen taustavärin välinen kontrasti tulisi olla suurempi, jotta osat erottuisivat vielä paremmin toisistaan.

Sivun vasemman laidan navigaatio-osaa ei ole erotettu visuaalisesti sivun pääsisällöstä. Tällainen vasemmassa reunassa oleva navigaatio-osa löytyy esim. alasivulta Hakemuslomakkeet ja postitusosoitteet.

Toimenpide 4: Ongelmat huomioidaan sivuston jatkokehityksessä.

Vähäiset ongelmat

Testauksessa ei havaittu muita ongelmia.

Palaute

Palautetta Maanmittauslaitoksen verkkosivusta ja sen saavutettavuudesta voi antaa sähköpostilla osoitteeseen viestinta@maanmittauslaitos.fi.