Hyppää pääsisältöön
""

Yhteentoimivan paikkatiedon hyödyt

Suuri osa julkishallinnon tuottamasta tiedosta on paikkatietoa – tietoa, joka voidaan sijoittaa johonkin sijaintiin. On arvioitu, että paikkatietojen käytön taloudellisista hyödyistä on Suomessa tällä hetkellä saavutettu vasta noin viidesosa. Maanmittauslaitos edistää paikkatietojen yhteentoimivuutta ja hyödyntämistä. 

Kun paikkatiedot ovat tehokkaassa käytössä, prosessit sujuvoituvat, päällekkäinen työ vähenee, tieto virtaa ja tiedon hyödyntäminen on helpompaa. Se tuottaa kustannussäästöjä esimerkiksi kunnille ja viranomaisille. Laadukkaan tiedon varaan voi myös rakentaa turvallisempia ja toimivampia palveluita.

Tälle sivulle on koottu paikkatiedon käyttöön liittyviä esimerkkejä, koulutuksia ja palveluita, joista hyötyvät erityisesti julkishallinnon toimijat.

Tutustu paikkatiedon mahdollisuuksiin

Alla olevat demot esittelevät, miten yhteentoimivan paikkatiedon avulla voidaan tehdä toimivampia palveluita, parempia päätöksiä ja sujuvampia prosesseja esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, pelastustoimessa, maa- ja metsätaloudessa sekä rakennus- ja ympäristöalalla.

Demot on tuotettu Paikkatietoalusta-hankkeessa 2017–2019. Ne esittelevät mahdollisuuksia ja potentiaalia, eli kyse ei ole oikeista, toiminnassa olevista palveluista. Demot on tehty yhdessä Esri Finlandin kanssa ja niissä hyödynnetään Esrin alustaa. Vastaavia palveluita voi tuottaa muillakin järjestelmillä. 

Suunnittele sosiaali- ja terveysalan palveluverkostoa

Mallinnus sote-palveluverkon saavutettavuudesta.

Demossa pääset käsittelemään asuinseutuja sote-suunnittelijan näkökulmasta. Testaa, miten nykyiset ja suunnitteilla olevat palvelupisteet ja niiden kysyntä kohtaavat saavutettavuuden kannalta. Voit myös katsoa kansalaisen näkökulmasta, miten löydät sopivimman sote-palvelun tarjoajan.

Tutustu demoon 

 

 

Testaa paikkatiedon käyttöä lupa- ja valvontaprosessissa

Virtaava vesi.

Demossa perustetaan uutta kalanviljelylaitosta. Laitoksen perustamista varten pitää anoa ympäristölupaa. Sekä olemassa olevien lupien valvonta että lupaprosessissa olevien lupien käsittely vaativat monen eri paikkatietoaineiston tutkimista. Tutustu, miten paikkatietojen yhdistäminen helpottaa prosessia.

Tutustu demoon

 

 

Kokeile pistepilvi- ja 3D-aineistojen käyttöä kaupunkisuunnittelussa

Pistepilvimallinnus.

Demossa esitellään 3D- ja pistepilviaineistojen hyödyntämistä ja visualisointitapoja. Pääset tutkimaan Tamperetta, Järvenpäätä ja Helsinkiä kaupunkisuunnittelijan silmin. Voit vertailla erilaisia rakennuksen toteutusvaihtoehtoja ja valita parhaan vaihtoehdon ennen kuin kohteita aletaan rakentaa.

Tutustu demoon

 

 

Satelliittikuvien hyödyntäminen valvojan ja viljelijän silmin

Satelliittikuva.

Tässä demossa käytetään kaukokartoitustietoja eli satelliittikuvia erilaisia paikkatiedon analysointityövälineitä hyödyntäen. Pääset selvittämään peltojen viljelykäyttöä ja kokeilemaan Sentinel-satelliittikuvien tulkintaa.

Tutustu demoon 

 

 

 

Tulvan aiheuttama kriisitilanne haltuun paikkatiedon avulla

Kuvakaappaus tulvatilannetta mallintavasta 3D-demosta.

Demossa varaudutaan merenpinnan merkittävään nousuun Helsingin keskustassa. Demo esittelee menetelmiä, joilla käynnissä olevan kriisitilanteen saa hallintaan. Merenpinnan korkeusanalyysi toteutettiin Helsingin alueelle, mutta se on monistettavissa koko Suomeen.

Tutustu demoon

 

 

Onnettomuus satamassa

Hangon satama.

Demossa pääset katsomaan, miten onnettomuustilanteessa erilaisia paikkatietoja voidaan käsitellä tilannekuvasovelluksessa ja miten tieto toimii esimerkiksi kansalaisille tiedotuksen tukena. Näet myös käytännössä, miten puutteelliset ja epäselvät osoitteet hankaloittavat viranomaisten toimintaa.

Tutustu demoon

 

 

Metsäpalo Inkoossa

Tulessa oleva metsä.

Tässä demossa voit tutustua, miten pelastusviranomaiset hyödyntävät paikkatietoa metsäpalojen hallinnassa. Esimerkissä pyritään kuvaamaan mahdollisimman todenmukaisesti pelastustoimen käynnistymistä ja etenemistä.

Tutustu demoon

 

 

 

Kuinka nopeasti palokunta ehtii osoitteeseesi?

Mallinnus paloasemilta lasketuista ajoajoista.

Demossa pääset tutkimaan pelastustoimen ajoaikoja eri alueille tulipalon sattuessa. Miten yksi uusi paloasema muuttaa jonkin tietyn alueen tilannetta? Huomaat, miten paikkatietoa tarvitaan kunnan päätöstenteossa, jotta erilaisia palveluita osataan sijoittaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Tutustu demoon

 

 

 

Senaatin metsä-, tiestö- ja riskikohteet hallintaan paikkatiedolla

Senaatin metsä-, tiestö- ja riskikohteet hallintaan paikkatiedolla

Tutustu Senaatti-kiinteistöjen omaisuudenhallintaan paikkatiedon näkökulmasta. Demossa esitellään saatavilla olevia paikkatietoaineistoja ja -palveluita, jotka voisivat auttaa prosessien kehittämisessä myös muissa organisaatioissa.

Tutustu demoon

 

 

Paikkatiedolla parempia päätöksiä -verkkokoulutus

Maanmittauslaitos on tuottanut Paikkatiedolla parempia päätöksiä -verkkokoulutuksen, joka on suunnattu valtiolla työskenteleville. Koulutus auttaa tunnistamaan paikkatietojen merkityksen yhteiskunnan eri sektoreilla, antaa valmiudet paikkatietojen hyötykäyttöön omassa työssä ja vahvistaa kykyä huomioida paikkatiedot osana päätöksentekoketjua. 

Verkkokoulutus on julkaistu valtion yhteisessä digitaalisessa oppimisympäristössä, eOppivassa. 

Tutustu koulutukseen tästä.

Järjestämme paljon muitakin avoimia koulutuksia ja tapahtumia, katso aikataulut ja sisällöt.

Paikkatieto koostuu kohteen sijainti- ja ominaisuustiedoista.

 

Viranomainen, hyödynnä Suomi.fi-kartat -palvelua

Suomi.fi-kartat on julkishallinnon yhteinen karttapalvelu karttojen ja paikkatietojen hyödyntämiseen. Karttakäyttöliittymän voi upottaa verkkosivuille tai sitä voi hyödyntää esimerkiksi asiointipalvelun karttakomponenttina. Kartat-palvelun voivat ottaa käyttöön kaikki julkishallinnon viranomaiset ja sopimuksella julkista tehtävää hoitavat organisaatiot. 

Taustakarttoina voi käyttää Maanmittauslaitoksen avoimia aineistoja: erilaisia maasto- ja taustakarttoja, kiinteistörajoja sekä ilmakuvia. Sen avulla voi myös tehdä entistä saavutettavampia digitaalisia palveluita, sillä taustakartaksi voi valita myös selkokartat. Voit myös liittää palveluun omia rajapintojasi tai lisätä kartalle omia kohteita julkaistavaksi.

Tutustu Suomi.fi-kartat-palveluun

Esimerkkejä Suomi.fi-karttojen käytöstä:

Missä saa kalastaa? Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa alueista, jotka ovat  yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Käytössä on Suomi.fi-ohjelmointirajapinta, jonka avulla tehdyn karttanäkymän kautta saa tietoa kalastuskieltoalueista ja muista kalastusrajoituksista. Sivua ylläpitää maa- ja metsätalousministeriö yhdessä ELY-keskusten kanssa.

Tutustu tästä kalastusrajoituspalveluun

Tekemisen puutetta Pudasjärvellä? Pudasjärven kaupunki on koonnut upotettavaan karttaan tärkeitä ja mielenkiintoisia käyntikohteita hyödyntämällä Suomi.fi-kartat-upotusta. Kartalle voi tuoda esimerkiksi historiallisia kohteita, luontoon liittyviä nähtävyyksiä tai vaikkapa kaupungin toimipisteitä. 

Katso esimerkki Pudasjärveltä

Esimerkki Suomi.fi-kartat-palvelun käytöstä: Pudasjärven kaupungin palvelukartta.
Pudasjärven kaupungin karttapalvelu.