Yhteismetsän hallinto ja osakkaat

Yhteismetsän osakkaita ovat osakaskiinteistöjen omistajat, jotka muodostavat yhteismetsän osakaskunnan.

Yhteismetsän aluetta osakkaiden puolesta hoitaa ja hallinnoi osakaskunta.

Osakaskunnan päätösvaltaa käyttää yhteismetsälain ja yhteismetsän ohjesäännön mukaisesti

  • osakaskunnan kokous
  • hoitokunta
  • toimitsija.

Äänileikkuri

Yhteismetsien osakaskuntien äänestyspäätöksissä isomman osuuden omistavalla osakkaalla on yleensä suurempi äänimäärä kuin pienemmän osuuden omistajalla. Tämän takia äänestyspäätöksissä on usein käytössä äänileikkuri.

Äänileikkurilla varmistetaan, ettei kenelläkään osakkaalla ole osakaskunnan kokouksessa liikaa valtaa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että osakaskunnan ohjesäännössä määrätään enimmäisäänimäärä. Määräys voi olla esimerkiksi, ettei yhdellä osakkaalla voi olla yli 50 % kaikista kokouksessa edustetuista äänistä.