Yhteismetsän hyödyt

Yhteismetsästä on monia etuja. Yhteismetsän verotus on alhaisempaa kuin yksityishenkilöiden metsäverotus. Puunmyynti ja muiden pääomatulojen vero on yhteismetsällä 26,5 % ja yksityishenkilöillä 30 % tai 34 %.

Yhteismetsän osakkailleen jakama vuotuinen ylijäämä on osakkaille verotonta tuloa. Yhteismetsää hoidetaan metsäsuunnitelman mukaan. Suunnitelmallinen metsänkäyttö takaa tasaisen ja jatkuvan tuoton.

Kun metsää hoidetaan suurempana yksikkönä, myyntipuulle saadaan parempi hinta ja hankinnoissa pienemmät yksikkökustannukset. Näin ollen yhteismetsän metsätalouden kannattavuus on korkea. Isossa yhteismetsässä virkistys- ja metsästysmahdollisuudet laajenevat.

Perinnönjaossa on helpompi jakaa yhteismetsäosuuksia kuin ryhtyä pirstomaan metsätilaa pienemmiksi palstoiksi.

Yhteismetsäomistus sopii lähes kaikille 

Yhteismetsä on vaivaton ja tuottava metsänomistusmuoto, joka sopii periaatteessa lähes kaikille metsää omistaville. Yhteismetsän osakkaana metsänomistaja jatkaa edelleen metsätalouden harjoittajana, mutta hän on siirtänyt metsänhoitoon, puukauppaan ja hallintoon liittyvät tehtävät yhteisesti valituille luottamushenkilöille ja metsäammattilaisille. Vastineeksi hän saa metsäomaisuudelleen taloudellisesti hyvää tuottoa ja varmistaa vuosittain tulevan varman ja vakaan tulovirran.

Sukupolvenvaihdosta suunnittelevalle metsänomistajalle yhteismetsä on harkinnanarvoinen vaihtoehto, sillä yhteismetsäosuuksien siirtäminen perillisille on yksinkertaista. Samalla metsätilan säilyminen kokonaisena varmistetaan ja säilytetään perillisten siteet suvun metsään.

Erityispiirteitä

Tavanomaisesta metsänomistuksesta yhteismetsä poikkeaa muun muassa seuraavilta osin:

  • Yhteismetsä on erillinen verovelvollinen. Pääomatuloa verotetaan 26,5 %:n verokannalla.
  • Yhteismetsän ylijäämästä jaettavat jako-osuudet ovat osakkaille verotonta tuloa eli osakkaiden ei tarvitse maksaa veroa yhteismetsästä saamistaan tuloista.
  • Verotuksessa ovat käytössä ennakot ja kuukausittaiset alv-tilitykset.
  • Yhteismetsällä on kirjanpitovelvollisuus.
  • Jos liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa, yhteismetsällä on tilintarkastusvelvollisuus.
  • Osuudet ovat osakkaiden vapaasti myytävissä tai pantattavissa, mutta osakaskunnalla voi olla yhteismetsän ohjesäännössä etuosto-oikeus.
  • Osuuksilla on tavallisesti ohjesäännössä luovutusrajoitus, joka estää liian pienien yhteismetsäosuuksien muodostumisen.
  • Osakaskunnan äänestyspäätöksissä on äänileikkuri, jolla turvataan pienosakkaiden vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa.