Yhteismetsän osuudet

Yhteismetsäosuuksien suuruudet voidaan määritellä joko ennen yhteismetsän muodostustoimitusta tai sen yhteydessä.

Osakkaat voivat määritellä osuudet itse omistusosuuden mukaan. Määrittämisessä on kuitenkin varmistettava, ettei minkään kiinteistön omistajan varallisuusasema huonone yhteismetsän perustamisen johdosta.

Mikäli osuuksien määrittely osoittautuu haastavammaksi, tarvitaan ulkopuolisen apua. Ulkopuolinen voi olla esimerkiksi metsäalan ammattilainen tai Maanmittauslaitoksen edustaja.

Osuuksien määrittäminen tapahtuu joko jyvitysarvoperiaatteella tai kokonaisarvoperiaatteella. Nykyään osuuksien määrittäminen tapahtuu lähes aina kokonaisarvoperiaatteella.

Kokonaisarvomenettelyssä kiinteistön kokonaisarvo määräytyy

  • pinta-alan
  • maapohjan laadun
  • puuston
  • erityisarvojen (esimerkiksi rakennusoikeuksien ja soranottoalueiden) summana.

Menetelmällä kunkin osakaskiinteistön yhteismetsäosuuden suuruus määräytyy sen yhteismetsään luovuttamien tilusten kokonaisarvon perusteella. Tämä arvo vastaa alueen käypää myyntihintaa.

Jyvitysarvomenettelyssä:

  • Tiluksille määritetään kuvioittain jyväluku kestävän tuottokyvyn perusteella siten, että jyvälukuun sisältyy tiluksen metsätyyppiä vastaava keskimääräinen puusto paikkakunnalla.
  • Määritetään kunkin kiinteistön yhteismetsäosuus sen luovuttamien tilusten yhteenlasketun jyvitysarvon perusteella.
  • Määrätään rahakorvaus, jos tiluksilla oleva todellinen puusto eroaa arvoltaan tilusten tuottoarvoon sisältyvästä tuottopuustosta, tai jos tiluksilla erityisarvoja, kuten sora-arvo tai rantojen rakennusarvo.

Osuuksien suuruudet voidaan myös määritellä muilla periaatteilla ja osakkaat voivat myös sopia suoraan käytettävät osuusluvut, mikäli sopimus ei loukkaa kenenkään oikeutta.