Yhteismetsät ja kiinteistöt

Yhteismetsän osakaskunta on yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Se voi esimerkiksi tehdä osakaskunnan nimissä oikeustoimia ja hankkia kiinteistöjä.

Yhteismetsän maanhankinta

Yhteismetsän osakaskunnan hankkima kiinteistö tai sen määräala liitetään osuutta vastaan yhteismetsän alueeseen osakaskunnan hakemuksesta. Hae toimitusta ja merkitse lomakkeessa raksi kohtaan "Muu toimitus". Lisää selitteeseen tieto, että kyse on yhteismetsän maahankinnasta. 

Yhteismetsän hankkimaa aluetta ei ole kuitenkaan pakko liittää yhteismetsään. Se voi myös jäädä erilliseksi tilaksi osakaskunnan omistukseen, esimerkiksi yhteismetsän tarvitsemien lainojen vakuuden vuoksi.

Osuudet yhteisistä alueista

Yhteismetsään liitettävällä alueella ei saa olla osuuksia muihin yhteisiin alueisiin tai etuuksiin. Siihen ei saa kohdistua kiinnityksiä, sillä yhteismetsään ei saa kohdistua kiinnityksiä. Sen sijaan osakaskiinteistöihin voi kohdistua kiinnityksiä ja yhteismetsä voi omistaa kiinteistöjä, joilla on osuuksia muihin alueisiin.

Yhteisalue ei voi olla osakkaana toisessa yhteisalueessa. Jos esimerkiksi yhteismetsä A:n osakaskunta ostaa kiinteistön, jolla on osuus yhteismetsään B, kyseinen yhteismetsäosuus on joko liitettävä johonkin osakaskiinteistöön tai se on myytävä pois. On myös mahdollista muodostaa yhteismetsän A omistama haamukiinteistö, jolla on osuus yhteismetsään B.

Yhteismetsien yhdistyminen

Yhteismetsien osakaskunnat voivat sopia yhteismetsien yhdistämisestä. Yhdistäminen tapahtuu samalla menettelyllä kuin yhteismetsän muodostaminen. Toimituksen hakijoina ovat yhteismetsien osakaskunnat. Liittäminen tehdään valtion varoin.

Yhteismetsäosuudet

Osakaskunta voi hankkia omistukseensa oman yhteismetsänsä osuuksia. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun yksi osakaskiinteistö haluaa erota yhteismetsästä ja osakaskunta ostaa kyseisen kiinteistön osuuden.

Osakaskunnan hankkima yhteismetsäosuus erotetaan luovuttavasta kiinteistöstä lohkomistoimituksessa tai kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä ja siirretään yhteismetsän osakkaiden kiinteistöihin niiden aikaisempien osuuksien suhteessa.

Yhteismetsäosuuden luovutus on aina kiinteän omaisuuden luovutusta ja se liitetään vastaanottavaan kiinteistöön kiinteistötoimituksessa. Jollei vastaanottavaa kiinteistöä ole, muodostetaan haamukiinteistö.

Haamukiinteistöksi kutsutaan kiinteistöä, jolla on vain yhteisalueosuuksia, mutta ei omia maa- tai vesialueita. Yhteismetsäosuus voidaan liittää vastaanottavaan kiinteistöön tai muodostaa haamutilaksi myös kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä.