Kansalliset standardit ja suositukset

Standardoinnilla luodaan pohja paikkatietojärjestelmien yhteentoimivuudelle. Kansainvälisten paikkatietoalan standardien soveltamista Suomessa ohjeistetaan JHS –järjestelmän mukaisilla kansallisilla suosituksilla. Alla on lueteltu ne JHS –aihepiirit, joiden suositusvalmistelussa Geodeettisella laitoksella on ollut merkittävä rooli.