Hyppää pääsisältöön

Käyttöliittymät ja paikkatietoratkaisut

Käyttöliittymät ja paikkatietoratkaisut

Kehittyvä tietotekniikka toimii geoinformatiikassa mahdollistajana, alkaen paikkatiedon keruusta ja päätyen kuluttajasovellusten käyttöliittymiin. Innovatiivisten paikkatiedon palveluratkaisujen kehittäminen eri tarkoituksiin ja eri käyttäjäryhmille on tämän tutkimusryhmän työn ydintä. Nykyiset tutkimushankkeet liittyvät palvelumuotoiluun, käyttöliittymiin ja niiden käytettävyystutkimukseen, spatiaalisen kognition tutkimukseen käyttöympäristöjen mallintamisessa sekä paikkatiedon teholaskennan menetelmien soveltamiseen.

Yhteyshenkilöt
Jäsenet

Ajankohtaista tietoa

Tutkimusryhmä aloitti 1.1.2018.