Paikkatietoinfrastruktuurin palvelut

Paikkatietoinfrastruktuurin palvelut osaston henkilöstö.

Paikkatietoinfrastruktuurin palvelut -osasto vastaa paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyvistä tehtävistä Suomessa. Se tarjoaa INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon liittyvää tukea, jakaa tietoa paikkatietoinfrastruktuurista ja sen mahdollisuuksista sekä kehittää paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntämiseen liittyviä palveluita.

Osasto on jaettu kolmeen palveluryhmään:

  • Arkkitehtuuri (vast. Panu Muhli)
  • Palvelut (vast. Timo Aarnio)
  • Kehittäminen ja integraatio (vast. Jari Reini)

Osasto ylläpitää kansallista paikkatietoportaalia Paikkatietoikkunaa (http://www.paikkatietoikkuna.fi), joka esittelee paikkatietoaineistoja ja -palveluja. Paikkatietoikkunan karttaikkunassa on katseltavissa jo lähes 1200 karttatasoa eri organisaatioilta ja sen avulla voi esimerkiksi luoda upotettavan kartan verkkosivulle tai kokeilla tilastollisia paikkatietoanalyysejä. Sivusto tukee INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa.ja paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntämistä.

Osasto vastaa kansallisten metatietopalvelun (Paikkatietohakemisto (http://www.paikkatietohakemisto.fi)) kehittämisestä ja ylläpidosta sekä on mukana monissa paikkatietoinfrastruktuurin palveluita kehittävissä projekteissa ja hankkeissa. Lisäksi osasto kehittää yhteistyössä Oskari-verkoston kanssa oskari.org-ohjelmistoa (http://www.oskari.org/) MML:n ylläpidossa olevien palveluiden ja kehityshankkeiden tarpeisiin. Oskari-ohjelmisto tarjoaa helppokäyttöiset työkalut paikkatiedon rajapintapalvelujen hyödyntämiseen.

Osasto on myös mukana kansainvälisessä paikkatietoalan standardoinnissa (OGC, ISO/TC211 ja CEN/TC287) ja osallistuu SFS:n paikkatietostandardoinnin seurantaryhmän SR 304 (linkki: http://www.sfs.fi/standardien_laadinta/sfs_n_tekniset_komiteat_ja_seuran...) toimintaan ja kotimaisten paikkatietoalan JHS-suositusten laatimiseen.