Tehokas ja turvallinen mineraalien tunnistaminen: reaaliaikaiset älykkäät menetelmät (Kaivos)

Suomen nostaminen kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi edellyttää kaivosteollisuudelta jatkuvaa kehittämistä. Tarvitaan uusia menetelmiä kivien mineraalikoostumuksen vaihteluiden tunnistamiseksi nopeasti, kustannustehokkaasti ja turvallisilta etäisyyksiltä. Ehdotetussa Tutkimuksessa kehitetään aktiivista 3D hyperspektrikuvantamista yhdistettynä sisätilapaikannukseen. Uusi teknologia mahdollistaa mineraalien automaattisen tunnistuksen ja kartoituksen sekä parantaa työturvallisuutta kaivoksissa. Verrattuna nykyisin kaivoksissa käytettäviin spektrikameroihin etuina ovat pitkä kantama (muutamasta metristä useihin satoihin metreihin), jolloin mittaukset voidaan suorittaa etämittauksina, sekä 3-ulotteisen tiedon hyödyntäminen materiaalin tunnistuksessa, luokittelussa ja kartoituksessa. Näin mineraalintunnistusta voidaan automatisoida ja kaivostoimintaa voidaan laajentaa myös hankalasti hyödynnettäviin esiintymiin.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
3D
monisensoripaikannus
hyperspektraalinen lidar
sisätilapaikannus
mineralogia
geologia
kohteen tunnistus
Projektin kesto
Osaamisalue
Rahoittajat
FGI
Tekes
Projektin yhteistyötahot
Aalto Yliopisto, VTT, Cybercube Oy, Robit Oyj