Hyppää pääsisältöön

Avoin tiede ja TENK

Maanmittauslaitos on sitoutunut tutkimuksen ja tieteen avoimuuden edistämiseen, ja on siksi allekirjoittanut Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025. Maanmittauslaitoksen avoimen tieteen politiikassa on  annettu laitoksen periaatteet ja suositukset avoimelle julkaisemiselle, niiden rinnakkaistallentamiselle sekä tutkimusaineistojen tallentamiselle ja lisenssoinnille.

Lue lisää Avoimen tieteen politiikastamme (pdf)

Lue lisää avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta Suomessa

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistus

Maanmittauslaitos on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Maanmittauslaitos on sitoutunut myös ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiin periaatteisiin ja ennakkoarviointiin.

Maanmittauslaitoksen kaksi TENK-tukihenkilöä tukevat ja auttavat tutkijoitamme ohjeistukseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää TENK:istä

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (HTK-ohje) (pdf)

Lue lisää ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista

Vastuullinen tiede -sivusto