Avoin tiede ja TENK

Maanmittauslaitos on sitoutunut tutkimuksen ja tieteen avoimuuden edistämiseen. Maanmittauslaitoksen avoimen tieteen politiikassa on 23.8.2018 annettu laitoksen periaatteet ja suositukset avoimelle julkaisemiselle, niiden rinnakkaistallentamiselle sekä tutkimusaineistojen tallentamiselle ja lisenssoinnille.

Lue lisää Avoimen tieteen politiikastamme

Lue lisää avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta Suomessa

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistus

Maanmittauslaitos on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä vuoden 2016 alusta.

Maanmittauslaitoksen kaksi TENK-tukihenkilöä tukevat ja auttavat tutkijoitamme ohjeistukseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää TENK:istä

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (HTK-ohje) (pdf)

Vastuullinen tiede -sivusto