Ville Alasalmi

Tekn. yo
Harjoittelija
Osasto: Paikkatietoinfrastruktuurin palvelut