Kiinteistörekisteri

Kiinteistörekisteri sisältää kiinteistöjen sijaintitiedot eli kiinteistörekisterikartan sekä erilaisia tietoja kiinteistöistä kuten esimerkiksi kiinteistötunnuksen ja pinta-alan.

Kiinteistörekisteri on yksi yhteiskunnan perusrekistereistä.

Kiinteistörekisteri on julkinen. Kiinteistörekisterin tietoja voi tarvita esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä, rakennuslupaa haettaessa tai selvitettäessä omia ja toisten kulkuoikeuksia. Kiinteistöä koskevat tiedot esitetään kiinteistörekisteristä otettavalla kiinteistörekisteriotteella tai tulosteella.

Kiinteistörekisteriin kuuluva kiinteistörekisterikartta sekä kiinteistöjen kauppahintarekisterin tulosteet ovat erityisesti kiinteistökaupan parissa toimivien, kuten kiinteistövälittäjien ja pankkien tarvitsemia tuotteita. Kiinteistörekisterikarttaa ja muita kiinteistötietoja tarvitaan myös muun muassa erilaisten rakennushankkeiden, kuten teiden ja sähkölinjojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Myös esimerkiksi metsäyhtiöt tarvitsevat tietoja kiinteistörajojen sijainnista.

Kiinteistöt ja muut rekisteriyksiköt

Kiinteistöinä kiinteistörekisteriin merkitään tilat, tontit, yleiset alueet, valtion metsämaat, valtion alueella olevat suojelualueet, lunastusyksiköt, yleisiin tarpeisiin erotetut alueet, erilliset vesijätöt ja yleiset vesialueet. Muina rekisteriyksikköinä kiinteistörekisteriin merkitään usealle kiinteistölle yhteisesti kuuluvat alueet ja tieoikeudella hallittavat liitännäisalueet.

Kiinteistötunnus ja muut kiinteistörekisteriin merkittävät tiedot

Kiinteistöt ja muut rekisteriyksiköt yksilöidään neliosaisella kiinteistötunnuksella.

Kiinteistörekisteriin merkitään rekisteriyksikköä koskevina tietoina kiinteistötunnus, yksikön perustamistiedot, pinta-ala, osuudet yhteisiin alueisiin sekä tietoja erilaisista kiinteistön käyttöön vaikuttavista oikeuksista ja rajoituksista. Rekisteristä selviävät myös kiinteistön alueella olevat määräalat ja kiinteistöstä luovutetut yhteisalueosuudet.

Kiinteistörekisterin tiedot perustuvat maanmittaustoimituksiin ja viranomaisten tekemiin päätöksiin. Vanhimmat tiedot juontavat 1700-luvulla tehtyihin toimituksiin.

Kiinteistörekisterin tiedoissa saattaa olla epätarkkuuksia ja puutteita. Maanmittauslaitos parantaa kiinteistörekisterin laatua, kysymällä saa tarkempia tietoja perusparannustilanteesta. Tietoja kiinteistörekisterin laadusta on erillisessä selostuksessa.

Kiinteistörekisteriote ja rekisterin tulosteet

Kiinteistörekisteri on julkinen ja jokaisella on oikeus saada luettavakseen kiinteistörekisterin tietoja. Rekisteriyksikköä koskevat tiedot esitetään kiinteistörekisteristä tulostettavalla oikeaksi todistettavalla kiinteistörekisteriotteella. Siitä ilmenevät mm. kiinteistön muodostamistiedot, kiinteistötunnus ja pinta-ala. Lisäksi otteella on tietoja rasitteista, osuuksista yhteisiin alueisiin sekä tietoja kiinteistön sijaitsemisesta kaava-alueella. Vastaavat tiedot näkyvät myös kiinteistörekisterin tulosteella. Selvitys kiinteistörekisteriotteiden ja rekisterin tulosteiden sisällöstä on tuotekuvauksissa.

Kiinteistörekisteriotteita saa maksua vastaan Maanmittauslaitoksesta, kunnista ja maistraateista.

Kiinteistörekisteriotetta voi tarvita esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä, rakennuslupaa haettaessa tai selvitettäessä omia ja toisten kulkuoikeuksia.

Kiinteistörekisterin pitäjät

Kiinteistörekisteriä pitävät Maanmittauslaitos ja lähinnä suurimpien kuntien asemakaava-alueilla kuntien kiinteistöinsinöörit.