Hakemuslomakkeet ja postitusosoitteet

Lähetä hakemus postitse tai sähköpostitse. Kaikki hakemuslomakkeet löydät sivun lopusta.

Lainhuuto- ja kiinnityshakemukset

Lähetä lainhuutoja ja kiinnityksiä sekä erityisiä oikeuksia koskevat hakemukset liitteineen yhteen seuraavista osoitteista. Jos hakemukseen ei tarvitse liittää alkuperäistä asiakirjaa, voit lähettää hakemuksen liitteineen sähköpostitse.

Maanmittaustoimitushakemukset

Lähetä maanmittaustoimitushakemus yhteen seuraavista osoitteista:

Muut hakemukset

Lähetä muu hakemus, esimerkiksi kiinteistön nimen muuttaminen tai kiinteistöjen yhdistämishakemukset, yhteen seuraavista osoitteista:

Maanmittauslaitoksen pyytämät tiedot

Maanmittauslaitos voi kirjeitse pyytää sinua täydentämään hakemusta.

Lähetä täyttämäsi liitelomake tai muu selvitys siihen osoitteeseen, joka on mainittu saamassasi täydentämispyynnössä. Merkitse asiakirjaan selkeästi hakemustunnus, nimesi, henkilötunnuksesi ja yhteystietosi.

Lainhuuto- ja kiinnityshakemuslomakkeet

Maanmittaustoimituslomakkeet

Tietojen ilmoittaminen

Lomakkeet kaupanvahvistajalle

Muut lomakkeet