Hinnasto

Hinnaston yleismääräykset ja ohjeet
Tuote Hinnoittelu
Lisenssien hinnoittelu
Suullinen tai kirjallinen selvitys
Tietovälineet ja aineiston käsittely
Tilaustehtävät
Asiakirjakopiot
Tuote Hinnoittelu
Asiakirjakopiot ja tulosteet sekä asiakirjakopiot tiedostoina
Asiakirjojen oikeaksi todistaminen ja diaaritodistus
Digitaaliset tuotteet
Tuote Hinnoittelu
Kiinteistöjen kauppahintarekisteri
Kiinteistörekisterikartta
Kiinteistörekisterikarttarasteri
Kiintopisteet
Korkeusmalli 10 m
Korkeusmalli 2 m
Korkeusvyöhykerasteri
Laserkeilausaineisto
Maanmittauslaitoksen ilmakuva
Maanmittauslaitoksen ortokuva
Maastokartta 1:100 000
Maastokartta 1:250 000
Maastokarttarasteri 1:100 000
Maastokarttarasteri 1:250 000
Maastokarttarasteri 1:50 000
Maastokarttarasteri 1:500 000
Maastotietokanta
Nimistö
Peruskarttarasteri
Taustakarttasarja (rasteri)
Tienimet
Vinovalovarjosterasteri
Yleiskartta 1:1 000 000
Yleiskartta 1:4 500 000
Yleiskarttarasteri 1:1 000 000
Yleiskarttarasteri 1:4 500 000
Yleiskarttarasteri 1:8 000 000
Julkaisut ja lehdet
Tuote Hinnoittelu
Julkaisut ja lehdet
Kalibroinnit
Tuote Hinnoittelu
Kalibroinnit
Kartat ja tulosteet
Tuote Hinnoittelu
Karttatulosteet ja kopiot sekä karttatiedostot
Painetut kartat
Kaupanvahvistaminen
Tuote Hinnoittelu
Kaupanvahvistaminen
Kirjaamisasiat
Tuote Hinnoittelu
Kirjaamisasiat
Maanmittaustoimitukset
Tuote Hinnoittelu
Maanmittaustoimitusten hinnoittelu
Rajamerkit
Tuote Hinnoittelu
Rajamerkit
Rekisterit
Tuote Hinnoittelu
Kaupanvahvistajarekisteri
Kiinteistöjen omistaja- ja osoitetiedot
Kiinteistörekisteri
Kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset
Verkkopalvelut
Tuote Hinnoittelu
Arkistorajapintapalvelu (REST)
Karttakuvapalvelu (WMS)
Karttakuvapalvelu (WMTS)
Karttapaikka ja asiointipalvelut
Karttatulostepalvelu (REST)
Kiinteistökauppojen kyselypalvelu (WFS)
Kiinteistötietojen kyselypalvelu (REST)
Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS)
Kiinteistötietojen tulostepalvelu
Kiinteistötietojärjestelmän aineistopalvelu
Kiinteistötietopalvelu
Kiinteistövaihdannan palvelu
Maastotietokannan osoitteiden kyselypalvelu (WFS)
Nimistön kyselypalvelu
Rakennustietojen kyselypalvelu
Viranomaispäätökset
Tuote Hinnoittelu
Kaupanvahvistajamääräyksen antaminen
Muut viranomaispäätökset
Rekisterimerkintäpäätökset
Rekisteriviranomaisena tehtävät päätökset