Blanketter och leveransaddresser

Du kan skicka handlingar per post eller e-post.

Lagfarts- och inteckningsansökningar

Skicka ansökningar om lagfart-, inteckning eller särskilda rättigheter inklusive bilagor till en av följande adresser:

Ansökningar om lantmäteriförrättning

Ansökningar om lantmäteriförrättning skickas till en av följande adresser:

Övriga ansökningar

Alla andra ansökningar (exempelvis Ändring av fastighetens namn eller sammanslagning av lägenheter) skickas till adressen:

Lantmäteriverkets kompletteringsbegäran

Lantmäteriverket kan per brev be om en komplettering av ansökan.

  • Till brevet bifogas en blankett som du ska fylla i och skicka till den adress som nämns i kompletteringsbegäran. Du kan också skicka en fritt formulerad utredning till denna adress.
  • På kompletteringen ska du tydligt anteckna namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Blanketter för inskrivning 

Blanketter för lantmäteriförrättning 

Anmälan av uppgifter

Blanketter för köpvittne 

 Övriga blanketter

Problem med att öppna blanketter?

Kolla att du använder den nyaste versionen av Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ner programvaran avgiftsfritt på Adobes webbplats.