Aktuellt

Lantmäteriverkets verksamhetsområde utvidgas 2015

15.04.2014
Lantmäteriverket, Geodetiska institutet och jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals (Tike) ICT-tjänster slås samman för att bilda det nya Lantmäteriverket vid ingången av år 2015. Lagförslaget om detta har överlämnats till riksdagen för behandling.

Köpeskillingsstatistik: Fortsatt svalt på fastighetsmarknaden

19.03.2014
Handeln med småhus och småhustomter fortsätter att minska enligt Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik över fastigheter. År 2013 gjordes 60 100 fastighetsköp, alltså 7 procent mindre än 2012. Det har varit rätt tyst på fastighetsmarknaden med undantag av skogsmark, där försäljningen av skogslägenheter som är större än 10 hektar har ökat under flera års tid.

Fastighetsförrättningsavgifterna ändrades 1.3.2014

03.03.2014
Lantmäteriverkets fastighetsförrättningsavgifter ändrades 1.3.2014. Priserna stiger i genomsnitt med 5,3 procent. Avgifterna har fastställts genom jord- och skogsbruksministeriets förordning.

Forskningsrapport: Öppna terrängdata används mera och på flera sätt

19.02.2014
Efterfrågan på Lantmäteriverkets öppna terrängdatamaterial, som gjordes fritt tillgängliga utan avgift år 2012, har ökat betydligt. Detta framgår av en delrapport som publicerats av forskningsgruppen för geoinformatik vid Aalto-universitetet.

Lantmäteriverket publicerade samisk webbplats

16.01.2014
Lantmäteriverket strävar efter att bättre betjäna sina samiska kunder genom att publicera en webbplats på samiska. Den nya samiska webbplatsen innehåller basuppgifter om kartor, vanligaste lantmäteriförrättningar och inskrivningsärenden samt om Lantmäteriverkets uppgifter och tjänster.