Taustakarttasarja (rasteri)

Taustakarttasarja on koko Suomen kattava, verkkokäyttöön teematietojen taustaksi tarkoitettu rasterimuotoinen aineistotuotesarja. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tienimet, tiet ja rautatiet, rakennusten osoitteet (Väestörekisterikeskuksesta), rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, vesistöt ja maankäyttö.

Karttasarjan sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavoja 1:10 000 - 1:8 milj. Taustakarttasarja koostuu Taustakarttarastereista, joiden mittakaavat ovat 1:5 000, 1:10 000, 1:20 000, 1:40 000, 1:80 000, 1:160 000, 1:320 000, 1:800 000, 1:2 milj., 1:4 milj. ja 1:8 milj.

Taustakarttarasteri 1:5 000 päivitetään neljä kertaa vuodessa. Taustakarttarasterit 1:10 000 ja 1:20 000 päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Taustakarttarasterit 1:40 000, 1:80 000, 1:160 000, 1:320 000, 1:800 000, 1:2 milj., 1:4 milj. ja 1:8 milj. päivitetään kerran vuodessa.

Taustakarttasarjan voi hankkia tiedostomuodossa koko maan ja kaikki Taustakarttarasterit kattavana. On myös mahdollista hankkia erillisiä Taustakarttarastereita koko maasta tai alueeltaan rajatuissa osissa.

Taustakarttasarja on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Yksilöivä tunniste: 
c22da116-5095-4878-bb04-dd7db3a1a341
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/taustakarttasarja-rasteri, http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms
Päivämäärä: 
2016-12-12T09:22:22
Käyttötarkoitus: 
Taustakarttasarja soveltuu käytettäväksi mm. kohteiden sijainnin esittämiseen verkkopalvelussa ja myös kohteiden löytämiseen maastossa. Tuote sopii käytettäväksi mittakaavavälillä 1:2 500 - 1:10 milj. Yhdistämällä aineistoon vektorimuotoista nimistö- ja osoiteaineistoa, voidaan toteuttaa myös osoitteisiin perustuvia paikannus- ja reitinhakusovelluksia.
Maantieteellinen kattavuus: 
19.08317359 31.58672881 59.45414258 70.09229553
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:5000, 10000, 20000, 40000, 80000, 160000, 320000, 800000, 2000000, 4000000, 8000000
Pikselikoko: 
0.5m, 2m, 4m, 8m, 16m, 32m, 64m, 128m, 256m, 1024m, 2048m
Sijaintitiedon esitystapa: 
Rasteri
Ylläpitotiedot: 
Ylläpidon tiheys: Taustakarttarasteri 1:5 000 päivitetään neljä kertaa vuodessa, ja 1:10 000 ja 1:20 000 kaksi kertaa vuodessa. Taustakarttarasterit 1:40 000, 1:80 000, 1:160 000, 1:320 000, 1:800 000, 1:2 milj., 1:4 milj. ja 1:8 milj. päivitetään kerran vuodessa. Rajapintapalveluissa ja katselupalveluissa on saatavissa ajantasaisin aineisto. Muita asiakastoimituksia varten tietoaineisto irrotetaan kerran vuodessa. Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.