Asunto-osakerekisteri (ASREK-hanke)

Asunto-osakerekisteri on uusi rakenteilla oleva rekisterijärjestelmä, jolla voidaan rekisteröidä osakehuoneistoja koskevat tiedot ja omistajamerkinnät.

Rekisterin avulla asunto-osakkeiden omistuksen siirto ja panttaus voidaan tehdä sähköisesti. Lisäksi rekisteri tarjoaa asuntoihin ja yhtiöihin liittyvät monipuoliset tietopalvelut.

Luotettavia asuntojen omistajatietoja tarvitaan useissa yhteyksissä, sillä huomattavalla osalla kansalaisista on asunto-osakkeita ja asunto-omaisuuteen on sitoutunut merkittävä määrä varallisuutta. Asunto-osakerekisteri helpottaa kymmenien tuhansien henkilöiden työtä niin isännöinnissä, kiinteistönvälityksessä, rahoituslaitoksissa kuin julkishallinnossakin.

Julkisten palvelujen digitalisointi on yksi hallituksen kärkihankkeista. Asunto-osakerekisteriä tuottaa poikkihallinnollinen yhteistyöhanke ASREK ja siitä vastaa maa- ja metsätalousministeriö. ASREK-hankkeen operatiivisesta toteutuksesta vastaa Maanmittauslaitos. Tämän hetken suunnitelmien mukaan asunto-osakerekisterin ensimmäiset osat otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana.

Lisätietoa hankkeesta löytyy ministeriön verkkosivuilta. Siellä voi myös ilmoittautua hankkeen seuraajaksi.

Hankkeeseen liittyviä kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää osoitteeseen asrek@maanmittauslaitos.fi.

Kutsu ASREK-infotilaisuuteen

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää Sähköisen asunto-osakerekisteri -hankkeen (ASREK) info-tilaisuuden hankkeen sidosryhmille keskiviikkona 3.5.2017 klo 13-15. Paikkana on Radisson Blu Seaside Hotelli, Ruoholahdenranta 3, Helsinki.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille asunto-osakeyhtiöiden ja huoneistojen tietoja toiminnassaan tarvitseville tai tuottaville yksityisen ja julkisen sektorin tahoille.

Tilaisuudessa käydään läpi hankkeen tilannetta siirryttäessä toteutusvaiheeseen.

Ohjelma sisältää mm.

  • hankkeen tavoitteet ja hyödyt,
  • toteutus ja eteneminen,
  • organisointi sekä yhteistyö sidosryhmien kanssa,
  • lainsäädäntötyö sekä
  • kysymyksiä ja keskustelua.

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Tilaisuutta voi seurata myös verkon kautta. Osallistumislinkki tulee näille sivuille ennen tilaisuutta.