Osallistu Paikkatietoverkoston toimintaan

Haluatko vaikuttaa paikkatietojen yhteiskäytön kehittämiseen? Haluatko kuulla ensimmäisenä, mitä paikkatietoalalla tapahtuu? Paikkatietoalan eri verkostoissa tutustut paikkatietoalan vaikuttajiin ja pääset keskustelemaan alan kiemuroista. Tutustu verkostoihimme ja tule mukaan!

Tällä sivulla on esitelty tarkemmin Paikkatietoverkosto. Lisäksi on listattu muita kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja. Listat eivät ole kattavia. Jos haluat lisätä oman verkostosi listalle, ota yhteyttä.

Paikkatietoverkosto

Paikkatietoverkosto on kaikille avoin yhteistyöfoorumi. Verkostossa on yli 300 asiantuntijaa yli 100 organisaatiosta ja joukossa on niin paikkatiedon hyödyntäjiä, tuottajia, palvelujen tuottajia kuin tutkijoita ja opettajia. Yhteistä heillä on kiinnostus paikkatietoon.

Ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella. Pääset vaikuttamaan siihen, miltä paikkatietoala näyttää tulevaisuudessa, ja kuulet ensimmäisenä paikkatietoalan ajankohtaiset asiat.

Paikkatietoverkoston sihteeristönä toimii INSPIRE-sihteeristö.

Vuonna 2017 Paikkatietoverkostolla on neljä kärkiteemaa:

Paikkatietoverkoston kärkiteemat 2017

Alle on koottu kärkiteemojen materiaalit ja tapahtumat. Tapahtumat on listattu myös tapahtumakalenterissa.

Paikkatiedon koulutus ja osaaminen (Koulutus)

Kärkiteeman tavoitteena on varmistaa paikkatietoalan riittävä osaaminen Suomessa ja sen edellyttämät resurssit eri koulutusasteilla. Tavoitteeseen pyritään muun muassa parantamalla ymmärrystä suomalaisesta paikkatieto-opetuksesta, vahvistamalla koulutusorganisaatioiden yhteistyötä sekä edistämällä paikkatietoalan työllistäjien ja koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

Puheenjohtajisto:
Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto
Claudia Bergroth, Maanmittauslaitos
Riikka Kivekäs, Maanmittauslaitos
Jari Reini, Maanmittauslaitos

Tapahtumia:

7.11.2017
Työpaja: ”Paikkatietoammattilaisten osaaminen vuonna 2018”
Paikkatietomarkkinat 2017

5.5.2017
Työpaja: ”Paikkatieto-osaaminen Suomessa”
Geoinformatiikan tutkimuspäivät

Aihepiiriin liittyviä julkaisuja:

Geoinformatiikan opetus Suomessa - tilannekatsaus vuonna 2016 (pdf)
Elias Willberg, Petteri Muukkonen, Tuuli Toivonen, FIUGINET – Geoinformatiikan yliopistoverkosto

Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIRE-yhteensopivasti (Tietotuotteet)

Kärkiteema antaa eväitä, kuinka kansallisista paikkatietotuotteista ja verkkopalveluista saadaan yhteen-sopivia Inspire-direktiivin tietotuotemäärittelyiden ja teknisten vaatimusten kanssa. Vuonna 2017 painopistealueita ovat INSPIRE-tietotuotteiden ja -palvelujen toteutusten esittely, tietomallinnus sekä tietotuotemäärittelyiden menetelmät ja käytännöt. Kärkiteema on käynnistynyt vuoden 2016 alussa.

Puheenjohtajisto:
Lena Hallin-Pihlatie, Suomen ympäristökeskus
Panu Muhli, Maanmittauslaitos

Tapahtumia:

27.10.2017

27.3.2017

15.2.2017

15.11.2016

Rakennetun ympäristön tietovarantojen yhteentoimivuus ja käsitteistö (Rakennettu ympäristö)

Kärkiteeman tavoitteena on edistää yhtenäisen käsitepohjan luomista rakennetun ympäristön käsitteis-tölle. Käsitteistöä voidaan hyödyntää muun muassa KiraDigi, Building Smart Finland ja Kansallinen maastotietokanta -hankkeissa.

Puheenjohtajisto:
Outi Hermans, Helsingin kaupunki
Kai Koistinen, Maanmittauslaitos

Paikkatietostrategian toimeenpanon tukeminen (Strategia)

Kärkiteeman tavoitteena on tukea vuodenvaihteessa 2016-2017 päivitetyn kansallisen paikkatietostrate-gian "Päätöksen paikka" vuosille 2017-2018 toimeenpanoa. Kärkiteema jatkaa vuonna 2016 toimineen Strategia ja viestintä -kärkiteeman työtä.

Puheenjohtajisto:
Anna Mustajoki, Tampereen kaupunki
Riitta Teiniranta, Suomen ympäristökeskus
Claudia Bergroth, Maanmittauslaitos
Riikka Kivekäs, Maanmittauslaitos

Toimintaa:

Katsaukset

Paikkatietoverkoston katsaus kertoo, mitä ajankohtaista Inspire-toimeenpanossa ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurissa on juuri nyt meneillään. Katsaus julkaistaan muutaman kerran vuodessa.

Ohjausryhmä

Puheenjohtaja:
Kimmo Soukki, Terrasolid Oy

Varapuheenjohtajat (kärkiteemojen puheenjohtajat):
Lena Hallin-Pihlatie, Suomen ympäristökeskus (Tietotuotteet)
Outi Hermans, Helsingin kaupunki (Rakennettu ympäristö)
Anna Mustajoki, Tampereen kaupunki (Strategia)
Tuuli Toivonen, Helsingin ympäristö (Koulutus)

ProGIS ry:n puheenjohtaja:
Miika Mäkelä, TomTom Oy

Kokousmuistio 29.9.2017

Lisätietoa

Vuosikokouksen 14.12.2017 seminaariesitykset:

Muita kotimaisia verkostoja

Kansainvälisiä verkostoja

  • GI Norden: GI Norden on pohjoismaisten paikkatietoalan järjestöjen yhteistyöverkosto. Suomesta ProGIS ry on GI Norden -verkoston jäsen. Jos haluat mukaan, ota yhteyttä ProGIS:iin.
  • EUROGI: EUROGI on eurooppalaisten paikkatietoalan järjestöjen yhteistyöverkosto. Suomesta ProGIS ry on mukana toiminnassa GI Nordenin kautta.
  • EuroGeographics: EuroGeographics on eurooppalaisten karttalaitosten yhteistyöverkosto. Suomesta Maanmittauslaitos on EuroGeographicsin jäsen. Verkosto ei ole avoin muille kuin karttalaitoksille.
  • INSPIRE MIG: INSPIRE MIG-työryhmä on eurooppalaisten INSPIRE-yhteystahojen yhteistyöverkosto, jossa kehitetään INSPIRE-toimeenpanoa. Työryhmää johtaa Euroopan komissio. Suomesta on edustajat maa- ja metsä-talousministeriöstä ja Maanmittauslaitokselta. Verkosto ei ole avoin. Lue lisää kansainvälisestä INSPIRE-työstä.
  • INSPIRE Pool of Experts: INSPIRE Pool of Experts on eurooppalaisten paikkatietoalan asiantuntijoiden verkosto, josta valitaan jäsenet INSPIRE-toimeenpanoa kehittäviin työryhmiin. Asiantuntijat voivat rekisteröityä verkostoon, minkä jälkeen Euroopan komissio kutsuu mukaan työhön tarvittaessa. Lue lisää kansainvälisestä INSPIRE-työstä.

 

Paikkatietoikkuna

Kansallisesta paikkatietoportaalista löydät yli 1200 karttatasoa yli 50 organisaatiolta.

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/

Positio-lehti

Lehti kaikille paikkatiedosta kiinnostuneille painettuna ja verkossa.

www.maanmittauslaitos.fi/positio