Kiinteistön ostajan ja myyjän muistilista

Mitä myyjän ja ostajan tulee muistaa kiinteistöä ostettaessa?

Myyjä

 • Esitä lainhuutotodistus tai asiakirjat jotka todistavat omistusoikeutesi myytävään kiinteistöön
 • Rasitustodistuksesta käyvät ilmi kiinnitykset, erityiset oikeudet sekä ulosmittaukset ja muut käyttö- ja vallintarajoitukset.
 • Kiinteistörekisterioteesta käyvät ilmi mm. kiinteistön muodostamista koskevat tiedot, kiinteistöön liittyvät oikeudet ja rasitteet, kiinteistötunnus ja pinta-ala.
 • Muita mahdollisesti tarvittavia asiakirjoja ovat esimerkiksi kartta määräalasta, osaomistajien tekemä hallinnanjakosopimus tai kiinteistöön kirjattu vuokrasopimus.

Ostaja

 • Pyydä nähdä mahdollisimman tuore lainhuutotodistus ja rasitustodistus.
 • Hae lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista mahdollisimman pian kaupan teon jälkeen.
 • Rakennusluvista ja kaavoitustilanteesta saat lisää tietoa kunnan rakennusvalvonnasta.
 • Määräalan kaupassa lohkomista ei tarvitse erikseen hakea. Lohkominen suoritetaan automaattisesti lainhuudon myöntämisen jälkeen.
 • Voit käyttää ostamaasi kiinteistöä lainan vakuutena kiinnitysten avulla.

Muuta

 • Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kaupan osapuolten läsnä ollessa. Kiinteistökaupan verkkopalvelussa ostaja ja myyjä voivat tehdä kiinteistökaupan ilman kaupanvahvistajaa.
 • Tietyissä tilanteissa kunnalla voi olla kaupassa etuosto-oikeus kiinteistön sijaintipaikasta ja pinta-alasta riippuen.
 • Lainhuuto- ja rasitustodistukset sekä kiinteistörekisteriotteen saa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta. Myös jotkin kunnat ja maistraatit myyvät todistuksia.
 • Kiinteistön kauppahintarekisteristä saat tiedot alueella toteutuneiden kiinteistökauppojen hinnoista.

Mikä on kiinteistö

Kiinteistöllä tarkoitetaan yleensä kiinteistörekisteriin merkittyä tilaa tai tonttia, määräosalla omistusosuutta kiinteistöstä (esim. ½) ja määräalalla tavallisesti kiinteistöstä erottamatonta rajoiltaan määrättyä aluetta. Määräalaa koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin myös yhteisestä alueesta erotettavaan alueeseen sekä kiinteistöön kuuluvaan yhteisalueosuuteen, jos se luovutetaan erillisenä.

Kun kiinteistö tai muu edellä lueteltu kohde vaihtaa omistajaa eli kiinteä omaisuus siirtyy omistajalta toiselle, on saannolle haettava lainhuutoa. Saantoja ovat esimerkiksi kauppa, vaihto, lahja, ositus, perintö ja testamentti. Lainhuutoasian käsittelyn yhteydessä tarkastetaan saannon pätevyys.