Tietoa kiinteistön ostajalle ja myyjälle

Mitä myyjän ja ostajan tulee muistaa kiinteistöä ostettaessa?

Kiinteistön myyjä

  • Esitä lainhuutotodistus tai asiakirjat jotka todistavat omistusoikeutesi myytävään kiinteistöön
  • Rasitustodistuksesta käyvät ilmi kiinnitykset, erityiset oikeudet sekä ulosmittaukset ja muut käyttö- ja vallintarajoitukset.
  • Kiinteistörekisterioteesta käyvät ilmi mm. kiinteistön muodostamista koskevat tiedot, kiinteistöön liittyvät oikeudet ja rasitteet, kiinteistötunnus ja pinta-ala.
  • Muita mahdollisesti tarvittavia asiakirjoja ovat esimerkiksi kartta määräalasta, osaomistajien tekemä hallinnanjakosopimus tai kiinteistöön kirjattu vuokrasopimus.

Kiinteistön ostaja

  • Pyydä nähdä mahdollisimman tuore lainhuutotodistus ja rasitustodistus ennen kaupan tekemistä.
  • Hae lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista mahdollisimman pian kaupan teon jälkeen.
  • Rakennusluvista ja kaavoitustilanteesta saat lisää tietoa kunnan rakennusvalvonnasta.
  • Määräalan kaupassa lohkomista ei tarvitse erikseen hakea. Lohkominen suoritetaan automaattisesti lainhuudon myöntämisen jälkeen.
  • Voit käyttää ostamaasi kiinteistöä lainan vakuutena kiinnitysten avulla.

Muuta