Tietoa kiinteistön ostajalle ja myyjälle

Mitä myyjän ja ostajan tulee muistaa kiinteistöä ostettaessa?

Kiinteistön myyjä

 • Esitä lainhuutotodistus tai asiakirjat jotka todistavat omistusoikeutesi myytävään kiinteistöön
 • Rasitustodistuksesta käyvät ilmi kiinnitykset, erityiset oikeudet sekä ulosmittaukset ja muut käyttö- ja vallintarajoitukset.
 • Kiinteistörekisterioteesta käyvät ilmi mm. kiinteistön muodostamista koskevat tiedot, kiinteistöön liittyvät oikeudet ja rasitteet, kiinteistötunnus ja pinta-ala.
 • Muita mahdollisesti tarvittavia asiakirjoja ovat esimerkiksi kartta määräalasta, osaomistajien tekemä hallinnanjakosopimus tai kiinteistöön kirjattu vuokrasopimus.

Kiinteistön ostaja

 • Pyydä nähdä mahdollisimman tuore lainhuutotodistus ja rasitustodistus.
 • Hae lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista mahdollisimman pian kaupan teon jälkeen.
 • Rakennusluvista ja kaavoitustilanteesta saat lisää tietoa kunnan rakennusvalvonnasta.
 • Määräalan kaupassa lohkomista ei tarvitse erikseen hakea. Lohkominen suoritetaan automaattisesti lainhuudon myöntämisen jälkeen.
 • Voit käyttää ostamaasi kiinteistöä lainan vakuutena kiinnitysten avulla.

Muuta

 • Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kaupan osapuolten läsnä ollessa. Kiinteistökaupan verkkopalvelussa ostaja ja myyjä voivat tehdä kiinteistökaupan ilman kaupanvahvistajaa.
 • Tietyissä tilanteissa kunnalla voi olla kaupassa etuosto-oikeus kiinteistön sijaintipaikasta ja pinta-alasta riippuen.
 • Lainhuuto- ja rasitustodistukset sekä kiinteistörekisteriotteen saa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta. Myös jotkin kunnat ja maistraatit myyvät todistuksia.
 • Kiinteistön kauppahintarekisteristä saat tiedot alueella toteutuneiden kiinteistökauppojen hinnoista.