Tilaa otteita ja todistuksia

Voit tilata Maanmittauslaitokselta seuraavia otteita ja todistuksia.

  • Lainhuutotodistus
  • Rasitustodistus
  • Kiinteistörekisteriote
  • Kiinteistörekisterin karttaote
  • Vuokraoikeustodistus
  • Käyttöoikeusyksikköote
  • Ote kiinteistöjen kauppahintarekisteristä

Jotta voit tilata otteita tai todistuksia, on sinun tiedettävä kiinteistötunnus.

Tilaa todistuksia tai otteita

  1. Selvitä kiinteistötunnus.
  2. Otteet ja todistukset ovat maksullisia. Tilaa otteita täyttämällä sähköinen lomake. Ilmoita tilauksen yhteydessä, haluatko todistuksen pdf-tiedostona sähköpostiin vai paperisena postitse.

Maanmittauslaitoksen lisäksi otteita ja todistuksia myyvät kunnat ja maistraatit.

Valitse oikea ote

Eri tilanteissa tarvitaan erilaisia otteita. Valitse tarvitsemasi ote näistä vaihtoehdoista.

Lainhuutotodistus

Kiinteistön omistajatiedot näkyvät lainhuutotodistuksesta. Lainhuutotodistuksen voi tilata kiinteistöstä tai määräalasta. Lainhuutotodistuksesta käy ilmi rekisteriyksikköön viimeksi myönnetty lainhuuto.

Rasitustodistus

Rasitustodistuksesta ilmenevät rekisteriin kirjatut kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset, erityiset oikeudet sekä muistutustiedot (esim. ulosmittaus).

Rasitustodistus sisältää lisäksi rekisteriyksikön perustiedot kuten kiinteistötunnuksen, rekisteröintipäivämäärän ja pinta-alan.

Kiinteistörekisteriote

Kiinteistörekisteriote sisältää kiinteistön perustiedot kuten kiinteistötunnuksen, rekisteröintipäivämäärän ja pinta-alan.

Lisäksi otteella on tietoa muun muassa kiinteistörekisteriyksikön muodostumisesta, kaavoista, rasitteista ja käyttöoikeuksista sekä osuuksista yhteisiin alueisiin.

Kiinteistörekisterin karttaote

Kiinteistörekisterin karttaotetta tarvitaan joidenkin hakemusten tai asiakirjojen liitteenä. Kiinteistön alueet näkyvät korostettuna karttaotteessa.

Vuokraoikeustodistus

Vuokraoikeustodistus kertoo kiinteistön vuokraajan. Otteen tilaamista varten tarvitaan laitostunnus, joka löytyy vuokranantajan lähettämästä maanvuokralaskusta.

Vuokraoikeustodistuksesta ilmenee viimeisin lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjattu vuokraoikeuden haltija.

Käyttöoikeusyksikköote

Käyttöoikeusyksikköote kertoo perustetuista tieoikeuksista ja muista rasitteista. Siitä selviää esim. yksityistien tiekunnan nimi, tunnus ja yhteyshenkilön tiedot (mikäli ilmoitettu) sekä luettelo kiinteistöistä, joiden alueella tie kulkee.

Ote kiinteistöjen kauppahintarekisteristä

Voit tilata kiinteistöjen kauppahintarekisteristä yksittäisen kiinteistön kaupan hintatiedot. Otteessa ei näy ostajan tai myyjän tietoja, jos he ovat yksityishenkilöitä.

Kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset

Arvonlisäveroton hinta, euroa (€)Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
Lainhuutotodistus18,00ei arvonlisäveroa
Rasitustodistus18,00ei arvonlisäveroa
Kiinteistörekisterin ote18,00ei arvonlisäveroa
Kunta-, sijaintialue-, ryhmä- ja yksikkö-luettelot, erillisenä annettavat yhteisen alueen osakasluettelot ja muut näihin verrattavat luettelot18,00ei arvonlisäveroa
Rekisteriyksikön karttaote18,00ei arvonlisäveroa
Vuokraoikeustodistus18,00ei arvonlisäveroa
Määräalan kiinteistörekisteriote18,00ei arvonlisäveroa
Ote käyttöoikeusyksiköstä18,00ei arvonlisäveroa
Viranomaisen sähköisen asiointipalvelun kautta luovutettu edellä mainittu kiinteistötietojärjestelmän luettelo, ote tai todistus14,00ei arvonlisäveroa