Tietoja kiinteistöistä

Kiinteistö on itsenäinen maanomistuksen yksikkö, joka on merkittynä kiinteistörekisteriin. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi tiloja tai tontteja. 

Kiinteistö käsittää siihen kuuluvan alueen, osuudet yhteisiin alueisiin ja kiinteistölle kuuluvat rasiteoikeudet kuten esimerkiksi tieoikeudet. Useimmiten myös kiinteistöllä olevat rakennukset kuuluvat kiinteistöön.

Kiinteistöön liittyviä tietoja sisältävät rekisterimme ovat julkisia. Rekisterin tietoja saa tilaamalla maksullisen otteen.

Minkä otteen tarvitsen?

Asiakaspalvelusta voit tilata maksullisia otteita ja todistuksia. Tilaamista varten on selvitettävä kiinteistötunnus.

  • Kiinteistön omistajatiedot näkyvät lainhuutotodistuksella.
  • Vuokraoikeustodistus kertoo kiinteistön vuokraajan. Otteen tilaamista varten tarvitaan laitostunnus, joka löytyy vuokranantajan lähettämästä maanvuokralaskusta.
  • Kiinteistön rasitukset näkyvät rasitustodistuksesta.
  • Kiinteistön sijaintitietoja varten tilataan kiinteistörekisterin karttaote.
  • Kiinteistörekisteriotteella on tietoa kiinteistön pinta-alasta sekä mahdollisista rasitteista ja oikeuksista.
  • Käyttöoikeusyksikköote kertoo perustetuista tieoikeuksista ja muista rasitteista. Siitä selviää esim. yksityistien tiekunnan nimi, tunnus ja yhteyshenkilön tiedot (mikäli ilmoitettu) sekä luettelo kiinteistöistä, joiden alueella tie kulkee.
  • Kiinteistöjen kauppahintarekisteristä näkyvät toteutuneiden kiinteistökauppojen hinnat.

Tilaa otteita

Tietoa otteiden ja todistusten hinnoista.

Tilaa otteita täyttämällä sähköinen lomake. Ilmoita tilauksen yhteydessä, haluatko todistuksen pdf-tiedostona sähköpostiin vai paperisena postitse.

Otteita ja todistuksia myyvät Maanmittauslaitoksen lisäksi kunnat ja maistraatit. Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelussa tietoja voi katsoa haluamastaan kiinteistöstä maksutta.

Kiinteistön tiedot kartalla

  • Kiinteistörekisterikartalta näkee kiinteistön sijainnin. Myös Karttapaikalla tai Paikkatietoikkunassa näkyvät kiinteistön rajat ja kiinteistötunnukset.
  • Toimituskartta laaditaan kiinteistöä muodostettaessa tai kiinteistöllä myöhemmin suoritettavan kiinteistötoimituksen yhteydessä. Toimituskartan perusteella voidaan myöhemmin päätellä kiinteistörajojen ja kiinteistön oikeuksien sijainti.

Kiinteistön pinta-ala

Kiinteistön pinta-ala selviää kiinteistörekisteriotteelta. Voit kuitenkin määrittää kiinteistön likimääräisen pinta-alan Paikkatietoikkunassa valitsemalla 'Mittaa alueen pinta-ala'.

Kiinteistön rajat

Kiinteistöjen rajat merkitään maastoon rajamerkeillä kiinteistöä muodostettaessa. Rajamerkit osoittavat kiinteistön rajalinjat. Raja voi olla myös luonnollinen selvä maastonkohta, kuten ranta, valtaoja tai tie. Rajan yksityiskohtainen paikka selviää maastosta tai toimituskartoilta.

Kaavoitukseen liittyvät tiedot kunnasta

Osa tärkeistä kiinteistöihin liittyvistä tiedoista selviää kunnasta. Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelussa pääsee alkuun, kun etsii tietoa esimerkiksi kiinteistön kaavoitusasioista. Näiden tietojen pohjalta voi kysyä kunnasta lisää.

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu myös kiinteistön tietoihin liittyviin kysymyksiin ja vastauksiin.