Vahingonkorvausvaatimus Maanmittauslaitokselle

Jos sinulle on aiheutunut esine- tai varallisuusvahinko maanmittaustoimituksen tai Maanmittauslaitoksen ylläpitämien rekistereiden virheen johdosta, voit tehdä Maanmittauslaitokselle vahingonkorvausvaatimuksen. Muut esine- tai varallisuusvahinkoja koskevat korvausvaatimukset sekä kaikki henkilövahinkoja koskevat vahingonkorvausvaatimukset on toimitettava Valtiokonttorille.

Vahingonkorvausvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Halutessasi voit käyttää alla olevaa lomaketta vahingonkorvausvaatimuksen esittämiseen. Mikäli esität vaatimuksia muiden kuin itsesi puolesta, liitä vaatimukseen asianomaisten valtakirjat.

Vahingonkorvausvaatimuksesta tulee käydä ilmi mistä maanmittaustoimituksesta tai rekisterimerkinnässä olevasta virheestä vahinko on aiheutunut, milloin virhe on tapahtunut, milloin vahinko on ilmennyt sekä millaista ja euromäärältään minkä suuruista vahinkoa virheestä on aiheutunut.

Ratkaisu vahingonkorvausvaatimukseen annetaan pääsääntöisesti kolmen kuukauden kuluessa vaatimuskirjelmän saapumisesta Maanmittauslaitokseen. Ratkaisusta ei voi valittaa.

Vahingonkorvausvaatimus on julkinen asiakirja.

Vahingonkorvausvaatimuksen tekijä
Sähköpostiosoite, johon ratkaisu ja mahdolliset vaatimukseen liittyvät kysymykset lähetetään.
Ilmoita postiosoitteesi, mikäli et halua ratkaisua ja mahdollisia vaatimukseen liittyviä kysymyksiä sähköpostiisi tai mikäli käytössäsi ei ole sähköpostia.
Korvausvaatimuksen euromäärä ja mahdollinen korkovaatimus.
Selvitys tapahtumasta, virheestä tai laiminlyönnistä. Selvitys aiheutuneesta vahingosta ja sen syistä. Aiheutuneen vahingon yksilöinti ja euromääräinen erittely.
Lomakkeen täyttäneen henkilön nimi (vaatimuksen esittäjä itse tai hänen asiamiehensä).
Mahdollinen valtakirja, kuitti tai muu asiakirja, josta ilmenee aiheutuneen vahingon määrä.

Saat kopion täytetystä lomakkeesta sähköpostiisi.